Logo
Automat
News Veř. zakázka - Opravy chodníků 2021
Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace veřejné zakázky malého rozsahu

„Oprava venkovních areál. chodníků u objektu Mateřské školy Bendova,Praha 6 –Řepy“

Zadavatel, MŠ Bendova 1/ 1123, 163 00 Praha 6 – Řepy, Vás vyzývá v souladu s ustanovením § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce.

Oprava venkovních areál. chodníků u objektu MŠ Bendova č. 3 (jihových. parter zahrad). Jedná se o opravy a výměny nevyhovujících původních souvrství, které slouží k provozní a herně- dopravní činnosti v okolí objektů – dle výkazu výměr.

detailní informace v souboru níže:

application/pdf 21VYZVA MŠ Bendova ar.chodníky.pdf (Staženo: 51x - Velikost: 176.43 KB)
27.05.2021 @ ZefyrusCZ