Logo
Automat
News Kroužek Tužka
MŠ Bendova
nabízí pro předškoláky kroužek
T U Ž K A
Pro rozvoj jemné motoriky ruky a školní zralosti.
Formou praktických činností a motivačních listů, interaktivní výuka pro rozvoj grafomotoriky.

Doplněno zajímavými „vědeckými pokusy“ pro zvídavé děti a poznatky z encyklopedií.

Kreslení linií a vybarvování předloh, individuální přístup ke každému dítěti, správné držení tužky, pracovní vytrvalost při kreslení a reakce na zadané pokyny,
podpora soustředění na zadanou činnost.

Kroužek TUŽKA bude probíhat 1x týdně,
ve středu od 13,30 hodin
platba za pololetí 500,- Kč.

Metodické vedení kroužku: Mgr. Ivana Panochová
20.09.2018 @ ZefyrusCZ