Logo
Automat
News Plavání
P L A V Á N Í

Organizační informace k plaveckému kurzu ve školním roce 2018/2019

Termíny plaveckých kurzů v Tuchlovicích:

1. skupina - třídy ŽABIČKY / ZAJÍČCI / MEDVÍDCI (dívky)

úterý 11. 9. / 2. 10. / 23. 10. / 20. 11. / 11. 12. 2018
15. 1. / 5. 2. / 12. 3. / 25. 2. 2019


2. skupina - třídy VEVERKY / MYŠKY / MEDVÍDCI (chlapci)

úterý 18. 9. / 9. 10. / 6. 11. / 27. 11. / 18. 12. 2018
22. 1. / 12. 2. / 19. 3. / 2. 4. 2019


3. skupina: třídy JEŽCI / SOVIČKY

úterý 25. 9. / 16. 10. / 13. 11. / 4. 12. 2018
8. 1. / 29. 1. / 26. 2. / 26. 3. / 9. 4. 2019Cena 1 lekce: 145,- Kč
/kurzovné a doprava smluvním autobusem/

Cena za 9 lekcí = 1 305,- Kč.


Plavecký kurz se hradí na účet MŠ č. 170719309/0800.
Prosíme do zprávy pro příjemce uvést jméno a oddělení dítěte.

Rodiče přihlásí závazně své dítě na kurz odevzdáním přihlášky ve svém oddělení.

Za objednaný a zaplacený kurz se při neúčasti dítěte peníze nevrací.


Školní vzdělávací program STONOŽKA

Děti v Mateřské škole Bendova získávají dovednosti v předplavecké i plavecké činnosti ve spolupráci s plaveckou školou TJ Tuchlovice. Smluvní výuka plně hrazená rodiči je pro děti od 4 let.


Kurzy plavání v Plavecké škole TJ Tuchlovice ( www.bazentuchlovice.cz)

Plavání má pro děti velký zdravotní význam. Posiluje svalstvo celého těla, působí na jeho správné držení, posiluje dýchací svalstvo a zvyšuje funkčnost srdečně cévního systému. Děti díky hravým a kolektivním činnostem překonávají strach z vody, tím se otužují a zvyšují přirozenou obranyschopnost těla.
Děti se s vodním prostředím seznamují již od útlého věku doma ve vaně, ve školce si vyprávějí o plavání, seznamují se s vodními živočichy a hrají si na ně, tvoří je. Tyto činnosti napomáhají dětem k zvládnutí organizovaného plavání v bazénech.
Před začátkem plaveckého kurzu potvrdí rodiče svým podpisem, že je jejich dítě zdrávo a smí se plavání zúčastnit.
Platba plaveckého kurzu probíhá vždy ve smluvený termín na základě závazných přihlášek. Kurzovné se nevrací a zameškané lekce se nenahrazují!
Do bazénů odvážejí děti a učitelky smluvní autobusy od budovy mateřské školy přímo před daný objekt.
Děti s sebou na lekce plavání potřebují batůžek a v něm podepsaný větší ručník a jednodílné plavky. „Dlouhovlasaté holčičky“ musí mít vlasy sepnuté gumičkou a koupací čepici. Vše ostatní potřebné k hrám ve vodě a k předplavecké průpravě mají v plavecké škole.
Výuku vedou kvalifikovaní plavečtí instruktoři. Učitelky z MŠ zodpovídají za bezpečnost dětí při cestě na plavání a zpět, pomáhají dětem s převlékáním do plavek.
Jsou přítomné a dohlížejí na dodržování hygienických zásad v době plavecké lekce, jsou dětem psychickou oporou. Po ukončení lekce pomáhají dětem s vysušením vlasů a s převlékáním.

Plavecká škola TJ Tuchlovice ( www.bazentuchlovice.cz)

V tuchlovickém bazénu je posuvné dno, umožňující velmi rychle nastavit potřebnou hloubku. Celý objekt bazénu působí pohodovou atmosférou. Je zde příjemně teplé prostředí, voda i vzduch.
Děti jsou při každé vyučovací hodině rozděleny do 4 skupin. Zohledněny jsou pevné kamarádské vztahy dětí nebo sourozenecké vazby. K dětem je přistupováno individuálně a velmi komunikativně.
Malí „plaváčci“ se seznamují s vodou formou různých her, dýchají do vody, pokládají se na vodu, učí se ponořovat, potápět a splývat, procvičují orientaci ve vodě sbíráním předmětů a hraček, seznamují se s plaveckými dovednostmi základních stylů jako prsa a znak. Využívají nabídky vhodných nadlehčovacích pomůcek.
Cílem je radost z pohybu ve vodě.
Děti jsou rozděleny do družstev podle plaveckých dovedností, v každém družstvu je maximálně 10 dětí. Lektorky se snaží postupně a nenásilně rozvíjet pohyb dětí ve vodě. Hravou formou postupují od jednoho úkolu k druhému a vrací se zpět k opakování a utužování získávaných dovedností.
Na jednotlivých lekcích plavání se děti seznamují s vodou – stříkají na sebe, házejí a sbírají hračky, plní je vodou, dýchají do vody, foukají do plovoucích hraček, bublají do vody, ponořují se a potápějí se např. při hře „Spadla lžička do kafíčka“, apod., splývají s dopomocí i samostatně, skáčou do vody, sjíždějí ze skluzavky, učí se plavecké pohyby s nadlehčovacími pomůckami a posléze i bez nich. Plavci si mohou vyzkoušet plavání s potápěčskými ploutvemi.
Kurz je zakončen plaveckými závody, které nemají vítěze ani poraženého. Každý si na památku odnese mokré vysvědčení a spoustu veselých zážitků.
02.09.2009 @ Dzarda