Logo
Automat

Mateřská škola Bendova

Vítáme Vás na webových stránkách Mateřské školy Bendova v Praze 17 - Řepích. Zde naleznete mnoho informací o naší mateřské škole - jejím programu, aktivitách pro děti i o všech aktuálních událostech a novinkách.

Pevně věříme, že mnoho užitečných informací zde najdou nejen rodiče dětí, které dnes naši mateřskou školku navštěvují, ale i ti rodiče, kteří řeší otázku volby mateřské školy pro své děti.

News Informace Květen a Červen 2018
INFORMACE PRO RODIČE

Květen a Červen 2018


9. a 10. 5. - Zápis do MŠ
– příjem vyplněných formulářů k zápisu v tělocvičně třídy Krtečci od 10 – 12, 14 - 17 hodin

vchod z jižní zahrady

10. 5.
Tvořím, tvoříš, tvoříme aneb zábavné tvoření pro děti a naše maminky

ve všech třídách při výrobě dárků ke Dni matek.
Začátek dle tříd od 15.30 hodin, viz podrobné info na nástěnkách.

14. 5.
Fotografování dětí na tablo

– předškoláci, fotografování skupin ze všech tříd na zahradě MŠ - dopoledne

15. 5.
Koncert v ZUŠ a zkouška hudebnosti a předpokladů pro zápis do Základní umělecké školy Blatiny pro předškoláky
od 9.30 hodin

17. 5.
Společenská akce MŠ „Tančí celá školka aneb náš 2. ples“

v kulturním sále Sokolovny Řepy, ul. Na Chobotě

Začátek programu je rozdělen do třech bloků:
15.15 hodin 1. skupina Krtečci, Motýlci, Myšky
16.00 hodin 2. skupina Žabičky, Ježečci, Medvídci
16.45 hodin 3. skupina Veverky, Zajíčci, Sovičky

28. 5.
Náhradní lekce plavání pro skupinu Zajíčci a Sovičky

31. 5. a 14. 6.
Krtečci a Žabičky - Předplavecká průprava v bazénu Tuchlovice

7. 6. a 21. 6.
Myšky a Motýlci - Předplavecká průprava v bazénu Tuchlovice

5. 6.
Kouzelnicko – balonková show s tančícím pejskem na zahradě MŠ

Od 10.00 hodin – pro třídy Motýlci, Myšky, Krtečci a Žabičky

14. 6.
Kouzelnicko – balonková show s tančícím pejskem na zahradě MŠ

Od 10.00 hodin – pro třídy Medvídci, Ježci, Sovičky, Zajíčci a Veverky

Cena obou představení 6000,- Kč – hradí Spolek rodičů

14. 6.
Zahradní slavnost na rozloučení s dětmi odcházejícími do ZŠ

od 15.00 hodin vyprovázení dětí průvodem k ZŠ J. Wericha, vystoupení pěveckého sboru MŠ a kroužku Dětský aerobik.
Spolek rodičů pořádá „Albertíkovu báječnou show“ pro malé i velké na zahradě MŠ, pohoštění si zajišťují třídy ve spolupráci s rodiči.

19. 6.
Divadlo Myšky Elišky „Mořský svět“ a výtvarné dílničky
Markéty Razimové

začátky představení v 9.00 a v 10.00 hodin
5000,- Kč za představení a 500,- za každou třídu výtvarné dílničky hradí Spolek rodičů

26. 6.
Řepská olympiáda na hřišti ZŠ pro 2 družstva dětí MŠ Bendova

akce je pořádána z rozvojového programu MAP

Školní výlety pro děti:

22. 5.
Zoopark Zájezd

pro třídy Krtečci, Motýlci a Myšky
odjezd od MŠ v 9.00 hodin, děti budou mít svačinu v MŠ,
rodiče zajistí nápoj a malou svačinku, návrat na oběd ve 12.30 hodin

vstupné a smluvní autobus hradí Spolek rodičů

15. 5.
Hrad Křivoklát a hra Za pokladem Křivoklátu

pro třídy Žabičky, Medvídci a Ježci, odjezd od MŠ v 8.15 hodin, návrat na pozdější oběd ve 14.00 hodin, děti budou mít 2 svačiny z MŠ s sebou, rodiče zajistí nápoj, turistické oblečení

vstupné a smluvní autobus hradí Spolek rodičů

24. 5.
Naučný výlet do Techmanie Science Centra v Plzni a do ZOO Plzeň

pro děti ze třídy Zajíčci, Veverky a Sovičky
odjezd od MŠ v 8.00 hodin, předpokládaný návrat v 17 - 18 hod., děti budou mít na celý den s sebou vlastní jídlo a pití

vstupné a smluvní autobus hradí Spolek rodičů

Ozdravné pobyty – školka v přírodě

20. 5. – 25. 5.
Ozdravný pobyt v Krkonoších, Benecko – Horní Štěpanice,
Penzion Pohlednička

pro přihlášené děti ze třídy Žabičky, Ježci a Medvídci

3. – 8. 6.
Ozdravný pobyt v Krkonoších,Špindlerův Mlýn - Sv. Petr, 
Hotel Adam

pro přihlášené děti ze třídy Zajíčci a Veverky

Dětská ozdravovna pro děti ze třídy Sovičky

27. 6. – 8. 7.
Přímořský ozdravný pobyt v Itálii, Cesenatico

Příjem přihlášek pro rodiny s dětmi do 15. 5. 2018

Školní rok končí v pátek 29. 6. 2018.

Prázdninový provoz zajišťuje: od 9. – 20. 7. 2018 MŠ Bendova
od 13. – 17. 8. 2018 MŠ Pastelka,
od 20. – 31. 8. 2018 MŠ Laudova.
30.04.2018 @ ZefyrusCZ
News Informace Duben 2018
INFORMACE PRO RODIČE

Duben 2018


11. 4. a 25. 4.
Dny otevřených dveří MŠ Bendova


18. 4.
„Pomlázkování“ - Divadlo La-la
Začátky představení v 9.00 hodin a v 10.00 hodin
5 800,- Kč hradí Spolek rodičů


25. 4.
Cvičení dravci na zahradě MŠ – p. Semecký
začátky programu ve 14.00 a v 15.00 hodin
5 000,- Kč hradí Spolek rodičů

Plavání pro Žabičky, Medvídky a Ježečky: 10. 4. 2018

Plavání pro Zajíčky a Sovičky: 3. 4. a 17. 4. 2018

Plavání pro Veverky: 3. 4., 17. 4. a 24. 4. 2018

Výdej tiskopisů – přihlášek k zápisu na školní rok 2018/2019 bude probíhat vždy ve středu v úředních hodinách vchodem pro návštěvy.
Zápis do MŠ se uskuteční na základě odevzdání vyplněné a potvrzené přihlášky ve dnech 9. a 10. 5. 2018.


Prosíme závazně nahlásit docházku dětí na pondělí 30. 4. 2018.
04.04.2018 @ ZefyrusCZ
News Informace Březen 2018
INFORMACE PRO RODIČE

Březen 2018


1. 3. 2018
Planetárium Praha – vzdělávací program
„O rozpůlené hvězdě“
pro děti ze třídy Žabičky, Zajíčci, Veverky, Medvídci, Ježečci a Sovičky
začátek představení ve 13.30 hodin
přepravu smluvními autobusy hradí Spolek rodičů
vstupné 60,- Kč platí přítomné děti

12. 3.
„Včelí medvídci zpívají“ - Divadlo VĚŽ
začátek představení v 9.30 hodin v Sokolovně Řepy
pro děti ze třídy Krtečci, Žabičky, Motýlci, Myšky, Medvídci, Ježci
vstupné 40,- Kč platí přítomné děti

15. 3.
“Jak s Máničkou šili všichni čerti” – Divadlo Spejbla a Hurvínka
začátek představení v 10.00 hodin
pro děti ze třídy Zajíčci, Veverky a Sovičky
přepravu smluvním autobusem hradí Spolek rodičů
vstupné 110,- Kč platí přítomné děti

22. 3. Ukázka softbalu – ZŠ J. Wericha

24. 3. – 29. 3.
Ozdravný pobyt v Krkonoších ,Horní Mísečky, Jilemnická bouda
-pobyt pro předškolní děti s lyžařským výcvikem

Velikonoční prázdniny dle ZŠ: 29. 3. 2018
Prosíme nahlaste ve třídě docházku svých dětí.
05.03.2018 @ ZefyrusCZ
News Informace Leden - Únor 2018
INFORMACE PRO RODIČE

Leden a Únor 2018


Kulturní a vzdělávací akce:

18. 1. 2018
„Bubnování“ – pro 2. a 3. věkovou skupinu
Napodobování rytmu, naslouchání, rozvoj rytmického
cítění, skupinové bubnování – v dopoledních hodinách
Částku 5 500,- Kč hradí Spolek rodičů

18. a 19. 1. 2018
Vzdělávání pro rodiče s OP VVV - EU
„Školní zralost a připravenost dětí do ZŠ“
lektorka Mgr. Hana Otevřelová od 17.00 hodin ve třídě Zajíčci
Zájemci se přihlašují v předškolních třídách.

24. 1. 2018
Cirkus Adonis – vystoupení profesionálního souboru 6 000,- Kč hradí Spolek rodičů

7. 2. 2018
Sférické kino – pojízdné planetárium
pro děti 1. věkové skupiny program „Polaris“ – O tučňákovi a medvědovi ze severního pólu a jejich přátelství
4 000,- Kč hradí Spolek rodičů

21. 2. 2018
„O Budulínkovi“ – Divadlo p. Šimkové
6 000,- Kč hradí Spolek rodičů

1. 3. 2018
Planetárium Praha – vzdělávací program „O rozpůlené hvězdě“ pro děti z odd. Žabičky, Zajíčci, Veverky, Medvídci, Ježečci a Sovičky
začátek představení ve 13.30 hodin
přepravu smluvními autobusy hradí Spolek rodičů
vstupné 60,- Kč platí přítomné děti


BRUSLENÍ na ZS Hvězda: pondělí 15. 1. a 29. 1.
Únorové termíny bruslení:
Pondělí 19. 2., 26. 2. a 12. 3. 2018Pololetní prázdniny:
pátek 2. 2. 2018

Jarní prázdniny:
12. – 18. 2. 2018

Prosíme rodiče, aby nahlásili docházku dětí ve svých třídách.
03.01.2018 @ ZefyrusCZ
News Informace Listopad - Prosinec 2017
INFORMACE PRO RODIČE

Listopad a Prosinec 2017


Přehled akcí:

7. 11.
Výtvarná dílna s profesionálními výtvarníky pro předškoláky ze třídy Zajíčci, Veverky a Sovičky.
„Malování na bavlněný penál“
80,- Kč/dítě

11. 11.
sobotní brigáda Spolku rodičů na zahradě MŠ
akce Spolku rodičů – od 9.00 hodin
-hrabání a úklid zahrady
viz. informace na plakátu Spolku rodičů

15. 11.
Divadelní představení „O rybářovi a rybce“
- p. Chrastinová, dopoledne v MŠ
pro všechny děti cena 5 000,- Kč, hradí Spolek rodičů

15. 11.
od 17:00 ve třídě Veverky bude probíhat konzultační a informační schůzka o vzdělávání předškolních dětí
-týká se všech předškolních tříd


16. 11.
tématická vycházka na Pražský Hrad
pro třídy Zajíčci, Sovičky a Veverky.

smluvní dopravu hradí spolek rodičů, dopolední svačina v mš
návrat na oběd ve 12:30

22. 11.
Divadelní představení „Hrnečku vař a 5 pohádek“
Divadlo Kejklíř /dopoledne/
6 000,- Kč hradí Spolek rodičů

6. 12.
„Světýlková slavnost s Mikulášskou nadílkou pro děti“
Umělecký program herečky ND pí. Matějcové s názvem
„Vítáme předvánoční čas“ od 13.30 pro předškoláky, od 14.30 pro ml. děti.
Nadílka od Mikuláše /hradí Spolek rodičů a sponzoři z každé třídy/ bude pro děti ve vstupních vestibulech před zahájením průvodu.
Od 16.30 hodin lampionový průvod dětí s rodiči kolem světelně vyzdobené školky a pak na zahradě MŠ slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
6 000,- Kč za program, hradí Spolek rodičů

11. 12.
„Vánoční fotografování – portréty dětí individuálně“ s p. Kučerou

8:00-12:00 individuální foto dětí v mš
13:00-16:30 sourozenecké a rodinné fotografování

19. 12.
Vánoční slavnosti dle rozpisu v jednotlivých třídách

20. 12.
Divadelní představení „Andělé ze zapomenuté skříňky“ – p. Hessová /dopoledne/
7000,- Kč hradí Spolek rodičů

Vánoční prázdniny sobota 23. 12. 2017 – úterý 2. 1. 2018

Prosíme rodiče, aby nahlásili docházku svých dětí v úterý 2. 1., kdy MŠ zajišťuje omezený provoz pro děti pracujících rodičů.
Od 27. - 29. 12. 2017 zajišťuje provoz pro oblast Řepy MŠ Laudova – pracoviště MŠ Opuková na základě závazné přihlášky, kterou obdržíte v oddělení.
31.10.2017 @ ZefyrusCZ
News Informace Říjen 2017
INFORMACE PRO RODIČE

Říjen 2017


Přehled akcí:

18.10.2017
divadlo Glans v MŠ, představení "3 pohádky pro Tebe" dopoledne, hradí Spolek rodičů

19. 10. 2017
Podzimníčkování
-aneb akce na zahradě pro rodiče i děti“
kulturní program od 15.30 hodin na zahradě MŠ

Program odpoledne:
- program pro děti se zpěvačkou Inkou Rybářovou a klaunem Rybičkou
- součástí akce na zahradě bude výstava Podzimníčků
- tvořivá dílna – zdobení podzimních truhlíků, možnost vyřezávání veselých dýní za spolupráce lektorek z firmy Florentina Praha, možnost zakoupení dýně na základě objednávky
- jablíčkové a jiné dobroty z českých zahrádek od maminek a babiček, pohoštění pro jednotlivé třídy venku na zahradě
-program hradí Spolek rodičů

[Galerie] Podzimníčkování 2017

!PŘESUNUTO z 24. 10. na 7. 11. 2017
Výtvarná dílna s profesionálními výtvarníky pro předškoláky ze třídy Zajíčci, Veverky a Sovičky
„Malování na bavlněný penál“ - 80,- Kč/dítě


Sportovně – poznávací pobyt dětí:

9. - 13. 10. 2017
Hotel Lovecká Mumlava v Harrachově pro děti ze třídy Zajíčci

9. – 13. 10. 2017
Hotel Adam ve Svatém Petru, Špindlerův Mlýn pro děti ze třídy Sovičky a Veverky

viz. Ozdravné pobyty

Bruslení:
23. 10. 1 lekce kurzu pro předškoláky na ZS Hvězda, doprava smluvním autobusem – viz informace ve třídě

Podzimní prázdniny dle ZŠ : 26. a 27. 10. 2017
Prosíme rodiče, aby nahlásili docházku svých dětí.

v Pondělí 30. 10. 2017 se koná členská schůze Spolku rodičů
schůzka začíná v 17:30 v oddělení Zajíčci
03.10.2017 @ ZefyrusCZ
News Informace Září 2017
INFORMACE PRO RODIČE

Září 2017


Rozdělení dětí do oddělení bude zveřejněno v pátek 1. září a seznamy umístěny na vstupních dveřích do oddělení a u vchodu pro návštěvy v MŠ.

Provoz mateřské školy od 4. září 2017:
6.45 - 17.00 hodin.


V měsíci září bude probíhat adaptace nově přijatých dětí i adaptace všech dětí docházejících do MŠ z prázdninového volna do režimu mateřské školy.
V prvních dnech doporučujeme dopolední docházku dětí.

Nově přijaté děti s rodiči se sejdou v pondělí 4. září 2017:
v 8.25 hodin před odd. Motýlci
v 8.30 hodin před odd. Krtečci
v 8.35 hodin před odd. Myšky

Bude následovat přivítání učitelkami a pozvání na první návštěvu do oddělení a areálu zahrady MŠ, která bude trvat do 10.00 hodin.
Děti dostanou dopolední čaj, ale stravování začne až po přihlášení u vedoucí školní jídelny, tj. od 5. 9. 2017.

Od 5. září začne adaptační program pro nejmenší, včetně oběda.

Nově přijaté děti do ostatních oddělení přijdou s rodiči v 8.20 hodin.
Skupina dětí v oddělení Myšky, které již v loňském roce docházely do MŠ, přijdou do 8.15 hodin a budou mít běžný režim bez nutné adaptace.

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí
se koná v pondělí 4. 9. 2017 od 15.30 hodin
v sektoru B budovy 1123 v oddělení KRTEČCI.

*na schůzku přijdou rodiče bez dětí

Schůzky s rodiči v ostatních odděleních budou probíhat v úterý 12. 9. 2017 dle rozpisu v odděleních.

Plavecký výcvik dětí bude zahájen 12. 9. v bazénu Plavecké školy v Tuchlovicích a bazénu psychosomatického centra v Praze 6 - Řepích - podrobné informace v oddělení.

Kulturní akce na září:

14. 9.
dopoledne Divadlo p. Hruškové
„Princezna Zpěvanka“
představení hradí Spolek rodičů.
23.08.2017 @ ZefyrusCZ
News Informační schůzka
Změna termínu schůzky

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí
do MŠ Bendova se koná v pondělí 4. 9. 2017 od 15:30 v oddělení Krtečci.


Schůzka je určena pro rodiče bez přítomnosti dětí.
21.08.2017 @ ZefyrusCZ
News Informace Červenec - Srpen 2017
INFORMACE PRO RODIČE

ČERVENEC A SPREN 2017


Mateřská škola Bendova bude 3. 7. – 18. 8. 2017 uzavřena, v objektu budou probíhat rekonstrukce.

Prázdninový provoz zajišťuje naše MŠ pro děti z řepských mateřských škol v termínu 21. 8. – 1. 9. 2017, 1. 9. 2017 pouze pro děti z MŠ Bendova, které byly přihlášeny na prázdninový provoz.

Nový školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. 9. 2017.

Děti k prázdninovému provozu jsou rozděleny takto:

Budova 1123:

Sektor A
- oddělení Žabičky pro děti z MŠ Socháňova
- oddělení Zajíčci pro děti z MŠ Laudova

Sektor B
- oddělení Krtečci pro oddělení z MŠ Bendova: Krtečci, Zajíčci a Veverky
+4 děti z MŠ Pastelka


Budova 1122:

Sektor C
- oddělení Medvídci pro oddělení z MŠ Bendova: Medvídci, Ježečci
+5 dětí z MŠ Pastelka viz seznam na vstup. dveřích

Sektor D
- oddělení Myšky pro oddělení z MŠ Bendova: Myšky, Sovičky
- oddělení Motýlci pro oddělení z MŠ Bendova: Motýlci, Žabičky

Ve čtvrtek 24. 8. 2017 se pro děti koná divadlo s názvem "Kouzelné představení".
Začátek v 9:30, vstupné 40 kč/dítě.
11.07.2017 @ ZefyrusCZ
News Prázdninový provoz
Všechny děti přihlášené z mateřských škol v Praze - Řepích jsou přijaté k prázdninovému provozu v MŠ Bendova.

Prázdninový provoz zajišťuje:

od 10. – 21. 7. 2017 MŠ Socháňova
od 14. – 18. 8. 2017 MŠ Pastelka
od 21. – 1. 9. 2017 MŠ Bendova


Školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. 9. 2017.
06.06.2017 @ ZefyrusCZ
News Výsledky zápisu pro rok 2017/18
V přiloženém souboru níže naleznete výsledky zápisu do MŠ Bendova pro školní rok 2017/2018.

Přiložené soubory

application/pdf Vysledky zapisu MS Bendova 17-18.pdf (Staženo: 1190x - Velikost: 71.79 KB)
25.05.2017 @ ZefyrusCZ
News Informace Květen - Červen 2017
INFORMACE PRO RODIČE

KVĚTEN A ČERVEN 2017

Přehled akcí:

3. a 4. 5.
Zápis do MŠ – příjem vyplněných formulářů, za příznivého počasí v tělocvičně oddělení Krtečci od 10 – 17 hodin, vchod z jižní zahrady

15. 5.
Koncert
a zkouška hudebnosti a předpokladů pro zápis do ZUŠ Blatiny pro předškoláky od 9.30 hodin

16. 5.
Fotografování
dětí na tablo – předškoláci, fotografování skupin ze všech odd.

18. 5.
Tvořím, tvoříš, tvoříme

-zábavné tvoření pro děti a naše maminky ve všech odděleních, s možností občerstvení a společné zábavy rodičů s dětmi při výrobě zajímavých dekorací:

 • Krtečci - výroba „Pana Trávníčka“ - od 15.15 hodin
 • Žabičky - výroba „Svíčky pro maminku“ - od 15.30 hodin
 • Zajíčci - výroba „Víly nebo skřítka“- od 16.00 hodin
 • Veverky - výroba „Drátkování a pekařské variace“ - od 16. hodin
 • Myšky - výroba „Těstovinových korálů pro maminku“ od 15.40 hodin
 • Medvídci - výroba „Jarního květinového aranžování“ - od 15.30 hodin
 • Ježečci - výroba „Perličkových ozdob z Poniklé“ - od 16.00 hodin
 • Sovičky - výroba „Věnečku s látkovými květy“ - od 16.00 hodin
 • Motýlci - výroba „Perníkového srdce pro maminku“ - od 15.30 hodin


22. 5.
Ukázková závěrečná hodina Tanečního kroužku s prof. M. Janoušovou
-Od 15.00 hodin v odd. Žabičky pro děti z budovy 1/1123
-Od 15.40 hodin v odd. Medvídci pro děti z budovy 3/1122

26. 5.
Divadlo Basta Fidli, představení „Ptačí cirkus“
Začátek v 10.00 hodin na zahradě MŠ, akci hradí Spolek rodičů

1. 6., 8. 6. a 15. 6.
Předplavecká průprava v bazénu Tuchlovice pro 1. věkovou skupinu

15. 6.
Slavnostní akademie na rozloučení se školáčky
od 16.00 hodin ve Společenském sále Řepské Sokolovny, v ul. Na Chobotě
Vystoupení dětí z předškolních tříd, pěveckého sboru, tancování, dětského aerobiku a zumby, kroužku Flétnička.
Předávání pamětních medailí a knih.

22. 6.
Indiánský den na rozloučení se školním rokem

Třídní programy s hrou na indiány si připravují jednotlivá oddělení, plnění sportovní indiánské stezky a „Bublinková šou“, rozdávání maskotů za školní rok, zmrzlinová odměna pro děti.

Školní výlety pro děti:

10. 5. - Zoopark Zájezd

pro odd. Krtečci, Motýlci a Myšky

odjezd od MŠ v 8.45 hodin, děti budou mít s sebou svačinu z MŠ,rodiče zajistí nápoj, návrat na oběd ve 12.30 hodin
vstupné a smluvní autobus hradí Spolek rodičů

11. 5. - Hrad Křivoklát
pro odd. Žabičky, Medvídci a Ježci

odjezd od MŠ v 8.00 hodin, návrat na pozdější oběd ve 14.00 hodin, děti budou mít 2 svačiny z MŠ s sebou, rodiče zajistí nápoj
vstupné a smluvní autobus hradí Spolek rodičů

25. 5. - Státní zámek Žleby a obora Žleby
pro děti z odd. Zajíčci, Veverky a Sovičky

odjezd od MŠ v 8.00 hodin, předpokládaný návrat v 17 - 18 hod., děti budou mít na celý den s sebou vlastní jídlo a pití
vstupné a smluvní autobus hradí Spolek rodičů

Ozdravné pobyty – školka v přírodě

28. 5. – 2. 6. Ozdravný pobyt v Rokytnici n. Jizerou
junior hotel Roxana
pro přihlášené děti z odd. Žabičky, Ježci a Medvídci

4. – 9. 6. Ozdravný pobyt ve Sv. Petru
Hotel Adam, Krkonoše
pro přihlášené děti z odd. Zajíčci, Veverky a Sovičky

28. 6. – 9. 7. Přímořský ozdravný pobyt v Itálii Cesenatico
Odjezd 28. 6. od MŠ, návrat 9. 7. dopoledne


Školní rok končí v pátek 30. 6. 2017.


Prázdninový provoz zajišťuje:

 • od 10. – 21. 7. 2017 MŠ Socháňova
 • od 14. – 18. 8. 2017 MŠ Pastelka
 • od 21. – 1. 9. 2017 MŠ Bendova


Školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. 9. 2017.
29.04.2017 @ ZefyrusCZ
News Informace Březen - Duben 2017
INFORMACE PRO RODIČE

BŘEZEN a DUBEN 2017

Přehled akcí:

20. 3. 2017
"Jak Oskárek našel petrklíč“ - Divadlo Gábina a Katka
Začátky představení v 8.45 hodin a v 10.00 hodin
6 000,- Kč hradí Spolek rodičů

23. 3. 2017
Přednáška a informace k zápisu do základní školy
-posouzení školní zralosti psycholožkou pedagogicko-psychologické poradny Prahy 6 PhDr. Irenou Kitzberger Vlachynskou
začátek v 17:00 v oddělení Zajíčci

26. 3. – 1. 4. 2017
Ozdravný pobyt v Krkonoších ,Horní Mísečky, Jilemnická bouda pro předškolní děti s lyžařským výcvikem

1. 4. – 7. 4. 2017
Ozdravný pobyt v Krkonoších, Horní Mísečky, Jilemnická bouda pro rodiče s dětmi, lyžařský výcvik dle zájmu rodin

4. 4. 2017
Bruslení pro předškoláky, termín plavání přesunut na 11. 4.
Plavání pro mladší děti změněno z 11. 4.

12. 4. a 26. 4. 2017
Dny otevřených dveří MŠ Bendova

19 . 4. 2017
„O statečném vojáčkovi“ – Loutkové divadlo Aleše Bílka
Začátky představení v 9.00 hodin a v 10.00 hodin
5 000,- Kč hradí Spolek rodičů


Výdej tiskopisů – přihlášek k zápisu na školní rok 2017/2018 bude probíhat vždy ve středu v úředních hodinách vchodem pro návštěvy.
Zápis do MŠ se uskuteční na základě vyplněné a potvrzené přihlášky k odevzdání ve dnech 3. a 4. 5. 2017.


Velikonoční prázdniny dle ZŠ: 13. 4. 2017

Prosíme nahlaste ve třídě docházku svých dětí.
02.03.2017 @ ZefyrusCZ
News Vzdělávání pro rodiče
Lektorka Mrg. Hana Otevřelová, specielní pedagog a autorka knihy "Školní zralost a připravenost".

Hana Otevřelová se věnuje výchově a vzdělávání dětí, jejich prospívání v rodině, ve škole, mezi vrstevníky. Jako speciální pedagožka pomáhá převážně při prevenci a nápravách specifických poruch učení a chování, při přípravě dětí na budoucí nároky školy, tedy na zvládání čtení, psaní, počítání, pracuje s dětmi přibližně od pěti let.

Vzdělávání je rozdělěno do dvou částí:

1) přednáška pro rodiče 15. 2. 2017 od 17:00 v oddělení Zajíčci

2) workshop pro rodiče s dětmi 12. 4. 2017 přibližně od 15:30, bude upřesněno dle počtu přihlášených účastníků

jednotlivé části přednášky i workshopu pro rodiče s dětmi budou rozděleny na:

sociální a pracovní zralost dítěte
pozornost
sluchové vnímání a sluchová paměť
zrakové vnímání a zraková paměť
řeč
motorika
předčíselné představy

lektroné je hrazeno z Operačního programu pro Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT z dotací EU
10.02.2017 @ ZefyrusCZ
News Informace Leden, Únor 2017
INFORMACE PRO RODIČE

LEDEN a ÚNOR 2017

Přehled akcí:

23. 1. 2017
Cirkus Adonis–vystoupení profesionálního souboru
6 000,- Kč hradí Spolek rodičů

15. 2. 2017
divadelní představení v KS Průhon od 9:30 a od 10:45
"I houby mají pod čepicí" divadla Akorát
vstupenka 40,- kč se platí v den konání akce

15. 2. 2017
přednáška pro rodiče předškolních dětí - od 17:00, sektor A, oddělení Zajíčci
"Školní zralost a připravenost do ZŠ"
lektorka Mgr. Hana Otevřelová

22. 2. 2017
Sférické kino - pojízdné planetárium v MŠ
projekce filmu Polaris
pro děti z oddělení Myšky, Motýlci a Krtečci
4000,- hradí spolek rodičů

23. 2. 2017
Planetárium Praha – vzdělávací program

„Anička a Nebešťánek“

pro děti z odd. Žabičky, Zajíčci, Veverky, Medvídci, Ježečci a Sovičky

začátek představení ve 13.30 hodin

přepravu smluvními autobusy hradí Spolek rodičů

vstupné 60,- Kč platí přítomné děti


Plavecký kurz v Tuchlovicích
pokračuje každé úterý od 10. 1. do 25. 4. 2017, neplave se pouze 7. 2. a 21. 2. 2017.

Náhradní lekce pro odd. Zajíčky a Sovičky za 14. 2. bude ve čtvrtek 16. 2. 2017.

Plavecký kurz pro odd. Žabičky a Veverky v lednu 11. 1., 18. 1. a 25. 1. 2017, pokračování 14. 2., 2. 3. a 9. 3. s doplatkem 420,- Kč.

Bruslení pro předškoláky začne v termínech:
17. 1., 2. 2., 14. 2. a 28. 2.

Fotbal pro skupinu předškoláků v zimním období bude ve čtvrtek od 8.50 hodin v tělocvičně ZŠ.

Pololetní prázdniny dle ZŠ: 3. 2. 2017

Jarní prázdniny pro oblast Praha 6 – 10: 6. – 10. 2. 2017

Prosíme, nahlaste ve třídě docházku svých dětí.


Do školky zavítá, jako každým rokem, Cirkus Adonis. Děti uvidí klauna,kouzelníka, žonglování a mnoho dalšího. Těšíme se na pěknou podívanou.
03.01.2017 @ ZefyrusCZ
Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 20