Logo
Automat

Sovičky

Sovičky Věková kategorie dětí:
5 - 7 let

Maximální počet zapsaných dětí:
28

Pedagogické vedení 2019/2020:

  • Mgr. Ivana Panochová
  • Romana Černíková
  • Veronika Příhodová


Telefonní číslo do oddělení:
+420 235 312 655


Charakteristika výchovně-vzdělávací práce s dětmi Ježci jsou předškolní oddělení, proto je kladen důraz na samostatnost dětí ve všech činnostech. Obratnost pohybovou cvičíme denně v pohyb. chvilkách, na hřištích a jejich průlezkách i horolezeckých stěnách, v tělocvičně ZŠ na nářadí. Dále na výletech a školkách v přírodě (v zimě na lyžích, v létě a na podzim při turistice). První plavecké dovednosti získáváme
v bazénu v Radlicích.

Kreslíme, malujeme, modelujeme i s netradičními materiály (keramická hlína, různé druhy papírů, krabic, látka atd.). Cvičíme grafomotoriku ve spolupráci se ZŠ.

Zpíváme při doprovodu hudebních nástrojů, učíme se hrát na flétničky, zpíváme ve sborečku.
Zdokonalujeme slovník dětí i jejich poznatky zajímavými činnostmi, o správnou výslovnost pečuje naše logopedka. Děti se učí základy angličtiny.
Vše v atmosféře kamarádských vztahů tak, aby se u nás líbilo všem dětem.

Novinky v oddělení

News Sovičky - interiéry třídy
05.04.2008 @ Dzarda