Logo
Automat
News Informace pro rodiče - Září 2018
INFORMACE PRO RODIČE

Září 2018


Provoz mateřské školy je od 3. září 2018:
6.45 - 17.00 hodin


V měsíci září bude probíhat adaptace nově přijatých dětí i adaptace všech dětí docházejících do MŠ z prázdninového volna do režimu mateřské školy.
V prvních dnech doporučujeme dopolední docházku dětí.

Nově přijaté děti s rodiči se sejdou v pondělí 3. září 2018:
v 8.25 hodin před třídou Žabičky
v 8.30 hodin před třídou Krtečci
v 8.35 hodin před třídou Motýlci

Bude následovat přivítání učitelkami a pozvání na první návštěvu do třídy a areálu zahrady MŠ, která bude trvat do 10.30 hodin.

Děti dostanou dopolední čaj, ale stravování začne až po přihlášení u vedoucí školní jídelny, tj. od 4. 9. 2018.
Od 4. září začne adaptační program pro nejmenší, včetně oběda.

Nově přijaté děti do ostatních tříd přijdou s rodiči v 8.20 hodin a ohlásí se zvonkem u dveří do třídy.

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná v pondělí 3. 9. 2018 od 15.00 hodin v sektoru B budovy 1123 ve třídě KRTEČCI.

Na schůzku přijdou rodiče bez dětí!
Schůzky s rodiči v ostatních třídách budou probíhat v týdnu od 10. 9. 2018.

Plavecký výcvik dětí bude zahájen 11. 9. v bazénu Plavecké školy v Tuchlovicích, podrobné informace ve třídě.

Kulturní akce na září:
12. 9.
dopoledne Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské
maňáskové představení „Popletený školní den“
2 představení ve výši 4 500,- Kč hradí Spolek rodičů.
31.08.2018 @ ZefyrusCZ