Logo
Automat

Mateřská škola Bendova

Vítáme Vás na webových stránkách Mateřské školy Bendova v Praze 17 - Řepích. Zde naleznete mnoho informací o naší mateřské škole - jejím programu, aktivitách pro děti i o všech aktuálních událostech a novinkách.

Pevně věříme, že mnoho užitečných informací zde najdou nejen rodiče dětí, které dnes naši mateřskou školku navštěvují, ale i ti rodiče, kteří řeší otázku volby mateřské školy pro své děti.

News Informace březen - duben 2023
INFORMACE PRO RODIČE
BŘEZEN - DUBEN 2023


3. 3.
Sférické kino v MŠ pro děti ze tříd Krtečci a Motýlci od 9.30 hodin promítání pohádky z vesmíru.

5 000,- Kč hradí Spolek rodičů

16.3. a 17.3.
interaktivní Divadelní představení „Duhový hrad“, Divadlo Minaret

16. 3. pro třídy Zajíčci, Veverky, Ježci a Sovičky
17. 3. pro třídy Krtečci, Žabičky, Myšky, Medvídci a Motýlci

8 500,- Kč hradí Spolek rodičů


23. 3.
Planetárium Praha – vzdělávací program „Se zvířátky do vesmíru“
od 13.30 hodin pro děti 2. a 3. věkové skupiny vstupné 75,- Kč/dítě bude hrazeno z rozpočtu na inovativní vzdělávání OP JAK, dopravu smluvními autobusy hradí Spolek rodičů.

26. 4.
Divadelní představení „Pohádky z proutěného koše“, Divadlo Glans

7 730,- Kč hradí Spolek rodičů za dvě představení.


Cvičení v hale Sportovního centra Řepy:

9. 3.
třídy Zajíčci, Veverky, Ježci a Sovičky

16. 3.
třídy Žabičky, Myšky a Medvídci

30. 3.
třídy Zajíčci, Ježci a Sovičky

Rozpis na duben upřesníme dle možností dotace na pronájem haly.


Bruslení na zimním stadionu pro předškolní třídy v pondělí 13. 3. a 20. 3. 2023


7. 3.
Webinář, přednáška „Školní zralost a připravenost“ s Mgr. H. Otevřelovou

18. 3.
Workshop pro rodiče a děti „Školní zralost a připravenost“

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. 4. Prosíme o nahlášení docházky dětí ve třídě.
13.03.2023 @ ZefyrusCZ
News Informace Leden - Únor 2023
INFORMACE PRO RODIČE
LEDEN - ÚNOR 2023


25. 1.
Divadelní představení:
„Rarášci a vesmír“
- interaktivní a hudební program p. J. Kopeckého
od 9.00 a 10.00 hodin v sále KC Průhon pro všechny třídy
14 000,- Kč hradí Spolek rodičů

Plavecký výcvik ve Sportovním centru Řepy 1. pololetí pro děti ze tříd Zajíčci, Veverky a Ježci pokračuje od úterý 3. 1. 2023 a končí 31. 1. 2023. Plavecký výcvik v 2. pololetí začíná 14. 2. 2023.

Plavecký výcvik ve Sportovním centru Řepy 1. pololetí pro třídu Sovičky pokračuje od středy 4. 1. 2023 a končí 25. 1. 2023. Plavecký výcvik v 2. pololetí začíná 1. 2. 2023.

Plavecký výcvik v bazénu Tuchlovice v 2. pololetí pro děti ze tříd Žabičky, Myšky a Medvídci začíná od 14. 2. 2023.

Bruslení na zimním stadionu Hvězda Praha – pro předškolní děti, informace obdrží rodiče elektronickou nástěnkou.

Termíny: 16. 1., 23. 1., 30. 1., 13., 20. 2. a 27. 2. 2023.

Cvičení v hale Sportovního centra Řepy od 2. 2. 2023 dle rozpisu ve čtvrtek od 9.30 – 11.00 hodin.

Pololetní prázdniny: 3. 2. 2023
Jarní prázdniny: 6. – 10. 2. 2023.
Prosíme rodiče, aby ve třídě nahlásili docházku svých dětí.
18.01.2023 @ ZefyrusCZ
News Informace a program Listopad-Prosinec
INFORMACE PRO RODIČE
LISTOPAD - PROSINEC 2022


9. 11.
Naučná procházka „Pražský hrad“ pro třídu Veverky a Zajíčci, dopoledne

10. 11.
Naučná procházka „Pražský hrad“ pro třídu Ježci a Sovičky, dopoledne

smluvní dopravu hradí Spolek rodičů, děti dostanou s sebou ovoce ze ŠJ

16. 11.
Divadelní představení v MŠ:
„Skřítek, který to nevzdal“ – p. Tesař Divadlo „Sto dortíků“
6 000,- Kč hradí Spolek rodičů za 2 představení

23.11. – 26.11.
Předvánoční fotografování dětí i rodin, viz info k akci
24. 11. Tvořivá dílna pro rodiče s dětmi „výroba adventního věnečku“ přihlašujte se ve své třídě u učitelek.

27. 11.
Slavnost v Řepích „Rozsvěcení vánočního stromu u Sportovního centra Řepy“, vystoupení dětí MŠ Bendova třída Sovičky

5. 12.
„Mikulášská slavnost pro děti“ na školní zahradě v dopoledních hodinách vedená učitelkami MŠ s nadílkou od Mikuláše, dárky jsou zajištěny Spolkem rodičů MŠ Bendova. Děti mohou přijít za Andělíčky nebo Čertíky.

8. 12.
Tvořivá perníková dílnička pro rodiče s dětmi, zdobení upečených perníků pod vedením naší perníkářky Hanky J.

20. a 21.12.
Vánoční besídky jednotlivých tříd – vánoční gratulace, vystoupení dětí, nadílka od Spolku rodičů do třídy i pro děti, podrobné info k akci ve třídě.


Vánoční prázdniny jsou od 23.12.2022 do 2.1.2023.

Prosíme o odhlášení nebo přihlášení dítěte k docházce. Omezený provoz budeme zajišťovat od přihlášených minimálně 5 dětí.
07.11.2022 @ ZefyrusCZ
News Informace - říjen 2022
INFORMACE PRO RODIČE


ŘÍJEN 2022


3. – 7. 10.
Sportovní pobyt předškolních dětí v Harrachově, Sport hotel Mumlava
Program vedou třídní učitelky: seznamování s podzimním lesem, turistické procházky a hry v lese, exkurze do sklárny v Harrachově, hledání pokladu Krakonoše

7. – 9. 10.
„Krakonošův tajemný les“ akce pro rodiny s dětmi v Krkonoších, Sport hotel Mumlava, Harrachov

20. 10. 2022
Projektový den v MŠ „Podzimníčkování“ , dle aktuálního počasí odpoledne na zahradě zábavný program se zpěvačkou Inkou Rybářovou a klaunem Rybičkou, výstava Podzimníčků, tvořivá dílna s rodiči
„Podzimní dekorace“, výzdoba truhlíků
Při nepříznivém počasí bude program s Inkou dopoledne pro děti ve Sportovní hale a odpolední program v MŠ.

Sportovní program pro děti:


 • PLAVÁNÍ - každé úterý bazén Tuchlovice pro děti 2. věkové skupiny a Sportcentrum Řepy pro předškolní třídy dle rozpisu.

 • TANEČNÍ VÝCHOVA – čtvrtek dopoledne ve Sportcentru Řepy pro 2. a 3. věkovou skupinu, pro 1. věkovou skupinu v prostorách MŠ, 1x měsíčně v rámci Školního vzdělávacího programu.

 • ATLETIKA PRO DĚTI - v programu jednotlivých tříd zařazeno 1x týdně do dopoledního pobytu dětí venku s využitím hřiště a Sportovní haly.

 • TENISOVÁ PŘÍPRAVKA + cvičení ve Sportcentru Řepy pro 2. a 3. věkovou skupinu ve čtvrtek dopoledne v rámci Školního vzdělávacího programu.


Připravujeme:
Zimní ozdravný pobyt na Horních Mísečkách s lyžařským výcvikem pro rodiny s dětmi v termínu 25. 2. – 4. 3. 2023. Přihlášení na email: msbendova@seznam.cz,
pro rezervaci pokoje je nutná záloha do 15. 11. 2022, informace obdržíte po přihlášení.
10.10.2022 @ ZefyrusCZ
News Zahájení školního roku 2022/23
Informace k zahájení školního roku


Zahájení školního roku dne 1.září 2022 bude probíhat v jednotlivých třídách v provozní době MŠ od 6,30 hodin do 17,30 hodin.

Přijímání dětí, které již chodily do MŠ, od 6.30 do 8.15 hodin.
Nově přijaté děti se sejdou před třídou v 8.30 hodin, kde je učitelky přivítají a první den zůstanou děti s rodiči ve školce do 10,30 hodin. Postupná adaptace dětí je plánovaná na první 2 zářijové týdny.

Vzhledem k dokončování rekonstrukce elektroinstalace a úklidu MŠ do 31.8., doporučujeme první dny polodenní docházku a na pondělí 5. 9. další zahajovací den pro děti, které přijdou do MŠ poprvé.
29.08.2022 @ ZefyrusCZ
News Zvýšení cen stravného
ZVÝŠENÍ CENY STRAVNÉHO


Po rozboru hospodaření ŠJ a vlivem zdražování potravin jsme nuceni zvýšit ceny stravného.
Činíme tak na základě vyhlášky č.272/2021 Sb., o školním
stravování, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou stanoveny finanční limity pro nákup potravin podle věkových skupin strávníků.

Finanční normativy platné od 1.9.2022

Strávníci 3-6let:

Celodenní stravné 49,--Kč na den, tj. 1078,--Kč na měsíc
Polodenní stravné 39,--Kč na den, tj. 858,--Kč na měsíc

Strávníci 7-10let:
Celodenní stravné 54,--Kč na den, tj.1188,--Kč na měsíc
Polodenní stravné 44,--Kč na den, tj. 968,--Kč na měsíc

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni vždy na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou příslušného věku. To znamená, že když ve školním roce dítě MŠ s odkladem povinné školní docházky dosáhne 7 let věku, bude finanční normativ stanoven pro věkovou skupinu 7-10 let. Školní rok začíná 1.9. a končí 31.8. příslušného roku.

ŠKOLNÉ na školní rok 2022/2023 činí 720,--Kč
ČÁSTKA k PLATBĚ = ŠKOLNÉ + STRAVNÉ dohromady.
Zvyšte si, prosím, částky u trvalých příkazů.
29.08.2022 @ ZefyrusCZ
News Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ
V MŠ Bendova probíhá od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 rekonstrukce elektroinstalace v obou budovách.

Obnovení provozu v MŠ začne 1. 9. 2022

Děkujeme za pochopení

27.08.2022 @ ZefyrusCZ
News Výsledky zápisu 2022/23
V souboru níže najdete výsledky zápisu do MŠ Bendova pro rok 2022/2023.


Vyzvednutí originálu Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí budeme vydávat od 1. 6. 2022 od 14.00 – 17.00 hodin a dále každou středu odpoledne vchodem pro návštěvy budovy 1/1123.

Originál evidenčního listu, při elektronickém podání,
potvrzeného od lékařky přineste s sebou.

Schůzka s rodiči nově přijatých dětí se koná ve středu 31. 8. 2022 od 15.00 hodin na zahradě. Informace, k zahájení školního roku, vybavení dětí do MŠ.

zápis pro ukrajinské děti - зарахування дітей з України

Přiložené soubory

application/pdf Výsledky zápisu do MŠ Bendova pro školní rok 2022.pdf (Staženo: 575x - Velikost: 60.69 KB)
30.05.2022 @ ZefyrusCZ
News Program květen - červen 2022
INFORMACE PRO RODIČE

KVĚTEN - ČERVEN 2022


Motivační hra se studenty lékařské fakulty UK „Nemocnice pro medvídky“.
Děti si přinesou obvaz a svého většího plyšáka, kterého budou „léčit“:

V pondělí 2. 5. 13.30 hodin třída Sovičky
-14.10 hodin třída Ježci
-14.50 hodin třída Zajíčci

V Pondělí 9. 5.
-9.00 hodin třída Veverky
-9.40 Hodin třída Žabičky
-10.15 hodin třída Medvídci

Termín pro další třídy bude upřesněn.


Fotografování dětí odcházejících do ZŠ na tablo 11. 5. dopoledne / portréty/

Fotografování tříd na zahradě 20.5. dopoledne

6. 5.
Den matek - oslava dne matek od 13:00 na zahradě MŠ.

16. 5.
Koncert pro předškoláky v Základní umělecké škole a zkouška talentu od 10.00hod.

18. 5.
Divadlo Glans v MŠ Bendova - dopolední představení "Za kůzlátky do pohádky"
placeno z rozpočtu Spolku rodičů.

Projektové dny zaměřené na poznávání domácích i exotických zvířat, historii českých památek hrazené z fondu EU:

12. 5.
Zoopark „Zvířátkov“ společnosti Fištrón v Olešné u Hořovic, a tematická hra na hradě Točník s hledáním pokladu pro třídu Zajíčci a Sovičky, 8.45 – 16.00 hodin. Jídlo a pití s sebou.

24. 5.
Zoopark Zájezd u Kladna – výlet za zvířátky pro třídu Krtečci, Myšky a Motýlci 9.00 – 13.00 hodin

25. 5.
Zoopark „Zvířátkov“ společnosti Fištrón v Olešné u Hořovic, pro děti ze tříd Veverky, Žabičky, Medvídci, Ježci odjezd v 8.45 hodin návrat ve 13.00 hodin, oběd v MŠ ve 13.00
Rodiče připraví dětem do batohu lahev s vodou, kapesníky, pláštěnku. Svačina z MŠ.

-Vstupné do zooparků je hrazeno ze Spolku rodičů.

1. 6.
oslava Dne dětí, program na zahradě – nafukovací atrakce, velká skluzavka a skákací hrad
7 000,- kč hradí Spolek rodičů, pronájem od 8 – 16 hodin

2. 6.
Sportovní akademie ve Sportcentru Řepy
Od 15.00 hodin pro rodiče, ukázka cvičení s dětmi, tenis, tance, Dětský aerobic, zdolávání překážkové dráhy aj.

5. 6. – 10.6.
„Školka v přírodě“ - Ozdravný pobyt pro předškolní třídy

Krkonoše, Benecko, Hotel Bára
Program připravují učitelky MŠ a pracovníci KRNAP.

10. 6. – 12.6.
Prodloužený víkend pro rodiče s dětmi v Hotelu Bára na Benecku

Zábavný program v přírodě „Pohádkový les“, tvořivá dílna
sportování, turistika, možnost sauny i venkovního bazénu, večerní oheň
Doprava dle dohody, bus v pátek ráno pojede prázdný pro děti z pobytu.
Akce je již rezervována rodinami MŠ Bendova a je zcela obsazena!

23. 6.
Zahradní slavnost – rozloučení se „školáky“
Od 15.00 hodin na zahradě, slavnostní předání medailí,
pamětních listů a knih, zábavný hudební a taneční program pro děti.
Program a dárky dětem hradí Spolek rodičů.
29.04.2022 @ ZefyrusCZ
News Informace - Program Duben 2022
INFORMACE PRO RODIČE


DUBEN 2022


21. 4.
Cirkus Adonis – od 13.30 hodin pro děti ze tříd Zajíčci, Veverky, Sovičky a Ježci, od 14.45 hodin pro děti ze tříd Motýlci, Myšky, Medvídci, Krtečci, Žabičky
Cena 7 000,- Kč hradí Spolek rodičů

28. 4.
Tematický výlet na Pražský hrad pro předškolní děti ze tříd Zajíčci a Sovičky
dopravu smluvním autobusem hradí Spolek rodičů


Plavecký výcvik v bazénu Tuchlovice končí pro děti ze tříd Medvídci a Ježci 5. 4. 2022 a pro děti ze tříd Žabičky a Veverky 12. 4. 2022.

Plavecký výcvik ve Sportovním centru Řepy pro děti ze tříd Medvídci a Ježci začíná ve čtvrtek 21. 4. 2022 a pro děti ze tříd Veverky a Žabičky ve čtvrtek 28. 4. 2022.

Plavecký výcvik ve Sportovním centru Řepy pro děti ze tříd Zajíčci a Sovičky pokračuje pravidelně každé úterý do 21. 6. 2022.

Cvičení v hale Sportovního centra Řepy dle rozpisu ve čtvrtek od 9.30 – 11.00 hodin.
11.04.2022 @ ZefyrusCZ
News Pozvání do MŠ Bendova
Zveme rodiče s dětmi na návštěvu!

pořádáme

Dny otevřených dveří
Konají se ve středu 13. 4. a 20. 4. 2022
od 15.00 hodin do 17.00 hodin v budově 1/1123
vchod pro návštěvy


odpolední hraní a tvoření ve školce od 15.00 hodin,
v 16.15 hodin informační beseda s ředitelkou MŠ, za
příznivého počasí na zahradě, jinak ve třídě Krtečci
S sebou přezutí, respirátor pro dospělé a ohlásit se
vchodem pro návštěvy, kde dostanete lístek k návštěvě
do jedné ze tříd!
11.04.2022 @ ZefyrusCZ
News Informace - Program Březen 2022
INFORMACE PRO RODIČE


BŘEZEN 2022


2. 3.
Sférické kino v MŠ pro děti ze tříd Motýlci, Myšky, Krtečci
od 9.00 a 9.45 hodin - promítání pohádky z vesmíru v nafukovacím planetariu v tělocvičně MŠ Myšky.
5 000,- Kč hradí Spolek rodičů

Projektový den v MŠ:
4. 3.
„Pohádkový karneval“ dopoledne pro všechny třídy v hale Sportovního centra Řepy, program zajišťuje Hudební a Divadelní skupina Myš a Maš
karneval je dotován z rozpočtu EU – Šablony III

23. a 24. 3.
Workshop pro předškolní dítě a rodiče ke školní zralosti s psycholožkou Mgr. H. Otevřelovou
23. 3. od 14.00 a od 16.00 hodin a 24.3. od 14. 00 a od 16.00 hodin ve třídě Zajíčci.

Rodiče se přihlásí podpisem do listu, který bude na parapetu okna u vchodu pro návštěvy od pátku 11. 3. 2022.
Na každý termín je max 12 dvojic dítě a rodič.

Ozdravný pobyt s lyžařským výcvikem pro rodiče s dětmi
26. 3. – 2. 4.
Krkonoše, Horní Mísečky, hotel Jilemnická bouda - obsazeno

Plavecký výcvik ve Sportovním centru Řepy pro děti ze tříd Zajíčci a Sovičky pokračuje pravidelně každé úterý do 21. 6. 2022, mimo prázdniny a ŠvP.

Plavecký výcvik v bazénu Tuchlovice pro děti ze tříd Medvídci a Ježci pokračuje 1. 3. a 22. 3. 2022 a pro děti ze tříd Žabičky a Veverky pokračuje 8. 3. a 29. 3. 2022.

Cvičení v hale Sportovního centra Řepy dle rozpisu ve čtvrtek od 9.30 – 11.00 hodin.

Bruslení na zimním stadionu pro předškolní třídy – poslední lekce v pondělí 7. 3. 2022, Karneval na ledě a rozdávání medailí.


Jarní prázdniny
14.3. – 18.3.2022, omezení provozu v MŠ, přihlášení ve třídě

Letní prázdniny – je plánovaná celková rekonstrukce rozvodů elektroinstalací, MŠ Bendova bude mimo provoz. Zajištění umístění dětí v ostatních MŠ je na základě závazné přihlášky, kterou je nutné odevzdat do konce března ve třídě.
02.03.2022 @ ZefyrusCZ
News Info - Leden a Únor 2022
INFORMACE PRO RODIČE


LEDEN - ÚNOR 202214. 1.
Divadelní představení v MŠ:
„Kašpárek a princezna“ – Divadlo V kufru, ve třech skupinách od 9.00 hodin, v 10.00 hodin a v 11.00 hodin.
7 500,- Kč hradí Spolek rodičů


Vzdělávací projekt „Naše planeta Země a vesmír:

10. 2.
Planetárium Praha – vzdělávací program „Polaris“ pro děti ze tříd Žabičky, Zajíčci, Veverky, Medvídci, Ježci a Sovičky od 10.15 hodin
vstupné 75,- kč hradí rodiče přítomných dětí, dopravu smluvními autobusy hradí Spolek rodičů.

2. 3.
Sférické kino v MŠ pro děti ze tříd Motýlci, Myšky a Krtečci od 9.00 a 9.45 hodin - promítání pohádky z vesmíru ve velkém nafukovacím stanu v tělocvičně MŠ. 5 000,- Kč hradí Spolek rodičů

Plavecký výcvik ve Sportovním centru Řepy pro děti ze tříd Zajíčci a Sovičky pokračuje od úterý 4. 1. 2022.

Plavecký výcvik v bazénu Tuchlovice pro děti ze tříd Žabičky a Veverky pokračuje od 1. 2. 2022 a pro děti ze tříd Medvídci a Ježci od 8. 2. 2022.

Cvičení v hale Sportovního centra Řepy dle rozpisu ve čtvrtek od 9.30 – 11.00 hodin.

Bruslení pro předškoláky – Zimní stadion Hvězda, Praha 6

Kurz bruslení 5 lekcí - termíny v pondělí:
7.2., 14.2., 21.2., 28.2.,7.3.2022
Cena 5 lekcí 400,- Kč, doprava 375,- Kč celkem 775,-Kč
doprava smluvním autobusem


Přednáška pro rodiče „Školní zralost a připravenost“ s pedagogickou psycholožkou Mgr. H. Otevřelovou on-line, přihlášení a termín obdrží rodiče elektronickou nástěnkou.
05.01.2022 @ ZefyrusCZ
News Info - Listopad a Prosinec 2021
INFORMACE PRO RODIČE


LISTOPAD - PROSINEC 2021


odloženo na 18. 5. 2022
Divadelní představení v MŠ:
„Za kůzlátky do pohádky“ – Divadlo Glans
7400,- Kč hradí Spolek rodičů

odloženo
Výlet pro předškolní třídy:
„Procházka po Hradčanech a Pražském hradu“
smluvní dopravu hradí Spolek rodičů

2. 12.
Projektový den v MŠ:

Mikulášská a čertovská veselice na školní zahradě v dopoledních hodinách vedená učitelkami MŠ s nadílkou od Mikuláše sponzorovaného Spolkem rodičů.

+Divadelní představení - upraveno pro realizaci venku:
„Šašek a čert“ – Divadlo Vysmáto
6000,- Kč hradí Spolek rodičů

16. 12.
Vánoční besídky jednotlivých tříd – informace obdrží rodiče elektronickou nástěnkou třídy.
07.11.2021 @ ZefyrusCZ
News Info - Říjen 2021
INFORMACE PRO RODIČE


ŘÍJEN 2021


 • 1. 10. 2021
  Divadelní představení na zahradě MŠ od 10.15 hodin „O Červené Karkulce“
  Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské
  5 000,- Kč hradí Spolek rodičů
 • 4. – 8. 10.
  Sportovní pobyt předškolních dětí v Harrachově, Sport hotel Mumlava
  Program vedou učitelky ze tříd Zajíčci a Sovičky: seznamování
  s podzimním lesem, turistické procházky a hry v lese, program s kynologickým
  klubem, exkurze do sklárny v Harrachově, hledání pokladu Krakonoše
 • 8. 10. 2021
  Dopoledne otevírání nových prvků na zahradě MŠ z projektu
  „Zahrada s přírodními prvky MŠ Bendova“ za účasti vedení MČ Praha 17
  paní starostky Mgr. Aleny Kopejtkové
 • 15. – 17. 10.
  „Krakonošův tajemný les“ akce pro rodiny s dětmi v Krkonoších,
  Sport hotel Mumlava, Harrachov
  [AKCE JIŽ PLNĚ OBSAZENA]
 • 21. 10. 2021
  Projektový den v MŠ, dopoledne hudebně pohybový program ve Sportovním centru Řepy, odpoledne výstava Podzimníčků, dlabání dýní ve spolupráci s rodiči na zahradě MŠSportovní program pro děti:

1. plavání
úterý bazén Tuchlovice pro děti 2. věkové skupiny a Sportcentrum Řepy
pro předškolní třídy dle rozpisu

2. taneční výchova
čtvrtek dopoledne ve Sportcentru Řepy pro 2. a 3. věkovou skupinu, pro 1. věkovou skupinu v prostorách MŠ,
1x měsíčně v rámci Školního vzdělávacího programu

3. atletika pro děti
v programu jednotlivých tříd zařazeno 1x týdně do dopoledního pobytu dětí venku s využitím hřiště MŠ i ZŠ

4. tenisová přípravka
a cvičení ve Sportcentru Řepy pro 2. a 3. věkovou skupinu
ve čtvrtek dopoledne v rámci Školního vzdělávacího programu


Zájmové kroužky v odpoledních hodinách budou začínat v týdnu od 11. 10. 2021.
03.10.2021 @ ZefyrusCZ
Strana: 1, 2, 3, 4, 5 ... 19