Logo
Automat
Logo
Festival Mateřinka 2007

Stáhněte si přehrávač flashe , který je třeba k zobrazení tohoto videa. • Pokud jej máte a používáte Internet Explorer, pak je nutné povolit zablokovaný obsah (pomocí lišty, která vyskočí v hodní části okna webu)..
Mateřská škola Bendova každoročně reprezentuje Městskou část Praha 17 na festivalu MATEŘINKA. Festival je přehlídkou hudebních, tanečně sportovních a dramaticko výtvarných pódiových vystoupení jako veřejná prezentace mateřských škol předškolních zařízení v Čechách. Hlavním posláním tohoto festivalu je ukázat tvořivost pedagogů v předškolních zařízeních, jejich kreativitu a šikovnost s dětmi, kterým se věnují celý školní rok. Pro děti i jejich rodiče je festival zdrojem neopakovatelných zážitků, pro učitelky velmi přínosnou inspirací, pro odborníky ve školství nedostižným průřezem činností mateřských škol v republice.
Organizační struktura festivalu je rozdělena do dvou úrovní – oblastní a celostátní. Ve dvaceti oblastních kolech vystupovalo víc jak 500 mateřských škola a přes 25 000 dětí. Oblastní kola probíhala v březnu. Pražská Mateřinka se konala v KS Mlejn v sobotu 17.3.2007. Mezi další patří Mateřinky Českobudějovická, Klatovská, Liberecká, Plzeňská, Prostějovská, Rýmařovská, Uhlohradištská, Znojemská..
Do celostátního kola v Nymburce vybírá odborná porota Nadačního fondu Mateřinka z každého kraje 1-2 vystoupení. Kritériem pro výběr účastníků je originalita a výraznost, nikoli dokonalost provedení.
Vystoupení dětí MŠ Bendova na Mateřince je každý rok jiné-. Pro zajímavost uvádím naše úspěšné programy:
Materinka
V roce 2002 dětský balet „Šípková Růženka“, kde patnáct dětí v nádherných kostýmech předvedlo na hudbu klasiků pohybovou skladbu motivovanou pohádkou. „Růženka“ byla vybrána na celostátní přehlídku do Nymburka.

V roce 2003 jsme na Pražské Mateřince cvičili „Včelí Medvídky“ s tělocvičným padákem a overbally.
Mateřinka
V roce 2004 a 2005 nám vystupoval dětský pěvecký sbor Zvoneček, který pod vedením Miroslavy Martincové a odborného poradce sbormistra prof. Čestmíra Staška zazpíval veselé písničky za doprovodu klavíru a instrumentální hry dětí na rytmické nástroje.
Na letošní březen připravila Marcela Komínová a Jana Procházková sportovní gymnastické vystoupení ve spolupráci s oddílem gymnastiky Gymstar Praha. Malé gymnastky předvedly cvičení na švédské bedně, hrazdě a kladině za doprovodu veselé písničky Opička Žofka.
Tematicky se představení jmenovalo „Návštěva v ZOO“, kde skupina dětí jela na výlet za zvířátky a u klece s opicemi se zadívala a hle „opice cvičí a radují se z pohybu a jak jsou šikovné!“ Naše úspěšné opičky byly vybrány na celostátní kolo do Nymburka! Finále 12.ročníku Mateřinky se konalo 11. a 12.5.2007. Pódiová vystoupení moderoval Jan Kovařík a lze ho shlédnout na internetové adrese www.vidmat.estranky.cz.
Festival Mateřinka je svátkem tvořivosti mateřských škol, oslavou dětí i skvělých učitelek, které svou práci s dětmi mají moc rády. V mateřské škole Bendova pracují kvalifikované odbornice v oblasti předškolního vzdělávání , které zodpovědně přistupují ke své práci a prezentují nejen na Mateřince, ale i pro rodiče a veřejnost. Vystoupení s dětmi v KS Průhon Vánočním koncertem, v ZUŠ Blatiny Jarním koncerte, Zahradní slavností s tanečním programem dětí, besídkami ke svátku matek i jejich účastí při vítání občánků na úřadě přispíváme ke kultuře v naší městské části.

Mgr. Ivana Panochová
Ředitelka MŠ Bendova
Materinka

JPG Naskenovaný článek
Výše uvedený článek byl zveřejněn v Řepské sedmnáctce červenec-srpen 2007.