Logo
Automat

Motýlci

Motýlci Věková kategorie dětí:
3 - 4 roky

Maximální počet zapsaných dětí:
25

Pedagogické vedení 2023/2024:

 • Miroslava Martincová
 • Petra Jansová


E-Mail do oddělení: motyli@msbendova.cz
Telefonní číslo pro omluvy dítěte: +420 235 310 005


Oddělení Motýlci je v budově MŠ Bendova 3/1122 umístěno v sektoru D, přízemí a disponuje samostatným vchodem. Děti i dospělí se ve vstupním vestibulu přezouvají do domácí obuvi.

Každému dítěti je při nástupu do školky přiřazena značka, kterou je pak označena police v botníku, v šatně, v umývárně a lůžkoviny.

Prostor oddělení je rozdělen do dvou částí, třídy a herny.

Pro první věkovou skupinu je důležitá adaptace dětí z rodinného prostředí do kolektivu dětí a přizpůsobení se pravidelnému režimu dne. Důraz se klade na sebeobsluhu - oblékání, osobní hygienu, návyky společenského chování /umět pozdravit, poděkovat, respektovat druhé děti i dospělé/.

Vzdělávání probíhá v tématických celcích podle Školního vzdělávacího programu "Stonožka". Učitelky připravují každý den pro děti program přizpůsobený vývojovým schopnostem dětí. Je doplněný pohybovými činnostmi a pohybem venku.

Rodiče mají možnost se po domluvě s učitelkou zúčastňovat programu dne.

Novinky v oddělení

News Fotogalerie interiérů
09.02.2013 @
News Informace k zápisu
Organizační informace k zápisu do MŠ Bendova na šk. rok 2023/2024:


Pro školní rok 2023/2024 máte možnost přihlášku podat elektronicky nebo osobně.

Vyplněné dokumenty doručíte do MŠ elektronicky do 3. 5. 2023 nebo osobně v den zápisu 3. května 2023.


1. Elektronické podání

V dolní části článku naleznete ke stažení potřebné dokumenty:

a) Žádost o přijetí(příhlášku) – zákonný zástupce zde uvádí údaje o dítěti, detaily zákonného zástupce a emailové a telefonické spojení

b) Evidenční list

 • Potvrzení ošetřující dětské lékařky o řádném očkování
  dítěte a způsobilosti k docházce do MŠ nebo čestné prohlášení o očkování dítěte a kopie očkovacího průkazu

  Originál evidenčního listu potvrzený lékařkou je nutné doložit před nástupem dítěte do MŠ.


Po odeslání na e-mailovou adresu msbendova@seznam.cz obdržíte informační pokyny a registrační číslo dítěte pro zápis.

2. Osobní podání

Od středy 12. 4. 2023 a dále každé pondělí a středu se vydávají tiskopisy k zápisu vchodem pro návštěvy v budově MŠ Bendova 1/1123 od 14 – 17 hodin.

Registrační číslo dítěte je uvedeno na formulářích. Platné podání je vrácení nebo zaslání tiskopisů MŠ do 3. 5. 2023. Příjem provádíme u vchodu pro návštěvy vždy v pondělí a ve středu od 14 – 17 hodin.

Výsledky zápisu budou zveřejněny 31. 5. 2023 na webových stránkách MŠ pod registračním číslem Vašeho dítěte a na seznamech u vchodu pro návštěvy Mateřské školy Bendova 1/1123.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do MŠ si zákonní zástupci vyzvednou osobně do konce června.

Informační schůzka zákonných zástupců pro nově přijaté děti se koná 30. 8. 2023 d 15:00 na zahradě MŠ Bendova.


Dny otevřených dveří se konají 12. 4. a 26. 4. 2023 od 15.00 do 17.00 hodin.

Plánovaný počet dětí k přijetí na školní rok 2023/2024
od září je 60 dětí, z toho 2 třídy pro děti tříleté.


Změny v zápisu dětí (odhlášení/přihlášení) vyřizuje průběžně ředitelka nebo zástupkyně MŠ vždy ve středu od 15:00 do 17:00.

MŠ Bendova sdružuje dvě budovy mateřských škol s kapacitou 240 dětí umístěné v jedné rozsáhlé školní zahradě. Škola je rozdělena do 9 tříd. S dětmi v každé třídě pracují dvě učitelky, které obvykle po roce s dětmi přecházejí do dalšího sektoru MŠ interiérově i tématicky přizpůsobeném věku dětí. Projekt STONOŽKA je postaven na práci s dětmi stejného věku, respektuje jejich potřeby a úměrně k jejich schopnostem připravuje a rozvíjí v dětech poznání o vztazích s kamarády, o společnosti, přírodě živé i neživé, o pohádkové říši atd.Program naší MŠ nabízí dětem široké možnosti zájmů v tělovýchovných i estetických aktivitách.

Vzhledem k specifičnosti práce máme děti rozděleny do věkových kategorií:
• 1. věková kategorie pro děti 3 - 4 leté
- třídy Krtečci, Myšky a Motýlci
• 2. věková kategorie pro děti 4 - 5 leté
-třídy Žabičky, Medvídci a Ježci
• 3. věková kategorie pro děti 5 - 6 leté
-třídy Veverky, Zajíčci a Sovičky

Každou třídu vedou 2 odborné učitelky a postupují po roce s dětmi do další třídy.

NABÍZÍME:
 • Sportovní aktivity:
  -Plavecký výcvik
  -Taneční přípravka
  -Atletika pro děti
  -Fotbalová přípravka
  -Turistika a pobyty v přírodě
  -Zimní sporty - bruslení, lyžování
  Cvičení pro správné držení těla
  -Pohybové kroužky
  -Dětský aerobic
  -Zdravotní rozcvičky a tělovýchova
 • Výlety za poznáním s tématickými programy
 • Interaktivní výuka a stimulační individuální programy
 • Polytechnický kroužek "Dovedné ručičky" a keramika
 • Ozdravné pobyty:
  -v Krkonoších na podzim s turistikou, v zimě s lyžováním, na jaře za poznáváním horské přírody
  -léčebné - ozdravný pobyt u moře s programem v červnu
 • Angličtina pro nejmenší s rodilými mluvčími
 • Hudební činnosti - pěvecký sbor a hra na flétnu
 • Kulturní programy hostujících divadel a koncerty pro děti
 • Spolek rodičů - sponzorování akcí a hraček pro děti MŠ BendovaZákladní vybavení:
-bačkory nebo zdravotní sandály s bílou podrážkou
-ušitý vak na ramínku (pytel)
-oblečení do MŠ: tričko s krátkým rukávem, sukně(zástěrka), tepláky(legíny)
-oblečení na pobyt venku: sportovní šusťáková souprava, pláštěnka
-náhradní oblečení: spodní prádlo, tričko, tepláky, ponožky
-cvičební úbor: cvičky, tričko, kraťasy v podepsaném plátěném sáčku
-pyžamo (mladší děti)

Hygienické potřeby:
-zubní pasta, kartáček, kelímek, malý ručník s poutkem
-papírové kapesníky, papírové ubrousky, tekuté mýdlo

Omluvy dětí:
Nepřítomnost dítěte v MŠ je třeba vždy řádně omluvit na tel. č.: 235 310 005, příp. osobně učitelce. Delší nepřítomnost je třeba omluvit písemně. Obědy se odhlašují vždy 24 hodin předem, buď písemně nebo telefonicky. Pokud rodiče nestačí dítě včas omluvit, mohou si vyzvednout oběd ve školní kuchyni v době od 11.30- 11.45 hodin. Nepřítomnost dítěte v pondělí je třeba omluvit do 8.00 hodin.
E-mail: msbendova@seznam.cz , http://www.msbendova.cz

Malá rada
Pro usnadnění přechodu dítěte z rodiny do školky mu můžete pomoci tímto způsobem:
•Naučit dítě jíst v klidu u stolu samostatně lžící a pít z hrníčku .
•Naučit dítě základní samostatnosti v oblékání.
•Naučit dítě samostatně udržovat hygienu, umýt si ruce mýdlem, samostatně používat WC - bez potřeby plen.
•Ještě před zahájením docházky přijďte se svým dítětem na návštěvu do MŠ.Za MŠ Bendova ředitelka: Mgr. Ivana Panochová
[list]

application/pdf EL-Bendova2019.pdf (Staženo: 1486x - Velikost: 434.84 KB)
application/pdf Kritéria k zápisu 2023.pdf (Staženo: 183x - Velikost: 97.78 KB)
application/pdf LEX UKRAJINA.pdf (Staženo: 221x - Velikost: 1.82 MB)
application/pdf ockovani_cestne_prohlaseni-vzor.pdf (Staženo: 1027x - Velikost: 151.99 KB)
application/pdf Přihláška_Bendova 2021.pdf (Staženo: 809x - Velikost: 255.1 KB)
01.09.2007 @ Dzarda