Logo
Automat

Vítáme Vás na webových stránkách Mateřské školy Bendova v Praze 17 - Řepích. Zde naleznete mnoho informací o naší mateřské škole - jejím programu, aktivitách pro děti i o všech aktuálních událostech a novinkách.

Pevně věříme, že mnoho užitečných informací zde najdou nejen rodiče dětí, které dnes naši mateřskou školku navštěvují, ale i ti rodiče, kteří řeší otázku volby mateřské školy pro své děti.

News „SVĚTÝLKOVÁ SLAVNOST“
Klub rodičů Stonožka v Mateřské škole Bendova pořádá
„SVĚTÝLKOVÁ SLAVNOST“
S LAMPIONOVÝM PRŮVODEM
A MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU

4.12. 2008


VESELÝ ZÁBAVNÝ PROGRAM NA ZAHRADĚ MŠ

Hrají a zpívají: RTC production

Průvod začne v 16.15 hodin z ulice Bendova kolem světelně vyzdobené mateřské školky a vraty před budovou 3/1122 se projde do areálu MŠ.

Vstup pro děti MŠ a 1 rodiče hradí Klub, další návštěvníci přispějí na akci u vchodu částkou 20,- Kč.

Každé dítě MŠ musí mít doprovod rodiče, učitelky nebudou v době akce zodpovídat za hlídání dětí, jsou určeny pro pořadatelskou činnost.
Děti, které si rodiče do 16.30 hodin nevyzvednou, budou sloučeny do 6. oddělení.

Nadílka pro děti bude probíhat po skončení programu
ve vstupních vestibulech každého oddělení.
04.12.2008 @ Dzarda
News Vánoční nákup hraček pro děti
Klub rodičů sponzoruje nákup hraček pro každé oddělení 4.000,- Kč.

Dobrovolný příspěvek od rodičů na vánoční hračky je možné řešit po domluvě s pí. učitelkami na akci

CHYTRÉ HRAČKY www.chytrehracky.cz


2.12.2008 od 16,00 hodin v 1. odd. Krteček


Prezentaci skutečně výborných stavebnic, skládanek, her pro předškolní děti a pomůcek pro výuku v MŠ bude zajišťovat Petra Dvořáková, e-mail koloros@volny.cz


Srdečně zvu na tuto prezentaci naše pí. učitelky, třídní důvěrníky i rodiče, kteří se chtějí podívat na zajímavé chytré hračky.
21.11.2008 @ Dzarda
News Aktualizace stránek
Nejnovější informace na našich webových stránkách jsou nyní k dispozici.

Zajímavosti z výuky angličtiny můžete průběžně sledovat se svými dětmi na stránkách jazykové školy. [více]
11.11.2008 @ Panochova
News Info pro rodiče: Listopad, Prosinec 08
Kulturní akce - divadelní představení:
 • 19. 11. 2008 "Perníková chaloupka" - Pražská loutkoherecká společnost
  začátky představení v 8.45 hodin a v 10.00 hodin
  3.600,- Kč hrazeno Klubem rodičů
 • 11. 12. "Vánoční příběh s koledami"
  začátky představení ve 13.30 hodin a v 15.00 hodin
  4.300,- Kč hrazeno Klubem rodičů

Mimořádné akce:
 • 11. 11. Tematický výlet na Pražský Hrad pro předškoláky
  odjezd od MŠ v 9.00 hodin smluvním autobusem /hradí Klub/
  snídaně v MŠ v 8.20 hodin, s sebou jablko
  oběd v MŠ ve 12.45 hodin
 • 26. 11. "Vánoční" fotografování dětí p. Kučerou
  individuální i skupinové fotografie
  od 8.00 hodin v 6. oddělení
 • 4. 12. "Světýlková slavnost s Mikulášskou nadílkou" od 16.15 hodin
  děti s doprovodem rodičů - lampióny,
  lampionový průvod kolem světýlkově vyzdobené MŠ,
  zábavný program RTC production a Mikulášská nadílka
 • 13. 12. Adventní program dětí MŠ Bendova v KS Průhon
  "O Světlušce"
  v sobotu od 10.00 hodin


Vánoční prázdniny 22. 12.2008 - 2. 1.2009

Ve dnech 22. a 23. 12. bude provoz pouze pro přihlášené děti obou zaměstnaných rodičů.

29. 12. - 2. 1. 2009 zajišťuje provoz MŠ Opuková, kde si rodiče své děti sami přihlásí.

Provoz MŠ Bendova po vánočních prázdninách začíná v pondělí 5. 1. 2009.
04.11.2008 @ Dzarda
News Organizační informace
V pondělí 27. 10. 2008 je MŠ mimo provoz z důvodu výměny vodoměru.
21.10.2008 @ Dzarda
News Informace pro rodiče: Říjen 2008
Kulturní akce - divadelní představení:
 • 3.10.2008 "Exotický kaleidoskop - část Afrika" p. Malkovský
  začátek programu 9.15 hodin pro předškoláky
  hrazeno Klubem rodičů 1.900,- Kč
 • 21. 10. 2008 "Hledá se písnička" Divadlo La-la
  9.00 hodin pro budovu 1122, 10.00 hodin pro budovu 1123
  hrazeno Klubem rodičů 3.800,- Kč
 • 23. 10. 2008 p. Hrušková v KS Průhon - objednané představení pro MŠ
  hradí se v den představení /vstupenka do KS/

Mimořádné akce:
 • 6. - 11. 10. 2008 Podzimní sportovně poznávací pobyt v Krkonoších
  pro předškolní děti
 • 16. 10. 2008 "Slavnost Vařečky" viz info Dětský sněm
 • od 15. 10. Výstava Podzimníčků - spolupráce rodičů s dětmi

Doplňující aktivity:
 • Pondělí dopoledne plavecký výcvik Radlice, odpoledne keramika - kroužek od 13. 10.
 • Úterý dopoledne plavecký výcvik Tuchlovice
  odpoledne kroužek gymnastiky
 • Středa výuka hry na zobcovou flétnu
 • Čtvrtek dopoledne taneční výchova prof. Janoušové, pěvecký sbor
  odpoledne kroužek aerobiku, sportovních her
 • Pátek Angličtina Wattsenglish v průběhu dopoledne


Podzimní prázdniny: 27. a 29.10.2007
27.10. MŠ mimo provoz, nepoteče nám voda /výměna vodoměru/.
Prosíme rodiče, aby nahlásili docházku svých dětí, včetně 30. a 31. 10.2008.
04.10.2008 @ Dzarda
News STAR HOTELS BENECKO, KRKONOŠE
PODZIMNÍ OZDRAVNÝ POBYT DĚTÍ
SE SPORTOVNÍM PROGRAMEM
STAR HOTELS BENECKO, KRKONOŠECena: 2. 100,-Kč
pro děti od 4 let bez doprovodu rodičů

Prosíme rodiče, aby přihlásili své dítě do 17. 9. 2008 v oddělení.
09.09.2008 @ Dzarda
News Informace pro rodiče: září 2008
VÍTEJTE V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009


Rekonstrukce centrální kuchyně bude probíhat do konce měsíce září.
Stravování dětí bude zajišťovat kuchyň v budově 1122/3 a je nutné
hlásit omluvy dětí na telefonním čísle 235 313 649 nebo v kanceláři
vedoucí ŠJ v budově 1123/1 tel. 235 310 005.
Úřední hodiny vedoucí ŠJ denně od 7.00 - 8.00 hodin, 14 - 15 hod.

Provoz mateřské školy je od 6.30 do 17.30 hodin a řídí se rozpisem
otevírací doby v jednotlivých odděleních. /viz rozpis/.

V měsíci září bude probíhat adaptace nově přijatých dětí
i adaptace všech dětí docházejících do MŠ z prázdninového
volna do režimu mateřské školy. Nebudou probíhat žádné kroužky,
děti budou hodně venku a budou se učit společně si hrát.

Plavání pro přihlášené děti starší 4 let bude pravidelně od září
do listopadu v pondělí dopoledne.

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná
v pondělí 1. 9. 2008 od 15.00 hodin v sektoru D budovy 1122
v 5. oddělení MYŠKY.

Schůze Klubu rodičů a rodičů ze všech oddělení MŠ Bendova
se koná v pondělí 29. září 2008 od 17.00 hodin, informace
o organizaci školního roku, plánovaných akcích,
zájmové kroužky dětí atd.

Pedagogická rada MŠ Bendova rozhodla o jednotném označení
oddělení dle výtvarníka Zdeňka Milera.

1. oddělení - Krtečci - 1. věková skupina
2. oddělení - Žabičky - 2. věková skupina
3. oddělení - Zajíčci - 3. věková skupina
4. oddělení - Veverky - 3. věková skupina
5. oddělení - Myšky - 1. věková skupina
6. oddělení - Medvídci - 2. věková skupina
7. oddělení - Ježci - 2. věková skupina
8. oddělení - Sovičky - 3. věková skupina


Prosíme rodiče, aby nevstupovali do prostor
staveniště a zavírali za sebou vstupní branky.


Neparkujte auta na parkovišti před budovou
Bendova 1123/1 - stavební práce, kontejnery,
auta firmy.

application/msword 1.odd.-vitrína.rtf (: 961x - : 1.86 KB)
Inforamce pro rodiče: seznam dětí v 1. oddělení
application/msword 2.odd.-vitrína.rtf (: 983x - : 1.64 KB)
Inforamce pro rodiče: seznam dětí v 2. oddělení
application/msword 3.odd.-vitrína.rtf (: 1008x - : 1.53 KB)
Inforamce pro rodiče: seznam dětí v 3. oddělení
application/msword 4.odd.-vitrína.rtf (: 995x - : 1.41 KB)
Inforamce pro rodiče: seznam dětí v 4. oddělení
application/msword 5.odd.vitrína.rtf (: 926x - : 1.66 KB)
Inforamce pro rodiče: seznam dětí v 5. oddělení
application/msword 6.odd.-vitrína.rtf (: 1079x - : 1.57 KB)
Inforamce pro rodiče: seznam dětí v 6. oddělení
application/msword 7.odd.-vitrína.rtf (: 1074x - : 1.53 KB)
Inforamce pro rodiče: seznam dětí v 7. oddělení
application/msword 8.odd.-vitrína.rtf (: 994x - : 1.46 KB)
Inforamce pro rodiče: seznam dětí v 8. oddělení
05.09.2008 @ Dzarda
News Provoz oddělení MŠ Bendova
PROVOZ ODDĚLENÍ V MŠ BENDOVA


Budova 1/1123
Sektor A
3. oddělení 8.00 – 16.00 hodin ZAJÍČCI
2. oddělení 6.30 – 17.00 hodin ŽABIČKY

Opozdíte-li se, volejte tel. č. 235 310 005 v 17 hodin převádíme děti do sektoru C

Sektor B
1. oddělení 7.00 – 13.00 hodin KRTEČCI
4. oddělení 8.00 – 16.00 hodin VEVERKY


Budova 3/1122
Sektor C
7. oddělení 8.00 – 16.00 hodin JEŽCI
6. oddělení 6.30 – 17.30 hodin MEDVÍDCI

Opozdíte-li se, volejte tel. č. 235 314 644

Sektor D
5. oddělení 7.00 – 13.00 hodin MYŠKY
8. oddělení 8.00 – 16.00 hodin SOVIČKY

V případě, že oddělení končí dřív, než si stačíte vyzvednout Vaše dítě, je převedeno do oddělení s prodlouženým
provozem. Maminky dětí, které jsou v domácnosti, si vyzvedávají děti do 16 hodin!
05.09.2008 @ Dzarda
News Informace pro rodiče - červenec-srpen
Od 30. 6. 2008 do 24. 8. 2008 je MŠ Bendova uzavřena.
Probíhá rekonstrukce oken, centrální varny a úklid objektu.

V přípravném týdnu /učitelky připravují třídy/ na nový školní rok
je omezen provoz pro nutné případy pracujících matek od 7.00 do 17.00 hodin
v 5. oddělení Rákosníček - již předem přihlášené děti.
Stravování dětí se bude řešit individuálně podle stavu ve varně.

Nový školní rok bude zahájen v pondělí 1. 9. 2008 ve všech odděleních.
Rozdělení dětí bude zveřejněno od 25. 8. 2008.


Přejeme dětem i jejich rodičům krásné
letní prázdniny plné sluníčka!
03.07.2008 @ Dzarda
News Nové fotografie ve 2., 3. a 4. oddělení
Přinášíme Vám fotografie z nedávných akcí, kterých se účastnily děti z oddělení U zajíčků a U Veverek a nově i U Lvíčků.

Nové soukromé fotogalerie:
(Pro zobrazení fotogalerií je třeba být přihlášen - v případě potřeby je uživatelské jméno a heslo k získání ve Vašem oddělení)

Po přihlášení si též můžete stáhnout celý zip archiv fotografií z výletu na chatu Rozhled či penzion Horské Zátiší.
12.06.2008 @ Dzarda
News Pokyny k pobytu v Itálii
(výňatek z dokumentu pokynů - ke stažení níže)
Odjezd: 18. 6. 2008, Praha, Řepy, MŠ Bendova v 18,00 hodin
(sraz všech účastníků zájezdu 17,30 – 17,45 hodin)

Návrat: 26. 6. 2008, Praha, Řepy, MŠ Bendova v ranních hodinách

Cestovní doklady: každé dítě musí mít svůj vlastní platný pas s dobou platnosti minimálně půl roku (vyžaduje italská strana), originál kartičku pojišťovny nebo doklad o cestovním připojištění do zahraničí

Kapesné: rodiče na schůzce odsouhlasili částku 70 - 100€ ( 22€ výlet italské miniatury, 26€ výlet lodí do delfinária v Riminni, 20€ ostatní- zmrzlina, mléčná svačinka, dáreček, apod.)
Cestovní doklady a kapesné předají rodiče učitelkám v den odjezdu v podepsaných plastových zapínacích deskách rozměru A5.


Celý dokement pokynů pro pobyt v Itálii si můžete stáhnout z přiložených dokumentů k tomuto článku (viz níže)

application/msword msbendova_pokyny_italie_2008.doc (: 1104x - : 30 KB)
MS Word verze pokynů k pobytu v Itálii pro rok 2008
text/plain msbendova_pokyny_italie_2008.txt (: 1230x - : 3.45 KB)
Plain text verze pokynů pro pobyt v Itálii , 2008 (obsah je totožný s Word verzí! Přidáno pro případ, že nedisponujete softwarem, který umí .doc otevřít)
06.06.2008 @ Dzarda
News Jezdecná škola Zmrzlík
Dne 20.5.2008 jsme navštívili jezdeckou školu Zmrzlík:

Osada Zmrzlík leží na hranici Prahy 5, na okraji chráněné krajinné oblasti Český kras. Jde o území přírodovědecky velmi cenné. Tato malebná krajina je jako stavěná pro jezdeckou rekreaci a turistiku. (...) Jezdecké středisko Zmrzlík je součástí Domu dětí a mládeže Hlavního města Prahy. Přijímáme děti z celé Prahy od 6 let. Děti jsou rozdělené do družstev podle svých jezdeckých schopností. (výňatek z webových stránek střediska)

FOTOGRAFIE z naší návštěvy jsou k nalezení pod tímto odkazem
23.05.2008 @ Dzarda
News Info pro účastníky zájezdů
Informace pro účastníky zájezdů do Itálie a školky v přírodě.


Nejnovější údaje o těchto akcích mateřeské školky Bendova si můžete stáhnout a přečíst v přiložených dokumentech.

(Stahujte níže)

application/msword msbendova_italie_2008.doc (: 961x - : 974 KB)
Informace k pobytu v Itálii, 2008
application/msword msbendova_skolkyvprirode_2008.doc (: 1138x - : 204.5 KB)
Informace o školkách v přírodě, 2008
17.05.2008 @ Dzarda
News ZOO Plzeň, květen 2008
V naší fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z výletu třídy Zajíčků a Lvíčků do zoologické zahrady v Plzni, který proběhl dne 6. května 2008.

Odkaz do soukromé fotogalerie Zajíčků zde
Odkaz do soukromé fotogalerie Lvíčků zde
(Pro zobrazení fotogalerií musíte být přihlášeni!)
11.05.2008 @ Dzarda
: 1 ... 10111213141516