Logo
Automat

Veverky

Veverky Věková kategorie dětí:
5 - 6 let

Maximální počet zapsaných dětí:
28

Pedagogické vedení 2019/2020:

  • Mgr. Marcela Komínová
  • Sylva Koutová, DiS.


Telefonní číslo do oddělení:
+420 235 314 159


Charakteristika výchovně-vzdělávací práce s dětmi. Předškolní příprava dětí pod odborným vedením je zaměřená na všestranný harmonický rozvoj dítěte. Důraz je kladen na rozšířenou tělesnou výchovu pro aktivní děti, které mají rády cvičení, pohyb a sportování.

Denně je některá z pohybových aktivit - plavání, zdravotní gymnastika, cvičení s hudbou, tanec, základy sportovní gymnastiky /tělocvična ZŠ J. Wericha/,
atletika. V programu MŠ je i turistika, lyžařský výcvik na horách.

Rozvoj poznání je koncipován do měsíčních tématických celků, ve kterých se děti zdokonalují i v grafomotorice, malování, kreslení, hudebních činnostech, jazykovém projevu apod. s ohledem na bezproblémový přechod do ZŠ.

Děti se mohou zúčastňovat všech nadstandardních programů MŠ - kroužek hry na zobcovou flétnu, keramika, pěvecký sbor, ozdravné pobyty na horách i u moře, výuka angličtiny, logopedický kroužek, rehabilitační cvičení, taneční školička,
kroužek gymnastiky ...

Příjemné klima ve třídě je docíleno snahou o lidský přístup v jednání s dětmi i rodičovskou veřejností.

Novinky v oddělení

News Veverky - interiéry třídy
05.04.2008 @ Dzarda