Logo
Automat
News Hra na flétnu
Hra na zobcovou flétnu

Na kroužku flétničky se děti učí správnému dýchání a technice hry na zobcovou flétnu. Pohádkovou formou se seznamují s názvy jednotlivých not a jejich umístěním v notové osnově. Děti se učí hrát na flétnu nejen nové písničky, ale i ty, které již dobře znají. Při společné hře na nástroj se rozvíjí kolektivní hudební vnímání, vzájemná spolupráce, ohleduplnost a pocit seberealizace a sebevědomí. Rozvíjejí se hudební schopnosti dětí a jejich estetické cítění. Hra na flétnu má pro dítě velký zdravotní význam z pohledu prevence proti respiračním a dalším dýchacím nemocem.
Kroužky flétničky probíhají v naší mateřské škole v odpoledních hodinách. Děti však mají možnost věnovat se hře na flétnu také v průběhu jakéhokoliv dne, pokud mají chuť zahrát si samy nebo se svými kamarády.

Kroužek je určen pro děti od 4,5 let.
Vedoucími učitelkami kroužku flétničky jsou:
I. Carbochová, K. Kapustová, M. Komínová
15.09.2015 @ ZefyrusCZ