Logo
Automat

Motýlci

Motýlci Věková kategorie dětí:
3 - 4 roky

Maximální počet zapsaných dětí:
25

Pedagogické vedení 2019/2020:

  • Mgr. Hana Havlová
  • Miroslava Martincová
  • Agnieszka Oravik


Telefonní číslo pro omluvy dítěte: +420 235 310 005


Oddělení Motýlci je v budově MŠ Bendova 3/1122 umístěno v sektoru D, přízemí a disponuje samostatným vchodem. Děti i dospělí se ve vstupním vestibulu přezouvají do domácí obuvi.

Každému dítěti je při nástupu do školky přiřazena značka, kterou je pak označena police v botníku, v šatně, v umývárně a lůžkoviny.

Prostor oddělení je rozdělen do dvou částí, třídy a herny.

Pro první věkovou skupinu je důležitá adaptace dětí z rodinného prostředí do kolektivu dětí a přizpůsobení se pravidelnému režimu dne. Důraz se klade na sebeobsluhu - oblékání, osobní hygienu, návyky společenského chování /umět pozdravit, poděkovat, respektovat druhé děti i dospělé/.

Vzdělávání probíhá v tématických celcích podle Školního vzdělávacího programu "Stonožka". Učitelky připravují každý den pro děti program přizpůsobený vývojovým schopnostem dětí. Je doplněný pohybovými činnostmi a pohybem venku.

Rodiče mají možnost se po domluvě s učitelkou zúčastňovat programu dne.

Novinky v oddělení

News Fotogalerie interiérů
09.02.2013 @