Logo
Automat
News Provozní informace

Zřizovatelem MŠ Bendova je Úřad Městské části Praha 17- Řepy.
Mateřská škola Bendova je státní zařízení pro děti předškolního věku (3 – 7 let). Sdružuje dvě budovy mateřských škol s orientačním číslem 1/1123 a 3/1122 v jedné rozsáhlé školní zahradě.
Ve 4 prostorných sektorech je umístěno 9 samostatných oddělení provozu pro předškolní vzdělávání dětí. MŠ se rozkládá v Praze 17, uprostřed sídliště Řepy, v klidné zóně určené pro základní a mateřské školství.
Každé oddělení má vlastní vchod, šatny, sociální zázemí, místnost pro tělovýchovu a odpočinek dětí, oddělenou hernu a třídu – jídelnu,
přípravnu k vydávání jídla a příslušné kabinety.
Oddělení jsou kapacitně naplňována do 26 dětí a pracují zde 2 kvalifikované učitelky, které po roce s dětmi přecházejí do jiného sektoru, interiérově i didakticky odlišeném.

Provoz mateřské školy je od 6:30 – 17:30 hodin a je upraven rozvrhem jednotlivých oddělení. Prodloužený provoz ráno od 6:30 do 6:45 a odpoledne od 17:00 do 17:30 je zajištěn ve třídě Žabičky a Medvídci.

Mateřská škola Bendova je od 1. 1. 2003 samostatným právním subjektem, ředitelství je v budově 1/1123.
Ředitelka Mgr. Ivana Panochová byla jmenována do funkce 1. 7. 1990 a je pověřena Městskou částí Praha 17 k vedení subjektu Mateřské školy Bendova 1/1123 s odloučeným pracovištěm 3/1122.
Úřední hodiny ředitelky jsou ve středu od 15.00 – 17.00 hodin, informace a dotazy lze vyřizovat na tel. č. 235 314 150 nebo e-mailem: msbendova@seznam.cz.

Úřední hodiny vedoucí provozu školní jídelny Jany Hudecové jsou v pondělí od 7.00 – 10.00 hodin a ve středu od 13.00 – 16.00 hodin v kanceláři Bendova 1/1123 na tel. č. 235 310 005.
Školní stravování se uskutečňuje v každém oddělení, jídlo je připravováno v centrální varně budovy Bendova 1123 a do budovy Bendova 1122 je převáženo v termoboxech.


Provozní informace

 • Platby
 • Omluvy
 • Kontakt na hospodářku

PLATBY:
Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování upravujeme cenu za stravování dítěte v MŠ
s účinností od 1. 9. 2022 takto:
 1. věková kategorie 3 – 6 let
  • celodenní stravné 49,- Kč/ tj. 1078,- Kč měsíčně
  • polodenní stravné 39,- Kč /tj. 858,- Kč měsíčně
 2. věková kategorie 7 – 10 let
  • celodenní stravné 54,- Kč/tj. 1188,- Kč měsíčně
  • polodenní stravné 44,- Kč/tj. 968,- Kč měsíčně


Úplata za předškolní vzdělávání dle vyhl. č. 14/2005 Sb. pro školní rok 2023/2024 – 750,- Kč*

*podrobnější informace k úplatám za vzdělání v přiložených souborech na konci tohoto článku

Od 1.1.2005 mají nárok na osvobození platby školného předškolní děti i děti s odkladem školní docházky – zákon 561/2004 Sb.

Platba na účet MŠ je SOUČET OBOU POLOŽEK
a musí být provedena do 3.dne každého měsíce.

Č.ú. 6023-170719309/0800
variabilní symbol - číslo dítěte
konstantní symbol - 0308

Registrační číslo ze zápisu není variabilní symbol dítěte při platbě školného a stravného!
Variabilní symbol vám bude přidělen při nástupu do MŠ.


OMLUVY:
Nepřítomnost dítěte v MŠ je vždy třeba řádně omluvit na tel. 235 310 005(pevná linka), 725 398 673 (mobil) nebo e-mailem na adresu jidelna@msbendova.cz

Obědy se odhlašují vždy 24 hodin předem, buď písemně nebo telefonicky. Pokud rodiče nestačí dítě včas omluvit, mohou si vyzvednout oběd ve školní kuchyni,
v době od 11.30 - 11.45 hodin v budově 1/1123. Nepřítomnost dítěte v pondělí je třeba omluvit do 8 hodin.

Vyúčtování stravného:
Platba vkladovým dokladem České spořitelny - vyúčtování měsíčně, následující měsíc se doplácí pouze dlužná částka oběda stávajícího měsíce.
Platba účtem - celoroční vyúčtování vždy k 30.6. daného školního roku

KONTAKT na hospodářku:
pí. Jana Hudecová: 235 310 005

application/pdf Informace ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání.pdf (Staženo: 881x - Velikost: 183.38 KB)
application/pdf stanovení úplaty za předšk. vzdělávání 2020.pdf (Staženo: 428x - Velikost: 102.22 KB)
application/pdf stanovení úplaty za předšk. vzdělávání 2021.pdf (Staženo: 350x - Velikost: 101.87 KB)
31.07.2007 @ Dzarda