Logo
Automat

Vítáme Vás na webových stránkách Mateřské školy Bendova v Praze 17 - Řepích. Zde naleznete mnoho informací o naší mateřské škole - jejím programu, aktivitách pro děti i o všech aktuálních událostech a novinkách.

Pevně věříme, že mnoho užitečných informací zde najdou nejen rodiče dětí, které dnes naši mateřskou školku navštěvují, ale i ti rodiče, kteří řeší otázku volby mateřské školy pro své děti.

News Podzimní pobyt předškolních dětí
8. 10. – 12.10. 2012
Hotel Lovecká Mumlava, Harrachov
www.Loveckamumlava.euPobyt je určen pro předškolní děti z oddělení Veverky, Sovičky, Ježci
Odjezd od MŠ v pondělí 8. 10.2012 v 7, 30 hodin.
Návrat v pátek 12.10.2012 v 15,30 - 16 hodin k MŠ.
Předpokládaná cena 2 800,- Kč,
Cena zahrnuje dopravu, ubytování, 5x denně stravování, pitný režim.
Program organizují učitelky MŠ Bendova – turistika, sportovní hry,
Exkurze do Harrachovské sklárny, návštěva naučného centra KRNAP,
Hry v přírodě a s přírodninami.

application/msword Podzim Harrachov2012.doc (: 855x - : 37.5 KB)
19.09.2012 @ Dzarda
News Podzimníčkování
V úterý 16. 10. 2012 od 15,15 hodin se koná na zahradě Veselý podzimní program
 • výstava letošních Podzimníčků z přírodnin
 • jablíčkové dobroty od maminek dle oddělení
 • taneční rej malých Podzimníčků / našich dětí/
 • tombola plná zdravého překvapení

Akci hradí Klub rodičů.

application/msword Veselé Podzimníčkování 12.doc (: 896x - : 173 KB)
19.09.2012 @ Dzarda
News Střecha
Naše školička má nový barevný kabát, ale práce se dokončují, střechou nám kape do Zajíčků, Veverek a do provozního pavilonu.
Náročná příprava provozu probíhá non-stop.
Prosíme rodiče, aby v prvním týdnu nechávali své děti v MŠ po nejnutnější dobu,v odpoledních hodinách budou probíhat dokončovací práce.
Děti v adaptaci přijdou s maminkou na dopoledne.


02.09.2012 @ Dzarda
News Info pro rodiče: Září 2012
Školní rok 2012/2013 začíná v pondělí 3. září 2012.


Nově přijaté děti s rodiči z odd. Krtečci, Žabičky a Myšky se sejdou před svým oddělením v 8.15 – 8.25 hodin.
V 8.30 hodin je učitelky přivítají, rozdají jim obrázky/značky/, pozvou je společně na první návštěvu do oddělení, která bude trvat do 10.30 hodin. Děti dostanou dopolední čaj, ale stravování začne až po přihlášení stravování u vedoucí ŠJ, tj. od 4. 9. 2012.
Od 4. září začne adaptační program pro nejmenší, včetně oběda.

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná V pondělí 3. 9. 2012 od 15.00 hodin v sektoru D budovy 1122 v oddělení MYŠKY. Na schůzku přijdou rodiče bez dětí!

Provoz mateřské školy začíná v 6.30 hodin a končí v 17.00 hodin.
Na základě písemné žádosti rodičů budeme zajišťovat prodloužený provoz do 17.30 hodin, pokud bude alespoň 5 zájemců.

V měsíci září bude probíhat adaptace nově přijatých dětí i adaptace všech dětí docházejících do MŠ z prázdninového volna do režimu mateřské školy. Nebudou probíhat žádné doplňkové aktivity, děti budou hodně venku a budou se učit společně si hrát.
30.08.2012 @ Dzarda
News Upozornění pro rodiče
Plánovaná rekonstrukce – zateplení obou budov a oprava střechy – začne po dohodě se stavební firmou
již dne 25. 6. 2012 v 8.00 hodin a bude trvat do konce srpna.

Vzhledem k mimořádné situaci bude upraven režim MŠ.

Provoz ve dnech 2. – 4. 7. 2012 bude v budově MŠ Pastelka, Španielova ul., kde budeme mít zapůjčena 2 oddělení pro přihlášené děti z naší MŠ Bendova.


Provozně je budeme zajišťovat (učitelky i jídlo).
13.06.2012 @ Dzarda
News Zahradní slavnost 2012
ZAHRADNÍ SLAVNOST

S POHÁDKOVÝM PRŮVODEM DĚTÍ

se koná ve čtvrtek 14. 6. 2012


Program Zahradní slavnosti:
 • Začátek v 15.00 hodin
  „Mladší děti“ vyprovází své starší kamarády průvodem v karnevalových kostýmech za princezny, rytíře atd.

  „Školáci“ se svou taškou do školy a ve slavnostním oblečení prochází slavobránou za cinkání, zvonění a tleskání, projdou pohádkovým špalírem k bráně MŠ, kde budou stužkováni a s průvodem doprovázeni k ZŠ na uvítání.
 • 15.15 hodin Program u ZŠ
 • 15.30 hodin Vystoupení pěveckého sborečku MŠ
  Taneční vystoupení všech dětí z jednotlivých oddělení na zahradě s prof. Marií Janoušovou
  Slavnostní nástup školáků a poděkování zaměstnancům MŠ /čas je orientační/

  Přípitek „školáků“ společně s rodiči a učitelkami, slavnostní pohoštění pro děti odd. Zajíčci a Veverky v tělocvičně odd. Krtečci, pro děti odd. Ježci a Sovičky v tělocvičně odd. Medvídci.


Ukončení akce v 17.30 hodin.
13.06.2012 @ Dzarda
News AngličtinaAktualizovali jsme pro Vás sekci Angličtina na MŠ Bendova.

Kromě kontaktních informací na jazykovou školu Wattsenglish, najdete nově v této sekci také medailonek naší lektorky Jimmie Collins a programy výuky v jednotlivých odděleních.
05.06.2012 @ Dzarda
News Velké sportovní stonožkování
Mateřská škola Bendova Praha - 6 Řepy
pořádá pro děti
Velké sportovní stonožkování
na hřišti ZŠ J.Wericha
4. a 5. 6. 2012 dopoledne

application/msword Sportovní stonožkování.doc (: 1224x - : 381.5 KB)
21.05.2012 @ Dzarda
News Pokyny k pobytu v Itálii 2012

application/msword Pokyny do Itálie2012.doc (: 1453x - : 34.5 KB)
09.05.2012 @ Dzarda
News Info pro rodiče: Květen/Červen "12
Mimořádné akce:
 • 2. 5. Cvičení dravci – sokolník p. Semecký
  9.30 a 10.30 hodin na zahradě MŠ
  5 000,- Kč hradí Klub rodičů
 • 10. 5. „Liška Bystrouška“ – Comenius Art
  výchovný pořad, ochrana přírody
  8.30 a 9.30 hodin
  4 000,- Kč hradí Klub rodičů
 • 15. 5. Minimuzikál „Dobrodružství hastrmana Tatrmana“
  dopoledne v Divadle Bez zábradlí
  80,- Kč/dítě, pro děti odd. Zajíčci, Veverky, Ježečci a Sovičky
 • 15. a 16. 5. Oslava Svátku matek v jednotlivých odděleních
 • 16. 5. Skákací hrad na zahradě MŠ
  3 000,- Kč hradí Klub rodičů
 • 27. 5. – 1. 6. ozdravný pobyt dětí v Krkonoších, Svatý Petr
 • 29. 5. – 2. 6. ozdravný pobyt dětí a rodičů v Krkonoších, Horní Mísečky
 • 30. 5. „Kašpárkova dopravní výchova“
  sponzorský program GOOD YEAR Bezpečná školka
  v 9.00 hodin pro děti odd. Krtečci, Myšky a Motýlci


Školní výlety- dopravu smluvními autobusy hradí Klub rodičů
 • 6. 6. Výlet na hrad Kokořín
  pro děti odd. Ježečci a Sovičky
 • 7. 6. Výlet na hrad Kokořín
  pro děti odd. Zajíčci a Veverky
 • 7. 6. Plavání – náhradní lekce za 7. 2.
  pro děti odd. Medvídci a Žabičky
 • 11. 6. „Muzikantská pohádka“ – Divadlo La-la
  v 9.00 a 10.00 hodin
  4 300,- Kč hradí Klub rodičů
 • 12. 6. Výlet na hrad Červený Újezd
  pro děti odd. Myšky a Medvídci
 • 13. 6. Výlet na hrad Červený Újezd
  pro děti odd. Krtečci a Žabičky
 • 14. 6. Plavání v Tuchlovicích
  pro děti odd. Krtečci a Myšky
 • 14. 6. Zahradní slavnost
  od 15.00 hodin viz plakátek
 • 16. – 26. 6. Přímořský ozdravný pobyt v Itálii pro děti a rodiny
 • 21. 6. Plavání v Tuchlovicích
  pro děti odd. Krtečci a Myšky


Školní rok končí 29. 6. 2012.
Prázdninový provoz v MŠ Bendova je ve dnech 2. – 4. 7. 2012 pro přihlášené děti.


Prázdninový provoz zajišťuje:
od 9. – 20. 7. 2012 MŠ Socháňova,
od 13. – 24. 8. 2012 MŠ Laudova,
od 27. – 31. 8. 2012 MŠ Pastelka.
02.05.2012 @ Dzarda
News Plakáty k akci MŠ a ozd.pobytům
V příloze naleznete plakátky k akci ke Dni matek a jarním ozdravným pobytům.

application/msword Plakát ŠvP, jaro Svatý Petr 2012.doc (: 1107x - : 62.5 KB)
application/msword Plakát ŠvP, jaro Zátiší 2012.doc (: 1172x - : 93 KB)
application/msword Výtv.dílna2012.doc (: 1210x - : 130 KB)
12.04.2012 @ Dzarda
News Výsledky zápisu na šk.rok 2012-13
Seznam v příloze

application/msword Vysledky zapisu do MS Bendova na skolni rok 2012_2013.doc (: 1492x - : 28 KB)
11.04.2012 @ Dzarda
News ZÁPIS DO MŠ BENDOVA 2012
Organizace zápisu
 • výdej přihlášek: 7. a 8. 3. 2012 10 – 12, 14 – 17 hodin
 • příjem vyplněných přihlášek: 21. a 22. 3. 2012 14 – 17 hodin
 • výsledky zápisu: 11. 4. 2012
 • výdej rozhodnutí o přijetí: 18. 4. a 25. 4. 2012 14 – 17 hodin


Rodiče si osobně vyzvednou doklad o přijetí v MŠ – vchod pro návštěvy, od 11. 4. 2012 a dále každou středu od 14 – 17 hodin.

Více informací v přiloženém dokumentu
23.03.2012 @ Dzarda
News Itálie 2012
Přímořský ozdravný pobyt v Itálii MŠ Bendova 16.6. – 26. 6. 2012


Rekreační areál Bellelli v Cesenaticu

9 denní ozdravný pobyt pro děti a rodiny

Cena:
 • pro děti do 7 let 6900,-Kč
 • pro děti od 7 let – 18 let 7 190,- Kč
 • pro dospělé 7 590,- Kč


Cena zahrnuje dopravu autobusem přes noc od MŠ Bendova do areálu Bellelli, stravování – plná penze, ubytování v pokojích se sociálním zařízením, služby české lékařky a delegáta a program pro děti:
 • cvičení na pláži pro zdravé dýchání
 • „mořská olympiáda pro děti“/ ve vodě i na pláži /
 • výlety se platí na místě v eurech


Přihlášky a platba zálohy 1500,- Kč/osoba v MŠ Bendova , Řepy

application/msword Plakát Itálie 2012.doc (: 1232x - : 1.33 MB)
Plakát Itálie 2012
application/msword přihláška Itálie2012.doc (: 1183x - : 31 KB)
Přihláška na kurz Itálie 2012
16.03.2012 @ Dzarda
News oddělení Motýlci
Slavnostní otevření oddělení Motýlci se koná v pondělí 2.4.2012 v 10.00 hodin.

Rodiče s přijatými dětmi do MŠ Bendova - odd. Motýlci, se zůčastní slavnosti a do 11.30 hodin budou v oddělení se svým dítětem.

Informační schůzka pro rodiče / bez dětí/ se koná v oddělení Motýlci 2.4.2012 od 16.30 hodin

application/pdf Pozvánka pro email joj.pdf (: 1106x - : 388.03 KB)
Pozvánka na otevření nového oddělení Motýlci
16.03.2012 @ Dzarda
: 1 ... 3456789 ... 16