Logo
Automat

Vítáme Vás na webových stránkách Mateřské školy Bendova v Praze 17 - Řepích. Zde naleznete mnoho informací o naší mateřské škole - jejím programu, aktivitách pro děti i o všech aktuálních událostech a novinkách.

Pevně věříme, že mnoho užitečných informací zde najdou nejen rodiče dětí, které dnes naši mateřskou školku navštěvují, ale i ti rodiče, kteří řeší otázku volby mateřské školy pro své děti.

News Vánoční nákup hraček pro děti
Klub rodičů sponzoruje nákup hraček pro každé oddělení 4.000,- Kč.

Dobrovolný příspěvek od rodičů na vánoční hračky je možné řešit po domluvě s pí. učitelkami na akci

CHYTRÉ HRAČKY www.chytrehracky.cz


2.12.2008 od 16,00 hodin v 1. odd. Krteček


Prezentaci skutečně výborných stavebnic, skládanek, her pro předškolní děti a pomůcek pro výuku v MŠ bude zajišťovat Petra Dvořáková, e-mail koloros@volny.cz


Srdečně zvu na tuto prezentaci naše pí. učitelky, třídní důvěrníky i rodiče, kteří se chtějí podívat na zajímavé chytré hračky.
21.11.2008 @ Dzarda
News Aktualizace stránek
Nejnovější informace na našich webových stránkách jsou nyní k dispozici.

Zajímavosti z výuky angličtiny můžete průběžně sledovat se svými dětmi na stránkách jazykové školy. [více]
11.11.2008 @ Panochova
News Info pro rodiče: Listopad, Prosinec 08
Kulturní akce - divadelní představení:
 • 19. 11. 2008 "Perníková chaloupka" - Pražská loutkoherecká společnost
  začátky představení v 8.45 hodin a v 10.00 hodin
  3.600,- Kč hrazeno Klubem rodičů
 • 11. 12. "Vánoční příběh s koledami"
  začátky představení ve 13.30 hodin a v 15.00 hodin
  4.300,- Kč hrazeno Klubem rodičů

Mimořádné akce:
 • 11. 11. Tematický výlet na Pražský Hrad pro předškoláky
  odjezd od MŠ v 9.00 hodin smluvním autobusem /hradí Klub/
  snídaně v MŠ v 8.20 hodin, s sebou jablko
  oběd v MŠ ve 12.45 hodin
 • 26. 11. "Vánoční" fotografování dětí p. Kučerou
  individuální i skupinové fotografie
  od 8.00 hodin v 6. oddělení
 • 4. 12. "Světýlková slavnost s Mikulášskou nadílkou" od 16.15 hodin
  děti s doprovodem rodičů - lampióny,
  lampionový průvod kolem světýlkově vyzdobené MŠ,
  zábavný program RTC production a Mikulášská nadílka
 • 13. 12. Adventní program dětí MŠ Bendova v KS Průhon
  "O Světlušce"
  v sobotu od 10.00 hodin


Vánoční prázdniny 22. 12.2008 - 2. 1.2009

Ve dnech 22. a 23. 12. bude provoz pouze pro přihlášené děti obou zaměstnaných rodičů.

29. 12. - 2. 1. 2009 zajišťuje provoz MŠ Opuková, kde si rodiče své děti sami přihlásí.

Provoz MŠ Bendova po vánočních prázdninách začíná v pondělí 5. 1. 2009.
04.11.2008 @ Dzarda
News Organizační informace
V pondělí 27. 10. 2008 je MŠ mimo provoz z důvodu výměny vodoměru.
21.10.2008 @ Dzarda
News Informace pro rodiče: Říjen 2008
Kulturní akce - divadelní představení:
 • 3.10.2008 "Exotický kaleidoskop - část Afrika" p. Malkovský
  začátek programu 9.15 hodin pro předškoláky
  hrazeno Klubem rodičů 1.900,- Kč
 • 21. 10. 2008 "Hledá se písnička" Divadlo La-la
  9.00 hodin pro budovu 1122, 10.00 hodin pro budovu 1123
  hrazeno Klubem rodičů 3.800,- Kč
 • 23. 10. 2008 p. Hrušková v KS Průhon - objednané představení pro MŠ
  hradí se v den představení /vstupenka do KS/

Mimořádné akce:
 • 6. - 11. 10. 2008 Podzimní sportovně poznávací pobyt v Krkonoších
  pro předškolní děti
 • 16. 10. 2008 "Slavnost Vařečky" viz info Dětský sněm
 • od 15. 10. Výstava Podzimníčků - spolupráce rodičů s dětmi

Doplňující aktivity:
 • Pondělí dopoledne plavecký výcvik Radlice, odpoledne keramika - kroužek od 13. 10.
 • Úterý dopoledne plavecký výcvik Tuchlovice
  odpoledne kroužek gymnastiky
 • Středa výuka hry na zobcovou flétnu
 • Čtvrtek dopoledne taneční výchova prof. Janoušové, pěvecký sbor
  odpoledne kroužek aerobiku, sportovních her
 • Pátek Angličtina Wattsenglish v průběhu dopoledne


Podzimní prázdniny: 27. a 29.10.2007
27.10. MŠ mimo provoz, nepoteče nám voda /výměna vodoměru/.
Prosíme rodiče, aby nahlásili docházku svých dětí, včetně 30. a 31. 10.2008.
04.10.2008 @ Dzarda
News STAR HOTELS BENECKO, KRKONOŠE
PODZIMNÍ OZDRAVNÝ POBYT DĚTÍ
SE SPORTOVNÍM PROGRAMEM
STAR HOTELS BENECKO, KRKONOŠECena: 2. 100,-Kč
pro děti od 4 let bez doprovodu rodičů

Prosíme rodiče, aby přihlásili své dítě do 17. 9. 2008 v oddělení.
09.09.2008 @ Dzarda
News Informace pro rodiče: září 2008
VÍTEJTE V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009


Rekonstrukce centrální kuchyně bude probíhat do konce měsíce září.
Stravování dětí bude zajišťovat kuchyň v budově 1122/3 a je nutné
hlásit omluvy dětí na telefonním čísle 235 313 649 nebo v kanceláři
vedoucí ŠJ v budově 1123/1 tel. 235 310 005.
Úřední hodiny vedoucí ŠJ denně od 7.00 - 8.00 hodin, 14 - 15 hod.

Provoz mateřské školy je od 6.30 do 17.30 hodin a řídí se rozpisem
otevírací doby v jednotlivých odděleních. /viz rozpis/.

V měsíci září bude probíhat adaptace nově přijatých dětí
i adaptace všech dětí docházejících do MŠ z prázdninového
volna do režimu mateřské školy. Nebudou probíhat žádné kroužky,
děti budou hodně venku a budou se učit společně si hrát.

Plavání pro přihlášené děti starší 4 let bude pravidelně od září
do listopadu v pondělí dopoledne.

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná
v pondělí 1. 9. 2008 od 15.00 hodin v sektoru D budovy 1122
v 5. oddělení MYŠKY.

Schůze Klubu rodičů a rodičů ze všech oddělení MŠ Bendova
se koná v pondělí 29. září 2008 od 17.00 hodin, informace
o organizaci školního roku, plánovaných akcích,
zájmové kroužky dětí atd.

Pedagogická rada MŠ Bendova rozhodla o jednotném označení
oddělení dle výtvarníka Zdeňka Milera.

1. oddělení - Krtečci - 1. věková skupina
2. oddělení - Žabičky - 2. věková skupina
3. oddělení - Zajíčci - 3. věková skupina
4. oddělení - Veverky - 3. věková skupina
5. oddělení - Myšky - 1. věková skupina
6. oddělení - Medvídci - 2. věková skupina
7. oddělení - Ježci - 2. věková skupina
8. oddělení - Sovičky - 3. věková skupina


Prosíme rodiče, aby nevstupovali do prostor
staveniště a zavírali za sebou vstupní branky.


Neparkujte auta na parkovišti před budovou
Bendova 1123/1 - stavební práce, kontejnery,
auta firmy.

application/msword 1.odd.-vitrína.rtf (: 904x - : 1.86 KB)
Inforamce pro rodiče: seznam dětí v 1. oddělení
application/msword 2.odd.-vitrína.rtf (: 935x - : 1.64 KB)
Inforamce pro rodiče: seznam dětí v 2. oddělení
application/msword 3.odd.-vitrína.rtf (: 958x - : 1.53 KB)
Inforamce pro rodiče: seznam dětí v 3. oddělení
application/msword 4.odd.-vitrína.rtf (: 943x - : 1.41 KB)
Inforamce pro rodiče: seznam dětí v 4. oddělení
application/msword 5.odd.vitrína.rtf (: 873x - : 1.66 KB)
Inforamce pro rodiče: seznam dětí v 5. oddělení
application/msword 6.odd.-vitrína.rtf (: 1030x - : 1.57 KB)
Inforamce pro rodiče: seznam dětí v 6. oddělení
application/msword 7.odd.-vitrína.rtf (: 1025x - : 1.53 KB)
Inforamce pro rodiče: seznam dětí v 7. oddělení
application/msword 8.odd.-vitrína.rtf (: 940x - : 1.46 KB)
Inforamce pro rodiče: seznam dětí v 8. oddělení
05.09.2008 @ Dzarda
News Provoz oddělení MŠ Bendova
PROVOZ ODDĚLENÍ V MŠ BENDOVA


Budova 1/1123
Sektor A
3. oddělení 8.00 – 16.00 hodin ZAJÍČCI
2. oddělení 6.30 – 17.00 hodin ŽABIČKY

Opozdíte-li se, volejte tel. č. 235 310 005 v 17 hodin převádíme děti do sektoru C

Sektor B
1. oddělení 7.00 – 13.00 hodin KRTEČCI
4. oddělení 8.00 – 16.00 hodin VEVERKY


Budova 3/1122
Sektor C
7. oddělení 8.00 – 16.00 hodin JEŽCI
6. oddělení 6.30 – 17.30 hodin MEDVÍDCI

Opozdíte-li se, volejte tel. č. 235 314 644

Sektor D
5. oddělení 7.00 – 13.00 hodin MYŠKY
8. oddělení 8.00 – 16.00 hodin SOVIČKY

V případě, že oddělení končí dřív, než si stačíte vyzvednout Vaše dítě, je převedeno do oddělení s prodlouženým
provozem. Maminky dětí, které jsou v domácnosti, si vyzvedávají děti do 16 hodin!
05.09.2008 @ Dzarda
News Informace pro rodiče - červenec-srpen
Od 30. 6. 2008 do 24. 8. 2008 je MŠ Bendova uzavřena.
Probíhá rekonstrukce oken, centrální varny a úklid objektu.

V přípravném týdnu /učitelky připravují třídy/ na nový školní rok
je omezen provoz pro nutné případy pracujících matek od 7.00 do 17.00 hodin
v 5. oddělení Rákosníček - již předem přihlášené děti.
Stravování dětí se bude řešit individuálně podle stavu ve varně.

Nový školní rok bude zahájen v pondělí 1. 9. 2008 ve všech odděleních.
Rozdělení dětí bude zveřejněno od 25. 8. 2008.


Přejeme dětem i jejich rodičům krásné
letní prázdniny plné sluníčka!
03.07.2008 @ Dzarda
News Nové fotografie ve 2., 3. a 4. oddělení
Přinášíme Vám fotografie z nedávných akcí, kterých se účastnily děti z oddělení U zajíčků a U Veverek a nově i U Lvíčků.

Nové soukromé fotogalerie:
(Pro zobrazení fotogalerií je třeba být přihlášen - v případě potřeby je uživatelské jméno a heslo k získání ve Vašem oddělení)

Po přihlášení si též můžete stáhnout celý zip archiv fotografií z výletu na chatu Rozhled či penzion Horské Zátiší.
12.06.2008 @ Dzarda
News Pokyny k pobytu v Itálii
(výňatek z dokumentu pokynů - ke stažení níže)
Odjezd: 18. 6. 2008, Praha, Řepy, MŠ Bendova v 18,00 hodin
(sraz všech účastníků zájezdu 17,30 – 17,45 hodin)

Návrat: 26. 6. 2008, Praha, Řepy, MŠ Bendova v ranních hodinách

Cestovní doklady: každé dítě musí mít svůj vlastní platný pas s dobou platnosti minimálně půl roku (vyžaduje italská strana), originál kartičku pojišťovny nebo doklad o cestovním připojištění do zahraničí

Kapesné: rodiče na schůzce odsouhlasili částku 70 - 100€ ( 22€ výlet italské miniatury, 26€ výlet lodí do delfinária v Riminni, 20€ ostatní- zmrzlina, mléčná svačinka, dáreček, apod.)
Cestovní doklady a kapesné předají rodiče učitelkám v den odjezdu v podepsaných plastových zapínacích deskách rozměru A5.


Celý dokement pokynů pro pobyt v Itálii si můžete stáhnout z přiložených dokumentů k tomuto článku (viz níže)

application/msword msbendova_pokyny_italie_2008.doc (: 1050x - : 30 KB)
MS Word verze pokynů k pobytu v Itálii pro rok 2008
text/plain msbendova_pokyny_italie_2008.txt (: 1180x - : 3.45 KB)
Plain text verze pokynů pro pobyt v Itálii , 2008 (obsah je totožný s Word verzí! Přidáno pro případ, že nedisponujete softwarem, který umí .doc otevřít)
06.06.2008 @ Dzarda
News Jezdecná škola Zmrzlík
Dne 20.5.2008 jsme navštívili jezdeckou školu Zmrzlík:

Osada Zmrzlík leží na hranici Prahy 5, na okraji chráněné krajinné oblasti Český kras. Jde o území přírodovědecky velmi cenné. Tato malebná krajina je jako stavěná pro jezdeckou rekreaci a turistiku. (...) Jezdecké středisko Zmrzlík je součástí Domu dětí a mládeže Hlavního města Prahy. Přijímáme děti z celé Prahy od 6 let. Děti jsou rozdělené do družstev podle svých jezdeckých schopností. (výňatek z webových stránek střediska)

FOTOGRAFIE z naší návštěvy jsou k nalezení pod tímto odkazem
23.05.2008 @ Dzarda
News Info pro účastníky zájezdů
Informace pro účastníky zájezdů do Itálie a školky v přírodě.


Nejnovější údaje o těchto akcích mateřeské školky Bendova si můžete stáhnout a přečíst v přiložených dokumentech.

(Stahujte níže)

application/msword msbendova_italie_2008.doc (: 913x - : 974 KB)
Informace k pobytu v Itálii, 2008
application/msword msbendova_skolkyvprirode_2008.doc (: 1089x - : 204.5 KB)
Informace o školkách v přírodě, 2008
17.05.2008 @ Dzarda
News ZOO Plzeň, květen 2008
V naší fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z výletu třídy Zajíčků a Lvíčků do zoologické zahrady v Plzni, který proběhl dne 6. května 2008.

Odkaz do soukromé fotogalerie Zajíčků zde
Odkaz do soukromé fotogalerie Lvíčků zde
(Pro zobrazení fotogalerií musíte být přihlášeni!)
11.05.2008 @ Dzarda
News Slavnostní gratulace ke Dni matek
Dne 14. 5. 2008 se ve všech odděleních konají besídky pro maminky ke Dni matek takto:
 • 1. oddělení - v 15.00 hodin
 • 2. oddělení - v 16.00 hodin
 • 3. oddělení - v 15.30 hodin
 • 4. oddělení - v 15.30 hodin
 • 5. oddělení - v 15.30 hodin
 • 6. oddělení - v 16.00 hodin
 • 7. oddělení - v 16.00 hodin
 • 8. oddělení - v 16.15 hodin
09.05.2008 @ Dzarda
: 1 ... 10111213141516