Logo
Automat
News Angličtina v MŠ Bendova
Výuka angličtiny v naší školce probíhá pravidelně každý pátek dopoledne jako součást školního vzdělávacího programu MŠ. Dopolední výuka seznamování dětí s cizím jazykem je doporučována pro lepší koncentraci, efektivitu a přijímání nových informací.

Celoroční projekt výuky angličtiny podle metodiky jazykové školy Wattsenglish probíhá jednou týdně, kdy učitelka MŠ a rodilý mluvčí - pedagog - připravují dětem činnosti s výukou angličtiny. Smyslem je nechat děti vnímat rozdílnost jazyka na podvědomé úrovni. Na začátku projektu výuky angličtiny byla naše MŠ v pokusných, cvičných školách, děti se měli zúčastňovat plošně této aktivity, školeny byly i učitelky MŠ. V současnosti probíhá výuka za účasti rodilého mluvčího a učitelky MŠ.

Spolupracujeme s jazykovou školou Wattsenglish www.wattsenglish.com při přípravě výuky pro děti a se zajištěním rodilého mluvčího – učitele. Výuka souvisí s tematickými celky vzdělávání, vhodně je doplňuje a respektuje.

Angličtina s WATTSENGLISH je výjimečná v tom, že se děti setkají s rodilým mluvčím, což jim umožňuje seznámit se s angličtinou velmi podobným způsobem, jakým vnímali svůj mateřský jazyk.

V naší MŠ probíhá program English Time, který je speciálně připraven pro větší skupiny dětí ve věku 3–6 let, které se navzájem znají a jsou na sebe zvyklé, neboť spolu tráví celý den. Metodicky vyškolený rodilý mluvčí za námi přichází na návštěvu přímo do oddělení, přítomná paní učitelka vede program a spolupracuje s lektorem. Opakuje pak s dětmi slova, říkadla, písně, které byly pro děti nové. Děti jsou ve svém přirozeném prostředí a nemají problémy s adaptací či případnou stydlivostí.

Organizačně výuka probíhá v jednotlivých odděleních, kde projevili rodiče dětí o toto vzdělávání zájem. Vzdělávání se v první části lekce zúčastňují všechny přítomné děti, v druhé části přihlášené děti na angličtinu.V letošním roce za námi přijely:

Susan Jane Tinsley

Susan je mladá, zkušená a energická lektorka původem ze Chicaga v USA, která se nebojí práce s těmi nejmenšími. Za svou kariéru nasbírala řadu zkušeností jako lektorka angličtiny všech věkových kategorií a umí si poradit i s většími skupinami dětí. Susan ví, jak děti zaujmout a jak s nimi navázat kontakt, což jsou schopnosti, které posílila například i při práci s dětmi uprchlíků v Illinois.

Susan má vystudovanou Antiochskou univerzitu v Ohiu a je držitelkou mezinárodně uznávaného učitelského certifikátu TEFL. V současné době vyučuje angličtinu v několika mateřských školách po Praze a pracuje jako chůva. Ve svém volném čase ráda cestuje a ve svých 34 letech již zvládla procestovat 20 zemí, což jí dává úžasný kulturní nadhled a schopnost chápat odlišné potřeby dětí z různých zemích.


Laura Lobl

Laura za námi přicestovala z Bostonu v USA za účelem změny prostředí a poznání nových končin. Laura je celoživotní učitelka, držitelka mezinárodně uznávaného učitelského certifikátu CELTA a absolventka Northwestern University v Illinois. Jak sama říká, práce s dětmi radost a odpočinek a možnost dělat to, co ji opravdu baví. Při práci je velmi trpělivá a klade důraz na to, aby se děti v jejích hodinách cítily příjemně. V současné době vyučuje angličtinu děti v několika kurzech po Praze.

Obě lektorky mají pro děti připravenou celou řadu her, písniček a dalších aktivit, díky kterým si děti lekci opravdu užijí.
11.11.2008 @ Panochova