Logo
Automat

Věková kategorie dětí:
4 - 5 let

Maximální počet zapsaných dětí:
28

Pedagogické vedení 2018/2019:

  • Mgr. Marcela Komínová
  • Sylva Koutová, DiS.
  • Irena Carbochová


Telefonní číslo do oddělení:
+420 235 312 677Charakteristika výchovně-vzdělávací práce s dětmi
Rozvíjení kolektivních vztahů mezi dětmi s důrazem na začleňování dítěte do skupinové námětové hry.
Zdokonalování sebeobsluhy a samostatnosti
při hygienických úkonech. Správné návyky při stolování a respektování režimu dne. Prohlubování společenského chování vůči ostatním dětem i dospělým.

Všestranný rozvoj dětí je rozpracován do tématických celků. Rozvíjení poznání o prostředí ve kterém žijí, živé i neživé přírodě, ročních dobách, lidském těle,
společenských událostech, svátcích, českých tradicích je obohaceno literárními texty, hudebními činnostmi, výtvarnými činnostmi,tělesnou výchovou v rozšířené
formě - denně děti cvičí v MŠ, využívají i tělocvičnu ZŠ J. Wericha.

Velký důraz je kladen na vytváření bezpečného a pozitivního klimatu v oddělení.
Děti se mohou zúčastňovat všech nadstandardních programů MŠ - pěvecký sboreček, taneční školička, výuka angličtiny, logopedie, plavání, rehabilitační cvičení, ozdravné pobyty - samostatně nebo společně s rodiči.

Rodiče mají možnost po domluvě s učitelkou zúčastnit se programu dne v oddělení, případně se zapojit do přípravy her, akcí nebo výletů.

News Žabičky - interiéry třídy
05.04.2008 @ Dzarda