Logo
Automat
News Angličtina pro děti 2007/2008
Ve školním roce 2007/2008 rozšiřujeme výuku angličtiny. Rodiče mohou přihlásit své dítě:
 1. Do kroužku ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ organizovaného Mateřským centrem Fialka
  J. Vebrová tel. 271 742 893, e-mail: info@centrumfialka.cz, www.centrumfialka.cz
  INFO na plakátcích, cena 585,- Kč/1x týdně/pololetí
  Vyučující
  • student PFUK Tomáš Žerava

  Rozpis výuky:
  • ČTVRTEK
    8.15 – 8.45 hodin ve 4. oddělení
   • 8.50 – 9.20 hodin ve 3. oddělení
   • 9.25 – 9.50 hodin ve 2. oddělení
   • 9.55 – 10.20 hodin v 8. oddělení
   • 11.10 – 11.40 hodin v 6. oddělení
   V ostatních odděleních neprojevili rodiče zájem.

 2. Do skupinové výuky dětí v oddělení – projekt Hrajeme si s angličtinou pořádaného ve spolupráci s britskou společností Wattsenglish Ltd. ( www.wattsenglish.cz ), kdy rodilý mluvčí, studovaný pedagog, přichází za dětmi do oddělení, mluví na ně,
  společně si hrají, poznávají větné celky přímo na konkrétních činnostech, hračkách apod.
  Vyučující
  • lektorka Leah Smart
  • lektor Steve Watts - suplující

  Rozpis výuky v oddělení, kde rodiče souhlasí s projektem Hrajeme si s angličtinou:
  • PÁTEK
   • 8.10 – 8.35 hodin 8. oddělení
   • 8.40 – 9.00 hodin 7. oddělení
   • 9.05 – 9.30 hodin 4. oddělení
   • 9.30 – 9.50 hodin 3. oddělení
   • 9.50 – 10.10 hodin 2. oddělení
   • 10.15 – 10.35 hodin 1. oddělení

  Příspěvek rodičů na celý školní rok je 360,- Kč, pololetí se platí zálohově 200,- Kč, měsíčně 40,- Kč na dítě.
01.11.2007 @ Dzarda