Logo
Automat

Vítáme Vás na webových stránkách Mateřské školy Bendova v Praze 17 - Řepích. Zde naleznete mnoho informací o naší mateřské škole - jejím programu, aktivitách pro děti i o všech aktuálních událostech a novinkách.

Pevně věříme, že mnoho užitečných informací zde najdou nejen rodiče dětí, které dnes naši mateřskou školku navštěvují, ale i ti rodiče, kteří řeší otázku volby mateřské školy pro své děti.

News Info pro účastníky zájezdů
Informace pro účastníky zájezdů do Itálie a školky v přírodě.


Nejnovější údaje o těchto akcích mateřeské školky Bendova si můžete stáhnout a přečíst v přiložených dokumentech.

(Stahujte níže)

application/msword msbendova_italie_2008.doc (: 972x - : 974 KB)
Informace k pobytu v Itálii, 2008
application/msword msbendova_skolkyvprirode_2008.doc (: 1143x - : 204.5 KB)
Informace o školkách v přírodě, 2008
17.05.2008 @ Dzarda
News ZOO Plzeň, květen 2008
V naší fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z výletu třídy Zajíčků a Lvíčků do zoologické zahrady v Plzni, který proběhl dne 6. května 2008.

Odkaz do soukromé fotogalerie Zajíčků zde
Odkaz do soukromé fotogalerie Lvíčků zde
(Pro zobrazení fotogalerií musíte být přihlášeni!)
11.05.2008 @ Dzarda
News Slavnostní gratulace ke Dni matek
Dne 14. 5. 2008 se ve všech odděleních konají besídky pro maminky ke Dni matek takto:
 • 1. oddělení - v 15.00 hodin
 • 2. oddělení - v 16.00 hodin
 • 3. oddělení - v 15.30 hodin
 • 4. oddělení - v 15.30 hodin
 • 5. oddělení - v 15.30 hodin
 • 6. oddělení - v 16.00 hodin
 • 7. oddělení - v 16.00 hodin
 • 8. oddělení - v 16.15 hodin
09.05.2008 @ Dzarda
News Výsledky zápisu na rok 2008/09
Organizační informace k zápisu do MŠ Bendova na šk. rok 2008/2009:
 • výsledky zápisu:
  • Od 9. 5. 2008 bude vyvěšen seznam přijatých dětí ve vitríně z boku budovy č. 1.
 • rozhodnutí o přijetí:
  • Rodiče si osobně vyzvednou doklad o přijetí v kanceláři MŠ – čelní vchod budovy 1, od 12. 5. do 30. 5. 2008.
 • Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná v pondělí 1. září 2008 od 15.00 hodin v 5. oddělení /oddělení „U Rákosníčka“/.


Obdobné informace nalezente v článku věnovaném zápisu do MŠ Bendova a to na této adrese.

Stejně tak v tématu, který se zaobírá pouze těmito výsledky. Odkaz zde.

application/msword seznam_prijatych_deti_msbendova_2008_09.doc (: 1851x - : 26 KB)
Děti přijaté do MŠ Bendova k 1. 9. 2008
09.05.2008 @ Dzarda
News Info pro rodiče květen-červen 2008
Kulturní akce:
 • 16. 5. „O statečném Špaldíkovi“ – Divadlo KRAB
  4.000,- Kč hradí Klub rodičů
  začátky představení v 8.30 a v 9.30 hodin
 • 12. 6. Hudební program "Besídka J. Helekala"
  3.000,- Kč hradí Klub rodičů
  začátek programu v 10.00 hodin
 • 24. 6. „Pohádkové čarování“ – Navaro /R. a I. Navrátilovi/
  začátek představení v 9.00 hodin v ZŠ J. Wericha
Mimořádné akce:
 • 6. 5. Výlet do ZOO Plzeň,
  odjezd z ul. Bazovského v 8.30 hodin
  akce pro děti 2., 3., 4., 6., 7. a 8. oddělení
  dopravu smluvními autobusy hradí Klub rodičů
  vstupné 100,- Kč se platí v den odjezdu učitelce ve třídě
 • 14 . 5. slavnostní gratulace dětí maminkám ke Dni matek
  - vystoupení ve třídách
  viz info v jednotlivých odděleních
 • 15. 5. "Sportovní hry MŠ 2008" - oblastní kolo MŠ Prahy 17
 • 20. 5. Jezdecké středisko Zmrzlík
  odjezd z ul. Bazovského v 9.00 hodin
  akce pro děti odcházející do ZŠ, dopravu hradí Klub rodičů
  vstupné 50,- Kč se platí v den odjezdu
  fotogalerii z akce najdete pod tímto odkazem
 • 21. 5. "Sportovní hry MŠ 2008" - krajské finále, Stadion ZŠ Campanus, P-11
  pro vítěze oblastního kola - děti 4. a 8. odd. MŠ Bendova
 • 23. 5. Výlet na Hrad Červený Újezd
  odjezd z ul. Bazovského v 9.00 hodin
  akce pro děti 1. a 5. oddělení
  dopravu hradí Klub rodičů
  vstupné 60,- Kč se platí v den odjezdu
 • 26. 5. - 1. 6. a 1. 6 - 7. 6. ozdravné pobyty dětí v Krkonoších viz info
 • 12. 6. Zahradní slavnost předškoláků od 15.00 hodin viz info
 • 18. - 26. 6. Pobytový ozdravný zájezd k moři pro děti i rodiče Cesenatico ve Střední Itálii

Školní rok 2007/2008 končí v pátek 27. 6. 2008.
06.05.2008 @ Dzarda
News Omezení provozu mateřské školy
Oznámení o omezení provozu mateřské školy od 19. 5. do 27. 6. 2008


Na základě rozhodnutí zřizovatele o využití účelově vázaného sponzorského daru, který obdržela Městská část Praha 17 od Řízení letového provozu Praha, je nutné od 19. 5. do konce června uvolnit prostory v MŠ Bendova na výměnu starých oken za nové.
Harmonogram postupu prací je stanoven takto:

Budova 1/1123
Sektor B /1.odd. a 4.odd. / UZAVŘEN OD 19. 5.-6. 6.
Provoz pro přihlášené děti z 1. odd. bude probíhat v 5. odd. Rákosníček.
Provoz pro přihlášené děti ze 4. odd. bude do odjezdu na ŠvP ve 3. odd.
a po návratu ze školky v přírodě v 8. oddělení U Ježka (budova 3/1122).

Sektor A /2.odd. a 3.odd./ UZAVŘEN OD 2. 6.-14. 6.
Provoz pro přihlášené děti po návratu ze školky v přírodě bude:
pro ZAJÍČKY v budově 3/1122 – 7. oddělení U Tygříka,
pro LVÍČKY v budově 3/1122 – 6. oddělení U Medvídka Pú.

V době od 26. 5. do 6. 6. bude celá budova 1/1123 uzavřena.

Budova 3/1122
Sektor D/5. odd. a 8. odd. / UZAVŘEN OD 16. 6. - 27. 6.
Přihlášené děti k docházce v termínu uzavřeného sektoru budou docházet do náhradních prostor:
Rákosníčci do 1. odd. U Krtečka
Ježci do 20. 6. do 7. odd. U Tygříka.

Sektor C /6. odd. a 7. odd./ UZAVŘEN OD 23. 6. - 27. 6.

Od 23. 6. bude celá budova 3/1122 uzavřena a děti převedeny do budovy 1/1123.

Pokud odhlásíte dítě v době omezení provozu z důvodu výměny oken v MŠ, bude Vám na základě písemné omluvenky snížena úplata za předškolní vzdělávání na 300,- Kč/za měsíc v souladu s § 123 odst. 4 vyhl. č. 14/2005 Sb. a zákona č. 561/2004 Sb.
25.04.2008 @ Dzarda
News Letní prázdninový provoz 2008
Naše MŠ Bendova bude z důvodu rekonstrukce v měsíci
červenci a srpnu uzavřena.
 • 30.6. - 11.7.2008 provoz v MŠ Pastelka
 • 11.8. - 23.8.2008 provoz v MŠ Socháňova

Zákonní zástupci odevzdají vyplněné přihlášky ve svém
oddělení MŠ Bendova. Současně zaplatí úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 300,- Kč a stravné pro jedno dítě mateřské školy na celý den ve výši 30,- Kč, event. 24,- Kč za půlden.

V ostatní době hlavních prázdnin budou mateřské školy
Městské části Praha 17 z technických důvodů uzavřeny.


Pro vyjímečné případy z řad dětí Městské části Praha 17 zajistil Odbor školství a kultury ÚMČ Praha 17 prázdninový provoz v mateřských školách Městské části Praha 6.
 • 14.7. - 18.7. MŠ Dusíkova 3/1946, Praha 6 – Břevnov
 • 21.7. - 25. 7. MŠ Jílkova 3/1700, Praha 6 – Břevnov
 • 28.7. - 1. 8. MŠ Janákova 9/2358, Praha 6 – Dejvice
 • 4. 8. - 8. 8. MŠ Tychonova 8/265, Praha 6 - Hradčany

Zákonní zástupci, kteří nutně potřebují zajistit umístění svého dítěte v některé z mateřských škol Městské části Praha 6, se nahlásí ve svém oddělení do 30. 4. 2008.

V přípravném týdnu 25. 8. - 29. 8., před zahájením školního roku, bude zajištěn provoz pouze pro přihlášené děti.
24.04.2008 @ Dzarda
News Novinka na webu: Jídelní lístek
Počínaje dneškem jsme pro Vás spustili další z mnoha funkcí, kterou nabízejí naše webové stránky.

Jedná se o online jídelní lístek naší školní jídelny. Tento lístek najdete po přihlášení svým uživatelským jménem a heslem (možno vyzvednout na Vašem oddělení, pokud jím dosud nedisponujete) v Kalendáři, jako položky jednotlivých dní a taktéž pro aktuální týden pod odkazem Jídelní lístek v pravém menu (je nutné být přihlášený/á).

Doufáme, že tuto novinku uvítáte.
15.04.2008 @ Dzarda
News Novinky ve školce
Zájezd do Itálie 18.6. – 26.6. 2008

Zájezd do Itálie je zcela obsazen!!
Případní noví zájemci budou vedeni pouze jako náhradníci.
Schůzka účastníků zájezdu se koná 4.6.2008 od 17. hodin v MŠ Bendova ve 4. odd. (veverky).

Platby je nutné uhradit takto:
 • záloha 2000,- do 20.4.2008
 • doplatek do 20.5.2008
  variabilní symbol: 99
  číslo účtu CK Belllitour: 188852538/0300
Cena pobytu:
 • dítě do 18 let - 5 990,- Kč
 • dospělý – 6 590,- Kč
  Příplatek za úpravu cen energií v Itálii 200,-Kč

Celý článek o pobytu je i nadále k dispozici pod tímto odkazem
Neméně tak fotogalerie z loňského pobytu právě zde.

Zápis do MŠ Bendova, 2008/2009

V prním kole zápisu bylo vydáno 70 přihlášek. Můžeme však uspokojit 53 uchazečů. O výběru budou rozhodovat kritéria Městské části Praha 17. (v nejbližsší sobě bodou přiloženy k této novince)

application/msword kriteria_msbendova_2008.doc (: 867x - : 27.5 KB)
Rada městské části Praha 17 svým usnesením č. 18/53 ze dne 2. 2. 2005 schválila tato kritéria pro zařazení dětí do mateřských škol městské části Praha 17.
14.04.2008 @ Dzarda
News Hodnocení ozdravného pobytu Mísečky


 • Místo konání: Krkonoše, Horní Mísečky
 • Ubytování: hotel Jilemnická bouda
 • Dopravce: autobusová doprava M. Binovec


Tématická náplň ozdravného pobytu byla věnována zimním sezónním
činnostem. Zejména lyžování, klouzání na lopatách, procházkám zasněženým
lesem a hrám na sněhu.
(...)

Celý článek si můžete v nezkrácene verzi přečíst pod tímto odkazem.
Fotogalerie související s pobytem je k nalezení ZDE
05.04.2008 @ Dzarda
News Ježci - interiéry třídy
05.04.2008 @ Dzarda
News Krtečci - interiéry třídy
05.04.2008 @ Dzarda
News Medvídci - interiéry třídy
05.04.2008 @ Dzarda
News Myšky - interiéry třídy
05.04.2008 @ Dzarda
News Soukromé sekce oddělení
Nově byly vytvořeny/dokončeny specializované sekce jednotlivých oddělení naší školky.
Pomocí obrázkových odkazů ve formě hlavičky, reprezentující zvířátko oddělení, které naleznete na levé straně, si můžete načíst stránky oddělení.
Na těchto stránkách najdete informace týkající se vybraného oddělení. Nyní jsou zde k dispozici například fotografie z interiérů jednotlivých tříd.

Dále:
Pod uživatelským jménem a heslem, které je k vyzvednutí ve Vašem oddělení, se můžete, pomocí formulářového pole napravo, přihlásit do uživatelské části. Díky tomuto přihlášení se Vám zobrazí soukromé články v rámci Vašeho oddělení a zároveň získáte přístup do skrytých fotogalerií či k privátním souborům.
05.04.2008 @ Dzarda
: 1 ... 111213141516