Logo
Automat

Krečci

Krečci Věková kategorie dětí:
3 - 4 roky

Maximální počet zapsaných dětí:

26

Pedagogické vedení 2019/2020:

  • Iva Stašová
  • Irena Carbochová


Telefonní číslo do oddělení: +420 235 312 677
Telefonní číslo pro omluvy dítěte: +420 235 310 005


Oddělení Krtečci je v budově MŠ Bendova 1/1123 umístěno v sektoru B, přízemí a disponuje samostatným vchodem. Děti i dospělí se ve vstupním vestibulu přezouvají do domácí obuvi.

Každému dítěti je při nástupu do školky přiřazena značka, kterou je pak označena police v botníku, v šatně, v umývárně a lůžkoviny.

Prostor oddělení je rozdělen do třech částí, třídy, herny a tělocvičny.

Pro první věkovou skupinu je důležitá adaptace dětí z rodinného prostředí do kolektivu dětí a přizpůsobení se pravidelnému režimu dne. Důraz se klade na sebeobsluhu - oblékání, osobní hygienu, návyky společenského chování /umět pozdravit, poděkovat, respektovat druhé děti i dospělé/.

Vzdělávání probíhá v tématických celcích podle Školního vzdělávacího programu "Stonožka". Učitelky připravují každý den pro děti program přizpůsobený vývojovým schopnostem dětí. Je doplněný pohybovými činnostmi a pohybem venku.

Rodiče mají možnost se po domluvě s učitelkou zúčastňovat programu dne.

Novinky v oddělení

News Krtečci - interiéry třídy
05.04.2008 @ Dzarda