Logo
Automat

Mateřská škola Bendova

Vítáme Vás na webových stránkách Mateřské školy Bendova v Praze 17 - Řepích. Zde naleznete mnoho informací o naší mateřské škole - jejím programu, aktivitách pro děti i o všech aktuálních událostech a novinkách.

Pevně věříme, že mnoho užitečných informací zde najdou nejen rodiče dětí, které dnes naši mateřskou školku navštěvují, ale i ti rodiče, kteří řeší otázku volby mateřské školy pro své děti.

News Informace Leden - Únor 2016
INFORMACE PRO RODIČE

LEDEN - ÚNOR 2016

Kulturní a vzdělávací akce:

22. 1. 2016:
Cirkus Adonis – vystoupení profesionálního souboru
5 000,- Kč hradí Spolek rodičů

3. 2. 2016:
Divadlo Krab „Obr a syn“
5 600,- Kč hradí Spolek rodičů

17. 2. 2016:
Planetárium Praha – vzdělávací program „Skřítek a Nové Planetárium“ pro děti z odd. Žabičky, Zajíčci, Veverky, Medvídci, Ježečci, Sovičky

začátek představení ve 13.30 hodin

přepravu smluvními autobusy hradí Spolek rodičů
vstupné 60,- Kč platí přítomné děti

25. 2. 2016
"Karenval ze dvorku" - masopustní veselice s profesinálním programem v tělocvičně ZŠ J. Wericha od 9:00
masky si připravují jednotlivé třídy dle pokynů učitelek

akci hradí spolek rodičů


Plavecký kurz v Tuchlovicích pokračuje každé úterý od 5. 1. do 19. 4. 2016,neplave se pouze 9. 2. a 8. 3. 2016.

Bruslení pokračuje v úterý 19. 1., 2. 2., 9. 2., 23. 2. a 15. 3. 2016

Pololetní prázdniny dle ZŠ: 29. 1. 2016

Prosíme, nahlaste ve třídě docházku svých dětí.
04.01.2016 @ ZefyrusCZ
News Informace Listopad - Prosinec 2015
INFORMACE PRO RODIČE

LISTOPAD - PROSINEC 2015


5. 11.
Tematický výlet na Pražský hrad pro děti odd. Sovičky a Veverky
Odjezd od MŠ v 9.00 hodin smluvním autobusem
/hradí Spolek rodičů/

7. 11. -sobota
Brigáda na zahradě MŠ - akce Spolku rodičů – od 13.00 hodin, hrabání a úklid listí viz informace na plakátu Spolku rodičů

10. 11.
Projektový den k pohybovým činnostem „Poklad Dráčka Robíka“

11. 11.
Tematický výlet na Petřín pro děti odd. Myšky, Medvídci a Ježci Odjezd od MŠ v 9.00 hodin smluvním autobusem
/hradí Spolek rodičů/

12. 11.
Tematický výlet na Pražský hrad pro děti odd. Žabičky a Zajíčci Odjezd od MŠ v 9.00 hodin smluvním autobusem /hradí Spolek rodičů/

16. 11.
Omezený provoz pro přihlášené děti, prosíme rodiče, aby nahlásili docházku svého dítěte

23. 11.
„Království na kolečkách“ – Divadlo ANPU v MŠ pro všechny děti akce je hrazena z rozpočtu Spolku rodičů

29. 11. -neděle
Rozsvícení Vánočního stromu MČ Praha 17 na ul. Makovského s programem vystupujících dětí z mateřských a základních škol

3. 12.
"Světýlková slavnost s mikulášskou nadílkou“, lampionový průvod kolem světelně vyzdobené MŠ, program na zahradě a Mikulášská nadílka pro děti začátek v 16.00 hodin
/informace na plakátech/

18. 12.
„Adventní kalendář“ – hudební pohádka o starých vánočních zvycích akce je hrazena z rozpočtu Spolku rodičů

14. 12.
„Vánoční“ fotografování dětí individuální fotografie - od 7.30 hodin

16. 12.
„Vánoční rodinné fotografování“ od 7.30 hodin v odd. Žabičky

17. 12.
Vánoční besídky v odd. Zajíčci od 15.30 hod. a v odd. Sovičky od 16.00 hod.

21. 12.
Vánoční besídky v odd. Krtečci od 15.00 hod., v odd. Veverky a Ježci od 16.00 hodin

22. 12.
Vánoční besídky v odd. Motýlci, Myšky a Medvídci od 15.00 hod., v odd. Žabičky od 16.00 hodin

Vánoční prázdniny 23. 12. 2015 - 3. 1. 2016

Prosíme rodiče, aby nahlásili docházku svých dětí ve středu 23.12., kdy MŠ zajišťuje omezený provoz pro děti pracujících rodičů.

Od 28. - 31. 12. 2015 zajišťuje provoz pro oblast Řepy MŠ Laudova – pracoviště MŠ Opuková.
02.11.2015 @ ZefyrusCZ
News Informace říjen 2015
INFORMACE PRO RODIČE NA ŘÍJEN 2015


Přehled akcí:

16.10.2015

„Kouzelné představení“
Divadlo Kelner 6 000,- Kč,
-hradí Spolek rodičů

20.10.2015

„Oslava Dne stromů aneb veselé Podzimníčkování “
kulturní program pro rodiče s dětmi od 15.30 hodin na zahradě MŠ

Program odpoledne:

- program pro děti se zpěvačkou Inkou Rybářovou a klaunem Rybičkou

- součástí akce na zahradě bude výstava Podzimníčků

- jablíčkové a jiné dobroty z českých zahrádek od maminek a babiček, pohoštění pro jednotlivá oddělení venku na zahradě

- oslava nových stromů, které budeme společně sázet.

-akci hradí Spolek rodičů

Sportovně – poznávací pobyt dětí:

5. - 10. 10. 2015
Podzimní pobyt v Harrachově v Krkonoších,
Hotel Lovecká Mumlava pro děti odd. Žabičky a Zajíčci

12. – 17. 10. 2015
Podzimní pobyt v Harrachově v Krkonoších, Hotel Lovecká Mumlava pro děti odd. Ježci, Sovičky a Veverky

Podzimní prázdniny podle ZŠ 29. a 30. 10. 2015
Prosíme rodiče, aby nahlásili docházku svých dětí.
03.10.2015 @ ZefyrusCZ
News Infomace Září 2015
INFORMACE PRO RODIČE NA ZÁŘÍ 2015


-Seznamy dětí budou umístěny v pondělí 31. srpna na dveřích do oddělení

Provoz mateřské školy: 6:45 - 17:00 hodin dle rozpisu.

Na základě žádosti rodičů bude zajištěn prodloužený provoz od 6:30 – 6:45 hod. a od 17:00 - 17:30 hodin ve vchodu pro návštěvy.

V měsíci září bude probíhat adaptace nově přijatých dětí i adaptace všech dětí docházejících do MŠ z prázdninového volna do režimu mateřské školy.

V prvních dnech doporučujeme dopolední docházku dětí.

Nově přijaté děti se sejdou v úterý 1. září 2015:
v 8.20 hodin před odd. Myšky,
v 8.25 hodin před odd. Motýlci
v 8.30 hodin před odd. Krtečci.

Nově přijaté děti do ostatních oddělení se dostaví v 8.00 - 8.20 hodin.

Bude následovat přivítání učitelkami a pozvání na první návštěvu do oddělení a areálu zahrady MŠ, která bude trvat do 10.30 hodin.

Děti dostanou dopolední čaj, ale stravování začne až po přihlášení u vedoucí školní jídelny, tj. od 2. 9. 2015.

Od 2. září začne adaptační program pro nejmenší, včetně oběda.

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná v úterý 1. 9. 2015 od 15.00 hodin v sektoru D budovy 1122 v oddělení MYŠKY.

Na schůzku přijdou rodiče bez dětí!

Plavecký výcvik dětí od 4 let bude probíhat v bazénu Plavecké školy Plaváček v Tuchlovicích od září, informace v oddělení.

Kulturní akce na září:

3. 9. dopoledne Divadlo Hračka
„Dvě malé pohádky: O Růžence a O perníkové chaloupce“.
-představení hradí Spolek rodičů.

Fotbal začíná ve středu 9. 9. 2015 dopoledne.
28.08.2015 @ ZefyrusCZ
News Informace Květen/Červen 2015
INFORMACE PRO RODIČE


14. 5. „Oslava Svátku matek a svátku rodin“
od 15.30 hodin na zahradě MŠ, taneční vystoupení dětí,
program dětí dle oddělení, pohoštění, viz info na nástěnkách

19. 5. a 21. 5. Ukázkové hodiny tělesné výchovy v tělocvičně ZŠ Jana Wericha úterý pro Veverky a Ježky od 9.00 hodin čtvrtek pro Zajíčky a Sovičky od 8.00 hodin

20. 5. „O Budulínkovi“ – Divadlo v MŠ Začátky představení v 8.30 a v 9.30 hodin Cena 4 500,- Kč hradí Spolek rodičů MŠ Bendova

25. 5. Mimořádná hodina plavání pro oddělení Žabičky a Medvídci

26. 5. Sportovní dopoledne STONOŽKOVÁNÍ aneb sportovní soutěže pro všechny děti MŠ na hřišti ZŠ J. Wericha

28. 5, 4. 6., 11.6., 18. 6.
-Plavecký výcvik pro oddělení Krtečci, Myšky a Motýlci,
4. 6. pojedou plavat děti z odd. Veverky

1. – 6. 6. Ozdravný pobyt v Hotelu Adam, Svatý Petr – Špindlerův Mlýn pro přihlášené děti z odd. Zajíčci, Ježečci, Sovičky a Krtečci
Program zahrnuje plavání, turistiku, hry v přírodě

6. – 12. 6. Ozdravný pobyt v Krkonoších

1. skupina pro odd. Veverky na Chatě Rozhled ve Strážném

2. skupina pro odd. Medvídci a Žabičky v Hotelu Vltava ve Strážném

+ 12. 6. Výlet pro oddělení Veverky, Medvídci a Žabičky do Starých Hradů – cestou ze školy v přírodě

10. 6. Výlet na pohádkový hrad Točník
pro oddělení Krtečci, Myšky, Motýlci, /a děti z odd. Veverky, které nejedou na školku v přírodě/
Odjezd v 8.00 hodin, návrat na oběd ve 13.00 hodin

11. 6. Výlet na pohádkový hrad Točník
pro oddělení Zajíčci, Sovičky a Ježci, /a děti z odd.Žabičky a Medvídci, které nejedou na školku v přírodě/
Odjezd v 8.00 hodin, návrat na oběd ve 13.00 hodin

18. 6. Zahradní slavnost od 15.00 hodin – rozloučení se školáčky
* pohádkový průvod k ZŠ
* slavnostní pohoštění a rozloučení se školním rokem pro všechna oddělení
* program agentury Atrakce 365 – Balonková show a disko pro děti

22. 6. Mimořádná hodina plavání pro oddělení Zajíčci a Sovičky

25. 6. Mimořádná hodina plavání pro oddělení Ježci a Myšky


24. 6. – 4. 7. Přímořský ozdravný pobyt v Itálii, Cesenatico
Odjezd 24. 6. v 19.00 hodin od MŠ, návrat 4. 7. dopoledne

Školní rok končí v úterý 30. 6. 2015.

Prázdninový provoz zajišťuje:
od 1. – 10. 7. 2015 MŠ Laudova
od 10. – 21. 8. 2015 MŠ Socháňova
od 24. – 31. 8. 2015 MŠ Pastelka
04.05.2015 @ ZefyrusCZ
News Rekonstrukce v MŠ
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REKONSTRUKCE


Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace veřejných zakázek malého rozsahu

Zadavatel, MŠ Bendova 1/ 1123, 163 00 Praha 6 – Řepy, Vás vyzývá v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce:

1. „Oprava sociálních zařízení v objektu  Mateřské školy Bendova, Praha 6 –Řepy“

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

Oprava sociálních zařízení v objektu Bendova 1/1123. Jedná se opravy omítek, maleb, obkladů, dlažeb v prostorech sociálních zařízení - umýváren, WC, šatny učitelů a výlevky včetně výměny nevyhovujících zařizovacích předmětů, rozvodů vody a kanalizace – dle výkazu výměr.

Předpokládaný termín realizace: červenec 2015

2. „Oprava venkovních a vnitřních dlažeb v objektu  Mateřské školy Bendova, Praha 6 –Řepy“

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

Oprava venkovních a vnitřních dlažeb v objektu MŠ Bendova. Jedná se o opravy a výměny nevyhovujících původních dlažeb ve spojovacích chodbách a vstupů do objektů – dle výkazu výměr.

Předpokládaný termín realizace: červenec 2015

3. „Oprava podlahových krytin v objektu  Mateřské školy Bendova, Praha 6 –Řepy“

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

Oprava podlahových krytin PVC v objektech MŠ Bendova 1/1123, 3/1122. Jedná se o odstranění nevyhovujících původních a poškozených krytin PVC v učebně, šatně, chodbičce, tělocvičnách a nahrazení novými podlahovými krytinami včetně opravy podkladních vrstev – dle výkazu výměr.

Předpokládaný termín realizace: červenec 2015

4. „Malby a nátěry v objektu  Mateřské školy Bendova, Praha 6 –Řepy“

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

Malby a nátěry v objektu MŠ Bendova. Jedná se o malby a nátěry dveří a zárubní v učebnách, chodbách a sociálních zařízeních – dle výkazu výměr.

Předpokládaný termín realizace: srpen 2015

Prohlídka stavby:
28.4.2015 v 11:00 - oprava sociálních zařízení
29.4.2015 v 9:00 - oprava podlahových krytin
29.4.2015 v 11:00 - oprava venkovních a vnitřních dlažeb
29.4.2015 v 14:00 - malby a nátěry

v objektu MŠ Bendova 163 00 Praha 6 – Řepy

Konec lhůty pro podání nabídek: 15.5.2015 do 9:00


Vytištěné výzvy a výkazy výměr jsou připraveny k vyzvednutí v MŠ Bendova ve vchodu pro návštěvy.
27.04.2015 @ ZefyrusCZ
News Výsledky zápisu pro rok 2015/2016
Výsledky zápisu na školní rok 2015/2016 najdete v přiloženém souboru níže.

Zákonní zástupci si mohou vyzvednout rozhodnutí o zápise od středy 22. dubna od 15. do 17. hod a dále každou další středu.

Přiložené soubory

application/pdf Bendova_Vysledky zapisu 2015-2016.pdf (Staženo: 1183x - Velikost: 73.83 KB)
20.04.2015 @ ZefyrusCZ
News Fotbal pro děti
Dobrý den,

naše fotbalová Akademie zahajuje ve středu 8.4.2015 v 10:00 hod fotbalovou předškoličku ve Vaší školce. Tímto se připomínám a potvrzuji samozřejmě účast.

Dále si dovoluji rodiče informovat, že rovněž tuto středu 8.4.2015 se koná od 18:00 hod v Creativ Worldu na Zličíně (vedle OD Ikea), P 5 výroční schůze fotbalové akademie.

V případě, že by se rodiče chtěli dozvědět něco o naší koncepci, jsou vítáni - prosím bez dětí.

Více info o fotbalové přípravce najdete v nové rubrice Fotbal

Alex Zbur

07.04.2015 @ ZefyrusCZ
News Info pro rodiče Březen/Duben 2015
INFORMACE PRO RODIČE

Kulturní a vzdělávací akce:

9. 3. Den otevřených dveří pro návštěvy s dětmi

11. a 12. 3. Zápis do MŠ od 10 – 17 hodin v tělocvičně
odd. Krtečci.

Schůzka s trenérem Alexandrem Zburem pro zájemce o fotbal od 17.00 hodin v odd. Zajíčci. Nabídka nové sportovní aktivity s profesionálními trenéry, vhodná pro děti od 5 let.

12. 3. Fotografování celých tříd a předškoláků na slavnostní tablo

13. 3. „Dobrodružství krokodýla v Africe - Divadlo Skazka v KC Průhon dopoledne, 40,- Kč platí přítomné děti v den konání

25. 3. „Nemocný pejsek“ – Divadlo Úsměv začátky představení v 9.00 a v 10.00 hodin
Program hradí spolek rodičů

28. 3. – 2. 4. Ozdravný pobyt v Krkonoších – Horní Mísečky

27. 4. „Kolem dokola s velrybou Mášou“ – Divadlo Mirma -začátky představení v 9.00 a v 10.00 hodin
Program hradí spolek rodičů

Jarní prázdniny dle ZŠ: 2. – 6. 3. 2015, technická údržba MŠ,
omezený provoz v odd. Veverky pro děti z budovy 1123 a v odd. Ježci a Medvídci pro děti z budovy 1122.

Velikonoční prázdniny dle ZŠ: 2. a 3. 4. 2015
Prosíme nahlaste ve třídě docházku svých dětí.

Pražská Mateřinka – přehlídka MŠ v KD Mlejn
(termín bude upřesněn)
03.03.2015 @ ZefyrusCZ
News Info pro rodiče Leden/Únor
INFORMACE PRO RODIČE

LEDEN - ÚNOR 2015


Kulturní a vzdělávací akce:

22. 1. 2015 Planetárium Praha – vzdělávací program

„O zvědavé kometě“ – z dobrodružného života komet cestovatelek ve vesmíru. Kromě nich poznají děti další vesmírná tělesa, která mohou vidět na obloze.
Pro děti z odd. Žabičky, Zajíčci, Veverky, Medvídci, Ježečci, Sovičky a starší Krtečci začátek představení ve 13.30 hodin, přepravu smluvními autobusy hradí Spolek rodičů, vstupné 60,- Kč platí přítomné děti

29. 1. 2015 Cirkus Adonis – vystoupení profesionálního souboru 5 000,- Kč hradí Spolek rodičů

12. 2. 2015 Divadlo J. Přeučila „Sůl nad zlato“ 6 000,- Kč hradí Spolek rodičů

26. 2. 2015 Masopustní veselice aneb karneval pro děti v tělocvičně ZŠ J. Wericha


Plavecký kurz v Tuchlovicích pokračuje každé úterý od 6. 1. do 14. 4. 2015,
neplave se pouze 3. 2. a 3. 3. 2015.

Pololetní prázdniny dle ZŠ: 30. 1. 2015
Prosíme nahlaste ve třídě docházku svých dětí.

Přiložené soubory

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MŠ-potvrzení-pro-rodiče-daně.docx (Staženo: 1106x - Velikost: 18.09 KB)
06.01.2015 @ ZefyrusCZ
News Náhradní plavání
Náhradní hodina plavání za úterý 2.12. 14 bude ve čtvrtek 11.12 14. Odjezd od MŠ je v 7:30.
[týká se dětí z oddělení zajíčci/veverky/ježečci/sovičky]
05.12.2014 @ ZefyrusCZ
News Vánoční koncert
04.12.2014 @ ZefyrusCZ
News Info pro rodiče Listopad/Prosinec 2014
INFORMACE PRO RODIČE
LISTOPAD - PROSINEC 2014

 • 3. 11. „Tři kouzelné pohádky“ – Divadlo Glans – náhradní termín od 10.15 hodin pro děti, které byly na ozdravném pobytu v Harrachově

 • 4. 11. Tématický výlet na Petřín a Hradčany pro děti odd. Žabičky a Medvídci, odjezd od MŠ v 9.00 hodin smluvním autobusem /hradí Spolek rodičů/
 • 6. 11. Tématický výlet na Pražský hrad a Loretu pro děti odd. Veverky a Ježečci, odjezd od MŠ v 9.00 hodin smluvním autobusem /hradí Spolek rodičů/

 • 8. a 22. 11. Akce Spolku rodičů – sobota od 14.00 hodin na zahradě MŠ, úklid listí, opékání buřtů u ohně

 • 11. 11. Tématický výlet na Pražský hrad a Loretu pro děti odd. Zajíčci a Sovičky, odjezd od MŠ v 9.00 hodin smluvním autobusem /hradí Spolek rodičů/

 • 14. 11. „Podzimnění“ – hudebně zábavný program – Divadlo La-la, od 9.30 hodin pro děti odd. Krtečci, Žabičky, Myšky, Medvídci a Motýlci, dne 22.10. byl program odehrán pro děti odd. Zajíčci, Veverky, Ježečci, Sovičky
  5 000,- Kč hradí Spolek rodičů

 • 3. 12. "Světýlková slavnost s Mikulášskou nadílkou“, lampionový průvod kolem světelně vyzdobené MŠ, program na zahradě a Mikulášská nadílka pro děti začátek v 16.00 hodin

 • 10. 12. „Vánoční“ fotografování dětí p. Kučerou,
  individuální i skupinové fotografie - od 7.30 hodin v odd. Medvídci, rodinné fotografování od 13:00 hodin

 • 12. 12. „Andělé ze zapomenuté skříňky“ – Divadlo Žlutý kopec. Začátky představení v 9. 00 a v 10.00 hodin, 4 500,- Kč hradí Spolek rodičů

 • 17. - 18.12. Vánoční besídky v jednotlivých odděleních dle nabídky třídních učitelek.

 • 19. 12. Vánoční slavnost s koncertem dětí MŠ Bendova
  - Vánoční slavnost pro děti, rodiče a zaměstnance MŠ bude probíhat v zrekonstruovaném sále Sokolovny Řepy, ul. Na Chobotě 125/2b od 16 hodin. - Program ve spolupráci s herečkami divadla La-la bude kombinovaný s vystoupením dětí pěveckého sboru a dle oddělení. Rodinou vstupenkou je placka se Stonožkou, kterou jste obdrželi při Podzimníčkování.
Vánoční prázdniny 22. 12. 2014 - 2. 1. 2015

Prosíme rodiče, aby nahlásili docházku svých dětí ve dnech 22.12., 23.12. a 2. 1., kdy MŠ zajišťuje omezený provoz pro děti pracujících rodičů.

29., 30. a 31. 12. 2014 zajišťuje provoz pro oblast Řepy MŠ Laudova – pracoviště MŠ Opuková.
01.11.2014 @ ZefyrusCZ
News Podzimníčkování 2014
Dne 16. 10. 2014 odpoledne
jsme oslavili 30. výročí založení Mateřské školy Bendova.

V cukrárně Aleš nám připravili slavnostní dort s logem Stonožky.

Akce se vydařila, sluníčko svítilo a všem se moc
povedli Podzimníčci i upečené jablečné
dobroty od maminek dětí.
Na slavnosti byla vyhlášena sbírka na Dárek pro Stonožku - interaktivní tabule. Sponzoři obdrží darovací smlouvu od Mš.
19.10.2014 @ ZefyrusCZ
News Informace pro rodiče: Říjen 2014
Přehled akcí:

6. 10. 2014 „Tři kouzelné pohádky“ – Divadlo Glans
od 9.30 hodin pro děti, které nejedou na pobyt do Harrachova, náhradní termín pro starší děti bude upřesněn
6 000,- Kč, hradí Klub rodičů

16. 10. 2014 „Veselé Podzimníčkování“
oslava 30. výročí založení Mateřské školy Bendova
od 15.15 hodin na jižní zahradě MŠ

Program odpoledne:
- narozeninový koncert s programem pro děti zpěvačky Inky Rybářové
a klauna Rybičky
- součástí akce na zahradě bude výstava Podzimníčků – spolupráce dětí s rodiči a výstava fotografií z historie MŠ
- narozeninový Maxidort Stonožka s oslavou, přivítání hostů z řad bývalých zaměstnanců i Úřadu Městské části Praha 17
- jablíčkové dobroty od maminek a pohoštění dle oddělení
- tombola plná zdravého překvapení
akci hradí Klub rodičů


Sportovně – poznávací pobyt dětí:

6. - 11. 10. 2014 Podzimní pobyt předškolních dětív Harrachově v Krkonoších, Hotel Lovecká Mumlava


Podzimní prázdniny:27. a 29. 10. 2014

Prosíme rodiče, aby nahlásili docházku svých dětí v týdnu 27. – 31. 10. 2014.
26.09.2014 @
Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 17