Logo
Automat

Zajíčci

Zajíčci Věková kategorie dětí:
5,5 - 7 let

Maximální počet zapsaných dětí:
28

Pedagogické vedení 2019/2020:

  • Mgr. Ivana Panochová
  • DiS. Dana Kunešová
  • Barbora Stránská
  • Petra Šveřepová (školní asistent)


Telefonní číslo do oddělení:
+420 235 314 159Charakteristika výchovně-vzdělávací práce s dětmi
Předškolní příprava dětí pod odborným vedením zaměřená na všestranný harmonický rozvoj dítěte. Zvládnutí společenského chování, samostatnost v sebeobsluze a poznatky o stolování patří k samozřejmostem v režimu dne.

Vzdělávací činnosti jsou uceleny podle měsíčních tématických celků projektovou metodou se zaměřením na bezproblémový přechod dětí z prostředí MŠ do ZŠ.

Děti se naučí ovládat jemnou motoriku ruky grafomotorickým cvičením, kreslením, malováním, dostanou základy v matematických představách,
hudební i literární výchově, denně mají některou z pohybových aktivit /gymnastika, tanec, rytmika.../. Důraz klademe na správnou výslovnost a jazykový projev každého dítěte.

Nadstandardní programy MŠ mohou využívat všechny děti - keramika, pěvecký sboreček, kroužek hry na zobcovou flétnu, plavecký výcvik, ozdravné pobyty na horách i u moře, výuka angličtiny, kroužek gymnastiky, taneční školička, rehabilitační cvičení, logopedie - zde záleží na rodičích.

Ti jsou vždy vítáni jako partneři učitelek pro dobrou spolupráci v přípravě dětí na vstup do ZŠ.

Novinky v oddělení

News Zajíčci - interiéry třídy
05.04.2008 @ Dzarda