Logo
Automat
News Fotbal


V Mateřské škole Bendova je pro děti pohybová / fotbalová přípravka podle metodiky trenérů fotbalu Alexe Zbura a Evžena Linka.

Pohybová činnost s míči probíhá pravidelně ve středu dopoledne od 10:15 hodin v areálu hřiště MŠ Bendova nebo ZŠ J. Wericha. V zimních měsících v tělocvičně ZŠ. Tato aktivita je součástí školního vzdělávacího programu, vedou jí učitelky MŠ společně s profesionálními trenéry.Podle zájmu a šikovnosti jsou děti doporučovány do tréninků pod Fotbalovou akademií Alexe Zbura, které se konají v odpoledních hodinách v tělocvičnách ZŠ v Řepích.

Alex Zbur, zakladatel FA AZ Praha, se věnuje sportovní trenérské činnosti a práci s dětmi a mládeží již více než 25 roků. Vzhledem ke svému nadšenému všeobecnému zájmu o sport a práci s dětmi, projevil zájem o spolupráci s MŠ Bendova. Výsledkem je možnost našich učitelek i dětí, seznámit se s kopanou a pravidly hry, získat poznatky a dovednosti přiměřené věku v tomto sportu.

V duchu hesla „Kdo si hraje, nezlobí“ se budou děti učit nejen fotbalovým a dalším sportovním dovednostem, ale současně se naučí samostatnosti v rozhodování při konkrétních situacích, budou vedeny k týmové spolupráci, kde od prvopočátku se jim vštěpují myšlenky a návyky, jež jim do budoucna pomohou snáze se zorientovat a vyřešit mnoho životních situací. V týmu se rovněž děti seznamují se zásadami elementární slušnosti, zdravé soutěživosti, motivace, ctižádosti a „Fair Play“ obecně – závist, zloba nebo nezdravá nesportovní agresivita nemá tady žádné místo.
07.04.2015 @ ZefyrusCZ