Logo
Automat

Mateřská škola Bendova

Vítáme Vás na webových stránkách Mateřské školy Bendova v Praze 17 - Řepích. Zde naleznete mnoho informací o naší mateřské škole - jejím programu, aktivitách pro děti i o všech aktuálních událostech a novinkách.

Pevně věříme, že mnoho užitečných informací zde najdou nejen rodiče dětí, které dnes naši mateřskou školku navštěvují, ale i ti rodiče, kteří řeší otázku volby mateřské školy pro své děti.

News Výlet předškoláků na Pražský hrad
.

V návaznosti na projekt „Naším městem křížem krážem“ se 11. listopadu 2008 uskutečnil výlet na Pražský hrad pro předškolní děti. Propojilo se v něm seznamování s historií, architekturou, ale také poznávání státních symbolů. To vše na základě dosavadních znalostí.

Děti se svými učitelkami odjely smluvním autobusem k Hradu. Nejprve navštívily Loretu, poslechly si zvonkohru, o níž jsme si četly pověst, jak vznikla, kolik má zvonků a proč hrají. Ve Strahovském klášteře jsme si prohlédli tamní sbírky – nejen knihy, ale také přírodovědnou část expozice. Provedla nás kustodka, která dětem vše vysvětlila přiměřeně jejich věku, ukázala jim vzácné exponáty sbírky, rarity, apod.. Děti uchvátila nádherná výzdoba interiérů, chlapce nejvíce drátěná košile, zbroj, model válečné lodě a stroje na výrobu elektřiny. Cestou k Pražskému hradu pozorovaly děti domovní znamení, zdobné prvky domů apod.. V areálu Hradu si děti prohlédly chrám sv. Víta, základy původních staveb, sochu sv. Jiří, viděly také střídání hradní stráže u Matyášovy brány.

Výlet se vydařil a velice dobře se při něm uplatnila metoda prožitkového učení. Na základě citových zážitků jsme si ve třídě vytvořily chrám sv. Víta s mozaikovými okny a navázali putováním do hlubší historie našeho státu v pověstech.
napsala Iva Stašová

Fotogalerie z akce
06.01.2009 @ Dzarda
News Informace pro rodiče :: Leden-Únor 09
Provoz MŠ po vánočních prázdninách začíná 5. 1. 2009

Kulturní a vzdělávací akce:
 • 7. 1. 2009 „ Sněhurka“ Divadlo V kufru
  začátek představení ve 14.00 a 15.00 hodin
  3.200,- Kč hradí Klub rodičů
 • 14. 1.2009 Den otevřených dveří v ZŠ J. Wericha pro předškoláky,
  v 17. 00 hodin informační schůzka pro rodiče v ZŠ
 • 20. 1. 2009 Cirkus ADONIS
  začátek představení v 13.30 a 14.45 hodin
  3.200,- Kč hradí Klub rodičů
 • 27. 1. 2009 Hvězdárna Petřín – program „O měsíčku“ pro předškoláky
  vstupné 30,- Kč/dítě
 • 4. 2. 2009 „Exotický kaleidoskop – 2. část“ p. Malkovský
  začátek v 10.30 hodin
  2.100,- Kč hradí Klub rodičů
 • 12. 2. 2009 „Skřítek v Planetariu“ - pohádkové vyprávění
  dopoledne v sále Cosmorama v Planetariu
  dopravu smluvními autobusy hradí Klub rodičů


Pololetní prázdniny: 30. 1. 2009
Prosíme nahlaste ve třídě docházku svých dětí.
05.01.2009 @ Dzarda
News Informace + PF
V roce 2009 se můžete těšit na BIO dny v našem jídelníčku !

Přehlídku vystoupení našich šikovných dětí plánujeme na květen do areálu zahrady místo programu v KS Průhon.
Na upozornění malé kapacity sálu v KS, jsme se rozhodli počkat na jarní sluníčko a Program O Světlušce uspořádat venku.

V příloze naleznete Vánoční přání..

Přiložené soubory

application/msword Veselé Vánoce!.doc (Staženo: 964x - Velikost: 112.5 KB)
Veselé Vánoce
19.12.2008 @ Dzarda
News Malování s dětmi
V rámci konání výtvarného semináře pro učitelky naší MŠ, jsme byli pozváni s dětmi na akci MALOVANI do Domu dětí a mládeže Hl.M.Prahy Pod Juliskou V Praze 6.

A tak 27.11. měly děti velký prostor pro své výtvarné vyjádření a hru s barvou.
Dáša CHladová, výtvarnice a profesionální pedagog se nám věnovala a děti velmi zaujala.

Celá akce byla skvělá a přinesla nám hodně podnětů pro naší práci.

FOTOGALERIE ZDE
05.12.2008 @ Dzarda
News Slavnost vařečky
K příležitosti otevření nové kuchyně v MŠ Bendova jsme pořádali Slavnost vařečky.

Konala se ve čtvrtek 16. 10. 2008. V dopoledních hodinách se konal Dětský sněm, děti zpívaly a předváděly své vyzdobené vařečky, které si udělaly. Odpoledne pokračovala slavnost oficielnim otevřením kuchyně, kdy pí. staroska Jitka Synková přestřihla pásku a pozvaní hosté z vedení úřadu naší městské části si prohlédli nově vzniklé prostory i vybavení varny.

Paní starostka také navštívila celou mateřskou školu.

FOTOGALERIE ZDE
05.12.2008 @ Dzarda
News „SVĚTÝLKOVÁ SLAVNOST“
Klub rodičů Stonožka v Mateřské škole Bendova pořádá
„SVĚTÝLKOVÁ SLAVNOST“
S LAMPIONOVÝM PRŮVODEM
A MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU

4.12. 2008


VESELÝ ZÁBAVNÝ PROGRAM NA ZAHRADĚ MŠ

Hrají a zpívají: RTC production

Průvod začne v 16.15 hodin z ulice Bendova kolem světelně vyzdobené mateřské školky a vraty před budovou 3/1122 se projde do areálu MŠ.

Vstup pro děti MŠ a 1 rodiče hradí Klub, další návštěvníci přispějí na akci u vchodu částkou 20,- Kč.

Každé dítě MŠ musí mít doprovod rodiče, učitelky nebudou v době akce zodpovídat za hlídání dětí, jsou určeny pro pořadatelskou činnost.
Děti, které si rodiče do 16.30 hodin nevyzvednou, budou sloučeny do 6. oddělení.

Nadílka pro děti bude probíhat po skončení programu
ve vstupních vestibulech každého oddělení.
04.12.2008 @ Dzarda
News Vánoční nákup hraček pro děti
Klub rodičů sponzoruje nákup hraček pro každé oddělení 4.000,- Kč.

Dobrovolný příspěvek od rodičů na vánoční hračky je možné řešit po domluvě s pí. učitelkami na akci

CHYTRÉ HRAČKY www.chytrehracky.cz


2.12.2008 od 16,00 hodin v 1. odd. Krteček


Prezentaci skutečně výborných stavebnic, skládanek, her pro předškolní děti a pomůcek pro výuku v MŠ bude zajišťovat Petra Dvořáková, e-mail koloros@volny.cz


Srdečně zvu na tuto prezentaci naše pí. učitelky, třídní důvěrníky i rodiče, kteří se chtějí podívat na zajímavé chytré hračky.
21.11.2008 @ Dzarda
News Aktualizace stránek
Nejnovější informace na našich webových stránkách jsou nyní k dispozici.

Zajímavosti z výuky angličtiny můžete průběžně sledovat se svými dětmi na stránkách jazykové školy. [více]
11.11.2008 @ Panochova
News Info pro rodiče: Listopad, Prosinec 08
Kulturní akce - divadelní představení:
 • 19. 11. 2008 "Perníková chaloupka" - Pražská loutkoherecká společnost
  začátky představení v 8.45 hodin a v 10.00 hodin
  3.600,- Kč hrazeno Klubem rodičů
 • 11. 12. "Vánoční příběh s koledami"
  začátky představení ve 13.30 hodin a v 15.00 hodin
  4.300,- Kč hrazeno Klubem rodičů

Mimořádné akce:
 • 11. 11. Tematický výlet na Pražský Hrad pro předškoláky
  odjezd od MŠ v 9.00 hodin smluvním autobusem /hradí Klub/
  snídaně v MŠ v 8.20 hodin, s sebou jablko
  oběd v MŠ ve 12.45 hodin
 • 26. 11. "Vánoční" fotografování dětí p. Kučerou
  individuální i skupinové fotografie
  od 8.00 hodin v 6. oddělení
 • 4. 12. "Světýlková slavnost s Mikulášskou nadílkou" od 16.15 hodin
  děti s doprovodem rodičů - lampióny,
  lampionový průvod kolem světýlkově vyzdobené MŠ,
  zábavný program RTC production a Mikulášská nadílka
 • 13. 12. Adventní program dětí MŠ Bendova v KS Průhon
  "O Světlušce"
  v sobotu od 10.00 hodin


Vánoční prázdniny 22. 12.2008 - 2. 1.2009

Ve dnech 22. a 23. 12. bude provoz pouze pro přihlášené děti obou zaměstnaných rodičů.

29. 12. - 2. 1. 2009 zajišťuje provoz MŠ Opuková, kde si rodiče své děti sami přihlásí.

Provoz MŠ Bendova po vánočních prázdninách začíná v pondělí 5. 1. 2009.
04.11.2008 @ Dzarda
News Organizační informace
V pondělí 27. 10. 2008 je MŠ mimo provoz z důvodu výměny vodoměru.
21.10.2008 @ Dzarda
News Informace pro rodiče: Říjen 2008
Kulturní akce - divadelní představení:
 • 3.10.2008 "Exotický kaleidoskop - část Afrika" p. Malkovský
  začátek programu 9.15 hodin pro předškoláky
  hrazeno Klubem rodičů 1.900,- Kč
 • 21. 10. 2008 "Hledá se písnička" Divadlo La-la
  9.00 hodin pro budovu 1122, 10.00 hodin pro budovu 1123
  hrazeno Klubem rodičů 3.800,- Kč
 • 23. 10. 2008 p. Hrušková v KS Průhon - objednané představení pro MŠ
  hradí se v den představení /vstupenka do KS/

Mimořádné akce:
 • 6. - 11. 10. 2008 Podzimní sportovně poznávací pobyt v Krkonoších
  pro předškolní děti
 • 16. 10. 2008 "Slavnost Vařečky" viz info Dětský sněm
 • od 15. 10. Výstava Podzimníčků - spolupráce rodičů s dětmi

Doplňující aktivity:
 • Pondělí dopoledne plavecký výcvik Radlice, odpoledne keramika - kroužek od 13. 10.
 • Úterý dopoledne plavecký výcvik Tuchlovice
  odpoledne kroužek gymnastiky
 • Středa výuka hry na zobcovou flétnu
 • Čtvrtek dopoledne taneční výchova prof. Janoušové, pěvecký sbor
  odpoledne kroužek aerobiku, sportovních her
 • Pátek Angličtina Wattsenglish v průběhu dopoledne


Podzimní prázdniny: 27. a 29.10.2007
27.10. MŠ mimo provoz, nepoteče nám voda /výměna vodoměru/.
Prosíme rodiče, aby nahlásili docházku svých dětí, včetně 30. a 31. 10.2008.
04.10.2008 @ Dzarda
News STAR HOTELS BENECKO, KRKONOŠE
PODZIMNÍ OZDRAVNÝ POBYT DĚTÍ
SE SPORTOVNÍM PROGRAMEM
STAR HOTELS BENECKO, KRKONOŠECena: 2. 100,-Kč
pro děti od 4 let bez doprovodu rodičů

Prosíme rodiče, aby přihlásili své dítě do 17. 9. 2008 v oddělení.
09.09.2008 @ Dzarda
News Informace pro rodiče: září 2008
VÍTEJTE V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009


Rekonstrukce centrální kuchyně bude probíhat do konce měsíce září.
Stravování dětí bude zajišťovat kuchyň v budově 1122/3 a je nutné
hlásit omluvy dětí na telefonním čísle 235 313 649 nebo v kanceláři
vedoucí ŠJ v budově 1123/1 tel. 235 310 005.
Úřední hodiny vedoucí ŠJ denně od 7.00 - 8.00 hodin, 14 - 15 hod.

Provoz mateřské školy je od 6.30 do 17.30 hodin a řídí se rozpisem
otevírací doby v jednotlivých odděleních. /viz rozpis/.

V měsíci září bude probíhat adaptace nově přijatých dětí
i adaptace všech dětí docházejících do MŠ z prázdninového
volna do režimu mateřské školy. Nebudou probíhat žádné kroužky,
děti budou hodně venku a budou se učit společně si hrát.

Plavání pro přihlášené děti starší 4 let bude pravidelně od září
do listopadu v pondělí dopoledne.

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná
v pondělí 1. 9. 2008 od 15.00 hodin v sektoru D budovy 1122
v 5. oddělení MYŠKY.

Schůze Klubu rodičů a rodičů ze všech oddělení MŠ Bendova
se koná v pondělí 29. září 2008 od 17.00 hodin, informace
o organizaci školního roku, plánovaných akcích,
zájmové kroužky dětí atd.

Pedagogická rada MŠ Bendova rozhodla o jednotném označení
oddělení dle výtvarníka Zdeňka Milera.

1. oddělení - Krtečci - 1. věková skupina
2. oddělení - Žabičky - 2. věková skupina
3. oddělení - Zajíčci - 3. věková skupina
4. oddělení - Veverky - 3. věková skupina
5. oddělení - Myšky - 1. věková skupina
6. oddělení - Medvídci - 2. věková skupina
7. oddělení - Ježci - 2. věková skupina
8. oddělení - Sovičky - 3. věková skupina


Prosíme rodiče, aby nevstupovali do prostor
staveniště a zavírali za sebou vstupní branky.


Neparkujte auta na parkovišti před budovou
Bendova 1123/1 - stavební práce, kontejnery,
auta firmy.

Přiložené soubory

application/msword 1.odd.-vitrína.rtf (Staženo: 1025x - Velikost: 1.86 KB)
Inforamce pro rodiče: seznam dětí v 1. oddělení
application/msword 2.odd.-vitrína.rtf (Staženo: 1069x - Velikost: 1.64 KB)
Inforamce pro rodiče: seznam dětí v 2. oddělení
application/msword 3.odd.-vitrína.rtf (Staženo: 1077x - Velikost: 1.53 KB)
Inforamce pro rodiče: seznam dětí v 3. oddělení
application/msword 4.odd.-vitrína.rtf (Staženo: 1057x - Velikost: 1.41 KB)
Inforamce pro rodiče: seznam dětí v 4. oddělení
application/msword 5.odd.vitrína.rtf (Staženo: 988x - Velikost: 1.66 KB)
Inforamce pro rodiče: seznam dětí v 5. oddělení
application/msword 6.odd.-vitrína.rtf (Staženo: 1152x - Velikost: 1.57 KB)
Inforamce pro rodiče: seznam dětí v 6. oddělení
application/msword 7.odd.-vitrína.rtf (Staženo: 1139x - Velikost: 1.53 KB)
Inforamce pro rodiče: seznam dětí v 7. oddělení
application/msword 8.odd.-vitrína.rtf (Staženo: 1064x - Velikost: 1.46 KB)
Inforamce pro rodiče: seznam dětí v 8. oddělení
05.09.2008 @ Dzarda
News Provoz oddělení MŠ Bendova
PROVOZ ODDĚLENÍ V MŠ BENDOVA


Budova 1/1123
Sektor A
3. oddělení 8.00 – 16.00 hodin ZAJÍČCI
2. oddělení 6.30 – 17.00 hodin ŽABIČKY

Opozdíte-li se, volejte tel. č. 235 310 005 v 17 hodin převádíme děti do sektoru C

Sektor B
1. oddělení 7.00 – 13.00 hodin KRTEČCI
4. oddělení 8.00 – 16.00 hodin VEVERKY


Budova 3/1122
Sektor C
7. oddělení 8.00 – 16.00 hodin JEŽCI
6. oddělení 6.30 – 17.30 hodin MEDVÍDCI

Opozdíte-li se, volejte tel. č. 235 314 644

Sektor D
5. oddělení 7.00 – 13.00 hodin MYŠKY
8. oddělení 8.00 – 16.00 hodin SOVIČKY

V případě, že oddělení končí dřív, než si stačíte vyzvednout Vaše dítě, je převedeno do oddělení s prodlouženým
provozem. Maminky dětí, které jsou v domácnosti, si vyzvedávají děti do 16 hodin!
05.09.2008 @ Dzarda
News Informace pro rodiče - červenec-srpen
Od 30. 6. 2008 do 24. 8. 2008 je MŠ Bendova uzavřena.
Probíhá rekonstrukce oken, centrální varny a úklid objektu.

V přípravném týdnu /učitelky připravují třídy/ na nový školní rok
je omezen provoz pro nutné případy pracujících matek od 7.00 do 17.00 hodin
v 5. oddělení Rákosníček - již předem přihlášené děti.
Stravování dětí se bude řešit individuálně podle stavu ve varně.

Nový školní rok bude zahájen v pondělí 1. 9. 2008 ve všech odděleních.
Rozdělení dětí bude zveřejněno od 25. 8. 2008.


Přejeme dětem i jejich rodičům krásné
letní prázdniny plné sluníčka!
03.07.2008 @ Dzarda
Strana: 1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17