Logo
Automat
News Taneční školička Ivy Cenkové


Zabýváme se výukou tance a baletu pro děti předškolního a školního věku. Výuka je zaměřena na celkový pohybový a taneční rozvoj dítěte.

Pomáháme rozvíjet osobnost a talent Vašeho dítěte. Připravujeme děti pro přijetí na Základní umělecké školy a spolupracujeme s Národním divadlem.

Taneční hodina obsahuje:
• klasický tanec
• moderní tanec
• lidový tanec
• prvky baletu
• prvky gymnastiky
• improvizaci

Dítě se naučí:
• správnému postavení
a držení těla
• rytmické cítění
• vnímání hudby a rytmu
• baletní a taneční prvky

Jak probíhá výuka?
Na každý školní rok jsme připravili ten nejlepší program, který je přizpůsoben tak, aby ho děti mohly dobře zvládnout. Na samotné přípravě i výuce se podílejí pedagogové z tanečních oborů. Našim cílem je, aby se každé dítě na výuku těšilo a mělo z ní radost.

Smyslem výuky je v dětech rozvíjet:
• pohyb
• nadání
• osobnost
• správné návyky
• chování
• správnou míru sebevědomí
• sebeprezentaci

Tancujeme:
MŠ Bendova, Praha-Řepy
každé pondělí 14.00–14.45 a 15.00–15.45 h.
1. pololetí 1. 10. 2018–28. 1. 2019,
2. pololetí 4. 2. 2019–27. 5. 2019,
Cena školného 1.500 Kč za jedno pololetí
Více informací na našich stránkách
https://tanecniskolicka.cz/
Najdete zde také registraci a přihlášku k výuce, kterou prosíme vyplnit.

Kontakt:
Taneční školička Ivy Cenkové
https://tanecniskolicka.cz
https://facebook.com/tanecniskolicka
iva.skrivankova@tanecniskolicka.cz
tel.: + 420 777 110 059
15.09.2015 @ ZefyrusCZ