Logo
Automat

: Všeobecné informace

20.09.2018 Kroužek Tužka
MŠ Bendova
nabízí pro předškoláky kroužek
T U Ž K A
Pro rozvoj jemné motoriky ruky a školní zralosti.
Formou praktických činností a motivačních listů, interaktivní výuka pro rozvo
by: ZefyrusCZ
15.09.2015 Dovedné ručičky
„Dovedné ručičky“ probíhají v odpoledních hodinách jednou týdně pod vedením učitelek MŠ a jsou určeny pro děti II. a III.věkové skupiny od 4,5 – 7 let.

Zájmová činnost „Dovedné ru
by: ZefyrusCZ
15.09.2015 Hra na flétnu
Hra na zobcovou flétnu

Na kroužku flétničky se děti učí správnému dýchání a technice hry na zobcovou flétnu. Pohádkovou formou se seznamují s názvy jednotlivých not a jejich umístěním v no
by: ZefyrusCZ
15.09.2015 Stimulační programy
Prevence řečových poruch

Program zahrnuje cvičení motoriky mluvidel, dechu, artikulace. Dále pak rozvoj oblastí důležitých pro správný vývoj řeči (rozvoj jemné a hrubé motoriky, koordinace po
by: ZefyrusCZ
15.09.2015 Taneční školička Ivy Cenkové


Zabýváme se výukou tance a baletu pro děti předškolního a školního věku. Výuka je zaměřena na celkový pohybový a taneční rozvoj dítěte.

Pomáháme rozvíjet osobnost a talent Vašeho dítěte. Připravujeme děti pro přij
by: ZefyrusCZ
07.04.2015 Fotbal


Podle zájmu a šikovnosti jsou děti doporučovány do tréninků pod Fotbalovou akademií Alexe Zbura, které se konají v odpoledních hodinách v tělocvičnách ZŠ v Řepích.

Alex Zbur, zakladatel FA AZ Praha, se věnuje sportovní tr
by: ZefyrusCZ
05.02.2013 Atletika pro děti
Atletika pro děti 2018/2019

sportovní kroužek MŠ Bendova
V Mateřské škole Bendova mohou děti sportovat v atletické přípravce Atletika pro děti.

Je to sezónní aktivita hrazená rodi
by: Dzarda
02.09.2009 Plavání
P L A V Á N Í

Organizační informace k plaveckému kurzu ve školním roce 2018/2019

by: Dzarda
15.02.2009 Spolek MŠ Bendova
Spolek MŠ Bendova

Spolek MŠ Bendova je dobrovolné zájmové sdružení rodičů a zákonných zástupců dětí aktuálně navštěvujících MŠ Bendova.

Spolek organizuje nebo spoluorganizuje, financ
by: Dzarda
23.01.2009 Zájmové činnosti
Zájmové činnosti v MŠ Bendova:

Klikněte na vámi vybranou činnost pro podrobnější informace:


by: Dzarda
06.01.2009 Dětský aerobic
Dětský aerobic

Aerobik je kondiční cvičení při hudbě pro děvčata od 4 do 7 let. Probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách v tělocvičnách MŠ pod vedením paní učitelky Evy Baňkové. Kr
by: Dzarda
06.01.2009 Projekty EU


Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a usnadňování přechodu dětí v MŠ BENDOVA, Praha 6 - Řepy

Operační program


Výzkum, vývoj a vzdělá
by: Dzarda
11.11.2008 Angličtina v MŠ Bendova
Výuka angličtiny v naší školce probíhá pravidelně každý pátek dopoledne jako součást školního vzdělávacího programu MŠ. Dopolední výuka seznamování dětí s cizím jazykem je doporučována pro lepší koncentraci, efektivitu a
by: Panochova
09.05.2008 Zápis do MŠ Bendova na šk. rok 2008/09
Organizační informace k zápisu do MŠ Bendova na šk. rok 2008/2009:
[*]výsledky zápisu:
[*]Od 9. 5. 2008 bude vyvěšen seznam přijatých dětí v
by: Dzarda
: 12