Logo
Automat

Mateřská škola Bendova

Vítáme Vás na webových stránkách Mateřské školy Bendova v Praze 17 - Řepích. Zde naleznete mnoho informací o naší mateřské škole - jejím programu, aktivitách pro děti i o všech aktuálních událostech a novinkách.

Pevně věříme, že mnoho užitečných informací zde najdou nejen rodiče dětí, které dnes naši mateřskou školku navštěvují, ale i ti rodiče, kteří řeší otázku volby mateřské školy pro své děti.

News Informace pro rodiče - Září 2019
INFORMACE PRO RODIČE

Září 2019


Seznamy dětí budou v pondělí 2. 9. 2019 od 6.30 hodin umístěny na vstupních dveřích do tříd a u vchodu pro návštěvy do MŠ Bendova 1/1123.


Provoz mateřské školy je 2. září 2019: 6.30 - 17.30 hodin
a dále bude upraven rozvrhem jednotlivých sektorů dle požadavků rodičů.

V měsíci září bude probíhat adaptace nově přijatých dětí i adaptace všech dětí docházejících do MŠ z prázdninového volna do režimu mateřské školy.

V prvních dnech doporučujeme dopolední docházku dětí.

Nově přijaté děti s rodiči se sejdou v pondělí 2. září 2019:
v 8.25 hodin před třídou Myšky
v 8.30 hodin před třídou Motýlci
v 8.35 hodin před třídou Krtečci

Bude následovat přivítání učitelkami a pozvání na první návštěvu do třídy a areálu zahrady MŠ, která bude trvat do 10.30 hodin.
Děti dostanou dopolední čaj, ale stravování začne až po přihlášení u vedoucí školní jídelny, tj. od 3. 9. 2019.

Od 3. září začne adaptační program pro nejmenší, včetně oběda.
Nově přijaté děti do ostatních tříd přijdou s rodiči v 8.00 - 8.20 hodin a ohlásí se zvonkem u dveří do třídy.

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná v pondělí 2. 9. 2019 od 15.00 hodin v sektoru D budovy 1122 ve třídě MYŠKY.

Na schůzku přijdou rodiče bez dětí!

Schůzky s rodiči v ostatních třídách budou v průběhu měsíce září.

Plavecký výcvik se v měsíci září bude konat od 10. 9. v bazénu Plavecké školy v Tuchlovicích, podrobné informace ve třídě. Plavání v novém bazénu v Řepích
je v jednání.

Kulturní akce na září:
11. 9.
dopoledne Divadlo DOKOLA, představení „Princezna na hrášku“
2 představení ve výši 6 000,- Kč hradí Spolek rodičů.
29.08.2019 @ ZefyrusCZ
News Informace - červen 2019
INFORMACE PRO RODIČE

Červen 2019


4. 6.
PRIMA VIZUS – Projekt „Koukají na nás správně?“
Vyšetření očí, hradí rodiče přihlášených dětí od 3 – 5 let

6. 6. a 13. 6.
Předplavecká průprava v bazénu Tuchlovice pro Krtečky, Motýlky

19. 6.
Slavnostní akademie předškoláků – vystoupení dětí, rozloučení s mateřskou školou předáním pamětní medaile, knihy a pamětního listu
-od 16. 00 hodin v kulturním sále Sokolovny Řepy, ul. Na Chobotě

20. 6.
Zahradní slavnost aneb Indiánské léto“ pro všechny děti
na zahradě MŠ, děti budou mít indiánské oblečení, program bude probíhat již s učitelkami dopoledne a odpoledne s rodiči včetně kulturního programu, pohoštění a předání maskotů za školní rok 2018/19

25. 6.
Divadelní představení „O námořníku Čepičkovi“ – Divadlo Basta Fidli
Představení pro děti, které se neúčastnily prohlídky zámku Konopiště v rámci školního výletu /Veverky, Krtečci, Myšky, Motýlci/
cena 3 500,- Kč bude po schválení hrazena Spolkem rodičů
Ozdravné pobyty – školka v přírodě

2. – 7. 6.
Ozdravný pobyt v Krkonoších,Špindlerův Mlýn - Sv. Petr , 
Hotel Adam pro přihlášené děti ze třídy Zajíčci, Ježci a Sovičky

7. 6. – 9. 6.
Pobyt pro rodiče s dětmi v Krkonoších, Benecko, Hotel Žalý

9. 6. – 14. 6.
Ozdravný pobyt v Krkonoších, Benecko, Chata Karolínka
pro přihlášené děti ze třídy Žabičky, Veverky, Myšky a Medvídci

26. 6. – 7. 7.
Přímořský ozdravný pobyt v Itálii, Cesenatico

Školní rok končí v pátek 28. 6. 2019.

Prázdninový provoz zajišťuje:

od 1. – 12. 7. 2019 MŠ Laudova
od 12. – 23. 8. 2019 MŠ Socháňova,
od 26. – 31. 8. 2019 MŠ Pastelka.
31.05.2019 @ ZefyrusCZ
News Výsledky zápisu na rok 2019/20
V souboru níže naleznete výsledky zápisu do MŠ Bendova pro školní rok 2019/2020:

Přiložené soubory

application/pdf Výsledky zápisu do MŠ Bendova na školní rok 2019.pdf (Staženo: 967x - Velikost: 77.94 KB)
30.05.2019 @ ZefyrusCZ
News Informace - Květen 2019
INFORMACE PRO RODIČE

Květen 2019


9. 5.
Zápis do MŠ – příjem vyplněných formulářů k zápisu
v tělocvičně třídy Krtečci od 9 – 12, 14 - 17 hodin, vchod z jižní zahrady

9. a 10. 5.
Vzdělávací exkurze předškolních dětí do pekárny Kabát v Michli,
smluvní dopravu hradí Spolek rodičů

13. 5.
Koncert v ZUŠ a zkouška talentů a předpokladů pro zápis
do Základní umělecké školy Blatiny /výtvarné a hudební obory/
pro předškoláky od 9.30 hodin

15. 5.
Den matek a rodin – gratulace od 15.30 a 16.00 hodin v jednotlivých třídách

16. 5.
Školní výlet pro všechny třídy do Farmaparku Soběhrdy
- do 8.00 příchod do MŠ, plánovaný odjezd v 8.15 hodin,
- děti potřebují: sportovní obuv, kalhoty, tričko, mikina, ev. slabá
bunda, kšiltovka, láhev s pitím, 2 balené svačiny, kapesníky, pláštěnka
- oběd máme objednaný ve Farmaparku za 100,- Kč/dítě, platí rodiče
před odjezdem /stravné v MŠ je pro všechny děti odhlášeno/
- vstupné a smluvní autobusy hradí Spolek rodičů
- plánovaný návrat k MŠ v 16.00 hodin

20. 5.
Fotografování dětí na tablo – předškoláci, fotografování skupin ze všech tříd
na zahradě MŠ - dopoledne

22. 5.
Divadlo Spejbla a Hurvínka – akce pouze pro předškolní třídy
„Hurvínkova cesta do Tramtárie“
Odjezd smluvním autobusem v 9.00 hodin od MŠ, hradí Spolek rodičů
Vstupné 110,- Kč hradí rodiče dětí

30. 5.
Náhradní lekce plavání pro skupinu lyžařů ze třídy Ježci
Předplavecká průprava v bazénu Tuchlovice - třída Motýlci a mladší děti ze třídy Myšky a Medvídci
Další lekce plavání pro nejmladší: 6. 6. a 13 6. /Krtečci, Motýlci/
02.05.2019 @ ZefyrusCZ
News Informace - Duben 2019
INFORMACE PRO RODIČE

Duben 20193. 4. 2019
„Hody, hody, doprovody“ – Divadlo I. Hessové /dopoledne/
6 000,- Kč hradí Spolek rodičů

10. 4. a 17. 4.
Dny otevřených dveří MŠ Bendova
Od 9.30 je možné podívat se na program dětí ve třídě

24. 4.
Oslava Dne Země „Naše rozkvetlá planeta Země“ – projektový den

Dopoledne od 10.00 hodin:
Výstava dětských obrázků na plotě
Výstava fotografií květin ve spolupráci s rodiči MŠ
Plnění úkolů na stanovištích s ekologickou tématikou
Odpoledne pro děti i rodiče od 15.00 hodin:
„Tanec, zpěv, recitace pro květinové víly a skřítky aneb zábavný program
jednotlivých tříd na zahradě
Občerstvení ve stylu „kytičkové dobroty“ od našich maminek
/za nepříznivého počasí ve třídě/

Výtvarná dílna – malování květin na hedvábí, na trička a jiné dekorace,
spolupráce učitelek s profesionálními výtvarníky, aktivita vhodná
pro rodiče a děti, je nutné předem nahlásit svůj zájem.


Příprava na zápis do MŠ:

Výdej tiskopisů k zápisu na školní rok 2019/2020 bude probíhat vždy ve středu
v úředních hodinách vchodem pro návštěvy od 15 – 17 hodin.
Zápis do MŠ se uskuteční na základě odevzdání vyplněné a potvrzené přihlášky
ve čtvrtek 9. 5. 2019.


Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. 4.
Prosíme rodiče, aby nahlásili docházku dětí ve svých třídách.
02.04.2019 @ ZefyrusCZ
News Informace Únor - Březen 2019
INFORMACE PRO RODIČE

Únor a Březen 2019


Tematický program k rozvoji čtenářské pregramotnosti
v knihovně KD Průhon pro jednotlivé třídy dle rozpisu:

12. 2. 10:00 třída Ježci, 11:00 třída Sovičky
7. 3. 10:00 třída Myšky, 10:40 třída Motýlci
14. 3. 10:00 třída Medvídci
!Termíny přesunuty z důvodu nemoci, návštěvy 5/2 a 7/2 zrušeny!

14. 2. 2019
Divadlo A Šmytec – Komorní hudební divadlo pro děti

dopolední představení: „Kouzelné housličky – hudební pohádka
5000,- Kč – hradí Spolek rodičů

28. 2. 2019
Sférické kino v MŠ – pojízdné planetárium pro mladší děti

program „Polaris – O tučňákovi a medvědovi ze severního pólu a jejich
přátelství – odpoledne od 14.00 pro Krtečky a Veverky a 14.45 hodin pro Motýlky a Myšky
4 500,- Kč hradí Spolek rodičů

7. 3. 2019
Planetárium Praha

vzdělávací program v sále Cosmorama
„Anička a Nebešťánek – jarní příběh“ odjezd ve 12.30 hodin
pro děti 2. a 3. věkové skupiny
přepravu smluvními autobusy hradí Spolek rodičů

vstupné 75,- Kč platí přítomné děti

9. 3. 2019
Workshop pro rodiče a děti v rámci programu OP VVV
„Školní zralost a připravenost dětí do ZŠ“
Mgr. H. Otevřelová

3 pracovní skupiny – začátky v 9 hodin, v 11 hodin a ve 13 hodin.

13. 3. 2019
Činoherní skupina Jany Klatovské:
„O Honzovi a Jasněnce“

dopolední představení v Sokolovně pro všechny děti
4 200,- Kč hradí Spolek rodičů

20. 3. 2019
„Pohádkový rej“ s produkcí Umělecké agentury FASTAGENCY
dopoledne pro všechny děti v karnevalových kostýmech

23. 3. – 29. 3.
Ozdravný pobyt v Krkonoších , Horní Mísečky, Jilemnická bouda pro předškolní děti s lyžařským výcvikem


Bruslení pro přihlášené děti ze tříd Zajíčci, Ježci a Sovičky:
6. 2., 13. 2., 27. 2., 6. 3. a 13. 3. 2019

Jarní prázdniny: 18. – 24. 2. 2019.
Prosíme rodiče, aby nahlásili docházku dětí ve svých třídách.
04.02.2019 @ ZefyrusCZ
News Informace - Leden 2019
INFORMACE PRO RODIČE

Leden 2019


7. a 8. 1. 2019
Vzdělávání pro rodiče s OP VVV - EU

„Školní zralost a připravenost dětí do ZŠ“
lektorka Mgr. Hana Otevřelová
od 17.00 hodin ve třídě Zajíčci

Zájemci se přihlašují v předškolních třídách.

23. 1. 2019
Cirkus Adonis
– vystoupení profesionálního souboru dopolední představení pro všechny třídy

hradí Spolek rodičů


Tematický program k rozvoji čtenářské pregramotnosti
v knihovně KD Průhon pro jednotlivé třídy dle rozpisu:

29. 1.
9.30 hodin třída Žabičky
10.30 hodin třída Zajíčci
31. 1.
9.30 hodin třída Krtečci
10.30 hodin třída Veverky
5. 2.
9.30 hodin třída Ježci
10.30 hodin třída Sovičky
7. 2.
9.30 hodin třída Myšky
10.30 hodin třída Medvídci
12. 2.
9.30 hodin třída Motýlci

Bruslení pro přihlášené děti ze tříd Zajíčci, Ježci a Sovičky:

9. 1., 16. 1. a 30. 1. 2019

Pololetní prázdniny: pátek 1. 2. 2019
Prosíme rodiče, aby nahlásili docházku dětí ve svých třídách.
03.01.2019 @ ZefyrusCZ
News Informace pro Listopad, Prosinec 2018
INFORMACE PRO RODIČE

Listopad a Prosinec 2018


15. 11.
Exkurze do Sklárny Rückl Crystal v Nižboru pro děti ze třídy Sovičky, Ježci a Zajíčci, které se nezúčastnily exkurze do Sklárny v Harrachově

Dopravu hradí Spolek rodičů, vstupné 90,- Kč/dítě se platí v den exkurze.

21. 11.
Divadelní představení „O chytré princezně“ Divadlo Glans /dopoledne/
7 000,- Kč hradí Spolek rodičů

26.11.2018
Polytechnické vzdělávání v rámci projektu EU v areálu RODAS Šestajovice.

Pro předškolní děti ze třídy Zajíčci, Ježci a Sovičky. Odjezd smluvním
autobusem po obědě, návrat do 16. hodin.

4. 12.
„Světýlková slavnost s Mikulášskou nadílkou pro děti“
Umělecký program herečky ND pí. Matějcové s názvem „Těšíme se na Vánoce“

od 14.00 pro předškoláky
od 15.00 pro ml. děti.

Nadílka od Mikuláše /hradí Spolek rodičů a sponzoři z každé třídy/ bude probíhat v každé budově pro děti ve vstupních vestibulech před zahájením průvodu, cca od 16.00 hodin.

Od 16.30 hodin lampionový průvod dětí s rodiči kolem světelně vyzdobené školky a pak na zahradě MŠ slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
Akci hradí Spolek rodičů.

11. 12.
„Vánoční fotografování dětí “ s fotografem p. Kučerou od 7.30 hodin
-dle zájmu rodičů fotografování jednotlivců s vánoční dekorací
http://photoprestige.cz/

13. 12.
Divadelní představení „Vánoční příběh“ Divadlo Krab /odpoledne/
6 500,- Kč hradí Spolek rodičů

18. a 19. 12.
Vánoční besídky dle rozpisu v jednotlivých třídách


Bruslení pro předškoláky na ZS Bronzová v Praze 5 – Stodůlkách: 27. 11. a 11. 12. 2018.


Vánoční prázdniny sobota 22. 12. 2018 – středa 2. 1. 2019
Prosíme rodiče, aby nahlásili docházku svých dětí na středu 2. 1., kdy MŠ zajišťuje omezený provoz pro děti pracujících rodičů.

27., 28. a 31. 12. bude MŠ Bendova mimo provoz, pro nutné případy zajišťuje provoz pro oblast Řepy MŠ Laudova – pracoviště MŠ Opuková na základě závazné přihlášky,
kterou obdržíte ve třídě.

Přiložené soubory

application/pdf Světýlková slavnost 2018.pdf (Staženo: 611x - Velikost: 184.35 KB)
application/pdf Vánoční fotografování info 2018.pdf (Staženo: 764x - Velikost: 79.82 KB)
04.11.2018 @ ZefyrusCZ
News Informace pro rodiče - Říjen 2018
INFORMACE PRO RODIČE

Říjen 2018Přehled akcí:

3. 10. 2018
Vzdělávací projekt MHMP
„Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku“
pro děti ze třídy Zajíčci, Ježečci a Sovičky


18. 10. 2018
Podzimníčkování aneb podzimní zahradní slavnost“,
kulturní program pro děti od 15.00 hodin na zahradě MŠ
    Program odpoledne:
  • program pro děti Myš a Maš
  • Součástí akce na zahradě bude výstava Podzimníčků
  • jablíčkové a jiné dobroty z českých zahrádek od maminek a babiček, pohoštění pro jednotlivé třídy venku na zahradě po kulturním programu

4 500,- Kč hradí Spolek rodičůSportovně – poznávací pobyt dětí:

7. – 12. 10. 2018
Hotel Adam ve Svatém Petru, Špindlerův Mlýn
pro děti ze třídy Zajíčci, Ježečci a Sovičky
-Odjezd v neděli 7. 10. ve 12:30 od MŠ Bendova.Podzimní prázdniny dle ZŠ : 29. a 30. 10. 2018
Prosíme rodiče, aby nahlásili docházku svých dětí.
01.10.2018 @ ZefyrusCZ
News Informace pro rodiče - Září 2018
INFORMACE PRO RODIČE

Září 2018


Provoz mateřské školy je od 3. září 2018:
6.45 - 17.00 hodin


V měsíci září bude probíhat adaptace nově přijatých dětí i adaptace všech dětí docházejících do MŠ z prázdninového volna do režimu mateřské školy.
V prvních dnech doporučujeme dopolední docházku dětí.

Nově přijaté děti s rodiči se sejdou v pondělí 3. září 2018:
v 8.25 hodin před třídou Žabičky
v 8.30 hodin před třídou Krtečci
v 8.35 hodin před třídou Motýlci

Bude následovat přivítání učitelkami a pozvání na první návštěvu do třídy a areálu zahrady MŠ, která bude trvat do 10.30 hodin.

Děti dostanou dopolední čaj, ale stravování začne až po přihlášení u vedoucí školní jídelny, tj. od 4. 9. 2018.
Od 4. září začne adaptační program pro nejmenší, včetně oběda.

Nově přijaté děti do ostatních tříd přijdou s rodiči v 8.20 hodin a ohlásí se zvonkem u dveří do třídy.

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná v pondělí 3. 9. 2018 od 15.00 hodin v sektoru B budovy 1123 ve třídě KRTEČCI.

Na schůzku přijdou rodiče bez dětí!
Schůzky s rodiči v ostatních třídách budou probíhat v týdnu od 10. 9. 2018.

Plavecký výcvik dětí bude zahájen 11. 9. v bazénu Plavecké školy v Tuchlovicích, podrobné informace ve třídě.

Kulturní akce na září:
12. 9.
dopoledne Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské
maňáskové představení „Popletený školní den“
2 představení ve výši 4 500,- Kč hradí Spolek rodičů.
31.08.2018 @ ZefyrusCZ
News Prázdninový provoz
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ BENDOVA

9. – 20. 7. 2018


Všechny přihlášené děti z Městské části Praha 17 – Řepy
k prázdninovému provozu v MŠ Bendova jsou přijaty
na základě Rozhodnutí ředitelky mateřské školy.

Děti jsou k prázdninovému provozu rozděleny podle MŠ, kam docházejí:

Budova 1123:
Sektor A – třída Žabičky pro děti z MŠ Bendova
Sektor B – třídy Krtečci pro děti z MŠ Bendova
Veverky pro děti z MŠ Bendova

Budova 1122:
Sektor C – třída Medvídci pro děti z MŠ Laudova
Sektor D – třídy Myšky pro děti z MŠ Socháňova
Sovičky pro děti z MŠ Socháňova a MŠ Pastelka.


Školní rok končí v pátek 29. 6. 2018.

Od 23. 7. – 31. 8. 2018 je MŠ Bendova uzavřena, bude probíhat úklid a údržba.

Prázdninový provoz dalších školek:
od 13. – 17. 8. 2018 MŠ Pastelka,
od 20. – 31. 8. 2018 MŠ Laudova.

Nový školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3. 9. 2018.

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná 3. 9. 2018 od 15.00 hodin.
08.06.2018 @ ZefyrusCZ
News Výsledky zápisu 2018
Informace k výsledkům zápisu do MŠ Bendova

Do 10. 5. 2018 bylo podáno k zápisu do MŠ Bendova 122 přihlášek, k tomuto datu bylo nahlášeno 70 volných míst po ukončení školního roku 2017/2018.

Podle kritérií, které na doporučení Magistrátu hl. města Prahy, jsme stanovili jsme přijali :

2 děti k povinnému předškolnímu vzdělávání
8 dětí narozených do 31. 8. 2014
12 dětí narozených do 31. 12. 2014
48 dětí narozených do 8. 7. 2015

Nepřijaté děti se mohou přihlásit do pořadníku čekatelů na postupně uvolněná místa v MŠ.

Na poradě s vedením MČ Praha 17 bylo starostkou Řep doporučeno umístit tříleté děti narozené do konce srpna 2015 v jiných mateřských školách, kde jsou pro ně rezervovaná místa do 4. 6. 2018!

Vydávání Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí :
Od středy 30. 5. 2018 od 14.00 hodin do 17.00 hodin a dále každou středu odpoledne v úředních hodinách.

Vážení rodiče nepřijatých dětí narozených do 31. 8. 2015,
vaše děti mají zajištěná místa v dalších mateřských školách v Řepích. Do 4. 6. 2018 je nutné vyzvednout potvrzený a vyplněný evidenční list v MŠ Bendova a přihlásit se do jiné MŠ v oblasti Řepy.
ul. Socháňova - MŠ Socháňova, ul. Španielova - MŠ Pastelka, ul. Laudova - MŠ Laudova.
Při přijetí dítěte do více MŠ, je nutné druhé místo zrušit písemně v příslušné MŠ.

Přiložené soubory

application/pdf Výsledky zápisu Bendova 2018.pdf (Staženo: 1099x - Velikost: 376.61 KB)
29.05.2018 @ ZefyrusCZ
News Informace Květen a Červen 2018
INFORMACE PRO RODIČE

Květen a Červen 2018


9. a 10. 5. - Zápis do MŠ
– příjem vyplněných formulářů k zápisu v tělocvičně třídy Krtečci od 10 – 12, 14 - 17 hodin

vchod z jižní zahrady

10. 5.
Tvořím, tvoříš, tvoříme aneb zábavné tvoření pro děti a naše maminky

ve všech třídách při výrobě dárků ke Dni matek.
Začátek dle tříd od 15.30 hodin, viz podrobné info na nástěnkách.

14. 5.
Fotografování dětí na tablo

– předškoláci, fotografování skupin ze všech tříd na zahradě MŠ - dopoledne

15. 5.
Koncert v ZUŠ a zkouška hudebnosti a předpokladů pro zápis do Základní umělecké školy Blatiny pro předškoláky
od 9.30 hodin

17. 5.
Společenská akce MŠ „Tančí celá školka aneb náš 2. ples“

v kulturním sále Sokolovny Řepy, ul. Na Chobotě

Začátek programu je rozdělen do třech bloků:
15.15 hodin 1. skupina Krtečci, Motýlci, Myšky
16.00 hodin 2. skupina Žabičky, Ježečci, Medvídci
16.45 hodin 3. skupina Veverky, Zajíčci, Sovičky

28. 5.
Náhradní lekce plavání pro skupinu Zajíčci a Sovičky

31. 5. a 14. 6.
Krtečci a Žabičky - Předplavecká průprava v bazénu Tuchlovice

7. 6. a 21. 6.
Myšky a Motýlci - Předplavecká průprava v bazénu Tuchlovice

5. 6.
Kouzelnicko – balonková show s tančícím pejskem na zahradě MŠ

Od 10.00 hodin – pro třídy Motýlci, Myšky, Krtečci a Žabičky

14. 6.
Kouzelnicko – balonková show s tančícím pejskem na zahradě MŠ

Od 10.00 hodin – pro třídy Medvídci, Ježci, Sovičky, Zajíčci a Veverky

Cena obou představení 6000,- Kč – hradí Spolek rodičů

14. 6.
Zahradní slavnost na rozloučení s dětmi odcházejícími do ZŠ

od 15.00 hodin vyprovázení dětí průvodem k ZŠ J. Wericha, vystoupení pěveckého sboru MŠ a kroužku Dětský aerobik.
Spolek rodičů pořádá „Albertíkovu báječnou show“ pro malé i velké na zahradě MŠ, pohoštění si zajišťují třídy ve spolupráci s rodiči.

19. 6.
Divadlo Myšky Elišky „Mořský svět“ a výtvarné dílničky
Markéty Razimové

začátky představení v 9.00 a v 10.00 hodin
5000,- Kč za představení a 500,- za každou třídu výtvarné dílničky hradí Spolek rodičů

26. 6.
Řepská olympiáda na hřišti ZŠ pro 2 družstva dětí MŠ Bendova

akce je pořádána z rozvojového programu MAP

Školní výlety pro děti:

22. 5.
Zoopark Zájezd

pro třídy Krtečci, Motýlci a Myšky
odjezd od MŠ v 9.00 hodin, děti budou mít svačinu v MŠ,
rodiče zajistí nápoj a malou svačinku, návrat na oběd ve 12.30 hodin

vstupné a smluvní autobus hradí Spolek rodičů

15. 5.
Hrad Křivoklát a hra Za pokladem Křivoklátu

pro třídy Žabičky, Medvídci a Ježci, odjezd od MŠ v 8.15 hodin, návrat na pozdější oběd ve 14.00 hodin, děti budou mít 2 svačiny z MŠ s sebou, rodiče zajistí nápoj, turistické oblečení

vstupné a smluvní autobus hradí Spolek rodičů

24. 5.
Naučný výlet do Techmanie Science Centra v Plzni a do ZOO Plzeň

pro děti ze třídy Zajíčci, Veverky a Sovičky
odjezd od MŠ v 8.00 hodin, předpokládaný návrat v 17 - 18 hod., děti budou mít na celý den s sebou vlastní jídlo a pití

vstupné a smluvní autobus hradí Spolek rodičů

Ozdravné pobyty – školka v přírodě

20. 5. – 25. 5.
Ozdravný pobyt v Krkonoších, Benecko – Horní Štěpanice,
Penzion Pohlednička

pro přihlášené děti ze třídy Žabičky, Ježci a Medvídci

3. – 8. 6.
Ozdravný pobyt v Krkonoších,Špindlerův Mlýn - Sv. Petr, 
Hotel Adam

pro přihlášené děti ze třídy Zajíčci a Veverky

Dětská ozdravovna pro děti ze třídy Sovičky

27. 6. – 8. 7.
Přímořský ozdravný pobyt v Itálii, Cesenatico

Příjem přihlášek pro rodiny s dětmi do 15. 5. 2018

Školní rok končí v pátek 29. 6. 2018.

Prázdninový provoz zajišťuje: od 9. – 20. 7. 2018 MŠ Bendova
od 13. – 17. 8. 2018 MŠ Pastelka,
od 20. – 31. 8. 2018 MŠ Laudova.
30.04.2018 @ ZefyrusCZ
News Informace Duben 2018
INFORMACE PRO RODIČE

Duben 2018


11. 4. a 25. 4.
Dny otevřených dveří MŠ Bendova


18. 4.
„Pomlázkování“ - Divadlo La-la
Začátky představení v 9.00 hodin a v 10.00 hodin
5 800,- Kč hradí Spolek rodičů


25. 4.
Cvičení dravci na zahradě MŠ – p. Semecký
začátky programu ve 14.00 a v 15.00 hodin
5 000,- Kč hradí Spolek rodičů

Plavání pro Žabičky, Medvídky a Ježečky: 10. 4. 2018

Plavání pro Zajíčky a Sovičky: 3. 4. a 17. 4. 2018

Plavání pro Veverky: 3. 4., 17. 4. a 24. 4. 2018

Výdej tiskopisů – přihlášek k zápisu na školní rok 2018/2019 bude probíhat vždy ve středu v úředních hodinách vchodem pro návštěvy.
Zápis do MŠ se uskuteční na základě odevzdání vyplněné a potvrzené přihlášky ve dnech 9. a 10. 5. 2018.


Prosíme závazně nahlásit docházku dětí na pondělí 30. 4. 2018.
04.04.2018 @ ZefyrusCZ
News Informace Březen 2018
INFORMACE PRO RODIČE

Březen 2018


1. 3. 2018
Planetárium Praha – vzdělávací program
„O rozpůlené hvězdě“
pro děti ze třídy Žabičky, Zajíčci, Veverky, Medvídci, Ježečci a Sovičky
začátek představení ve 13.30 hodin
přepravu smluvními autobusy hradí Spolek rodičů
vstupné 60,- Kč platí přítomné děti

12. 3.
„Včelí medvídci zpívají“ - Divadlo VĚŽ
začátek představení v 9.30 hodin v Sokolovně Řepy
pro děti ze třídy Krtečci, Žabičky, Motýlci, Myšky, Medvídci, Ježci
vstupné 40,- Kč platí přítomné děti

15. 3.
“Jak s Máničkou šili všichni čerti” – Divadlo Spejbla a Hurvínka
začátek představení v 10.00 hodin
pro děti ze třídy Zajíčci, Veverky a Sovičky
přepravu smluvním autobusem hradí Spolek rodičů
vstupné 110,- Kč platí přítomné děti

22. 3. Ukázka softbalu – ZŠ J. Wericha

24. 3. – 29. 3.
Ozdravný pobyt v Krkonoších ,Horní Mísečky, Jilemnická bouda
-pobyt pro předškolní děti s lyžařským výcvikem

Velikonoční prázdniny dle ZŠ: 29. 3. 2018
Prosíme nahlaste ve třídě docházku svých dětí.
05.03.2018 @ ZefyrusCZ
Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 19