Logo
Automat
News Zvýšení cen stravného
ZVÝŠENÍ CENY STRAVNÉHO


Po rozboru hospodaření ŠJ a vlivem zdražování potravin jsme nuceni zvýšit ceny stravného.
Činíme tak na základě vyhlášky č.272/2021 Sb., o školním
stravování, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou stanoveny finanční limity pro nákup potravin podle věkových skupin strávníků.

Finanční normativy platné od 1.9.2022

Strávníci 3-6let:

Celodenní stravné 49,--Kč na den, tj. 1078,--Kč na měsíc
Polodenní stravné 39,--Kč na den, tj. 858,--Kč na měsíc

Strávníci 7-10let:
Celodenní stravné 54,--Kč na den, tj.1188,--Kč na měsíc
Polodenní stravné 44,--Kč na den, tj. 968,--Kč na měsíc

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni vždy na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou příslušného věku. To znamená, že když ve školním roce dítě MŠ s odkladem povinné školní docházky dosáhne 7 let věku, bude finanční normativ stanoven pro věkovou skupinu 7-10 let. Školní rok začíná 1.9. a končí 31.8. příslušného roku.

ŠKOLNÉ na školní rok 2022/2023 činí 720,--Kč
ČÁSTKA k PLATBĚ = ŠKOLNÉ + STRAVNÉ dohromady.
Zvyšte si, prosím, částky u trvalých příkazů.
29.08.2022 @ ZefyrusCZ