Logo
Automat
News Atletika pro děti
Atletika pro děti Stonožka při MŠ Bendova

„Atletika pro děti Stonožka,“ je název doplňkové aktivity v naší mateřské škole, která probíhá v odpoledních hodinách jednou týdně. Děti sportují pod vedením paní ředitelky
I. Panochové, a paní učitelek K. Kapustové, M. Komínové, D. Kunešové, které jsou proškoleny Českým atletickým svazem a splňují kritéria trenérů atletických přípravek.
Naše atletická přípravka je určena dětem ve věku 4,5 – 7 let. Zaměřuje se na všestrannou pohybovou aktivitu, na rozvíjení pohybových dovedností jako je běh, skok, hod, tyto jsou základem nejen pro jednotlivé disciplíny v atletice, ale i v jiných sportech. Naším cílem je podpořit v dětech radost z pohybu, ukázat jim přirozenou cestu ke sportu a uvědomovat si důležitost pohybu jako součást zdravého životního stylu.
Děti se učí pestrou a hravou formou zdokonalovat a zpřesňovat své základní pohybové dovednosti, rozvíjejí své pohybové schopnosti jako je obratnost, rychlost, apod. Při hravém sportování využíváme atletické pomůcky a nářadí, které jsou určeny pro nejmladší sportovní skupiny. Sportujeme převážně na čerstvém vzduchu, na zahradě MŠ nebo na atletickém stadionu ZŠ J. Wericha. Při nepříznivém počasí využíváme prostor MŠ nebo tělocvičnu sousedící ZŠ J. Wericha.
Rodiče vybaví děti na atletiku vhodným sportovním oblečením. Tričkem, teplákovou soupravou a kvalitní sportovní obuví. Na cvičení venku pevné botasky a do tělocvičny obuv s protiskluzovou podrážkou.


Více webové stránky Českého atletického svazu www.atletikaprodeti.cz.
05.02.2013 @ Dzarda