Logo
Automat
News Dovedné ručičky
„Dovedné ručičky“ probíhají v odpoledních hodinách jednou týdně pod vedením učitelek MŠ a jsou určeny pro děti II. a III.věkové skupiny od 4,5 – 7 let.

Zájmová činnost „Dovedné ručičky“ rozvíjí u dětí tvořivost, estetické vnímání a šikovnost. Největší důraz však kladou učitelky na podněcování dětí k radosti z tvůrčí práce a vzájemného ocenění. Při práci s netradičním materiálem – přírodniny, plasty, papíry děti rozvíjejí svou fantazii a představivost.

Děti mají možnost seznamovat se s vlastnostmi různéhých materiálů, s možnostmi využití, s novými technikami. Své výrobky dělají k různým příležitostem a vytvářejí tak i sezónní dekorace. Své výrobky si děti odnášejí domů, nejdříve však jsou součástí. tematické výstavky.
Ve školním roce 2015/2016 bude zájmová činnost pro předškoláky probíhat v úterý od 14.00 hodin v pracovnách jednotlivých tříd v 1.patře
15.09.2015 @ ZefyrusCZ