Logo
Automat
News Spolek MŠ Bendova
.
Oznámení Spolku MŠ Bendova

ÚHRADA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ


Členská schůze na svém jednání dne 30. září 2015 odhlasovala výši členského příspěvku: 700,- Kč

Členské příspěvky je možné uhradit:
  • hotově – členovi Rady rodičů zastupující Vaše oddělení
    (na nástěnce najdete informaci o členech Rady rodičů a termíny, kdy bude možné osobní úhradu provést)
  • převodem na bankovní účet spolku 6396679001/5500


Pro identifikaci platby uveďte:
  • variabilní symbol: číslo dítěte
  • konstantní symbol: 0308
  • do poznámky pro příjemce: jméno dítěte, název oddělení


Členské příspěvky uhraďte do 31. října.

Děkuji

Lukáš Vondráček
Předseda spolku

Členská schůze Spolku rodičů se konala
v pondělí 30. 10 .2017, zápis ze schůze naleznete níže pod textem.

O Spolku rodičů

Spolek MŠ Bendova je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a o práci Mateřské školy Bendova, Praha 17. Činnost spolku upravují Stanovy.

Spolek MŠ Bendova finančně podporuje akce pro děti, přispívá na pomůcky a hračky, a investuje do nadstandardního vybavení MŠ.

Vrcholným orgánem spolku je členská schůze, která se schází dvakrát ročně a tvoří ji všichni členové spolku. Členská schůze volí Radu rodičů a kontrolora sdružení.

Statutárním orgánem spolku je Rada rodičů, do které je za jednotlivá oddělení volen jeden zástupce tzv. třídní důvěrník. Jménem Rady rodičů jedná její předseda, kterého ze svého středu volí Rada rodičů.

Kontrolní orgán je kontrolor spolku, který předkládá členské schůzi zprávu za uplynulé období.

Hospodář spolku vede pokladnu. Dispoziční právo k bankovnímu účtu spolku má hospodář spolku a další člen spolku z Rady rodičů.

Rada rodičů pravidelně komunikuje o aktuálních otázkách a spolupracuje s MŠ Bendova.

Všechny informace o činnosti Spolku MŠ Bendova jsou zveřejňovány na nástěnkách jednotlivých oddělení.

application/pdf 2018 červen aktuality.pdf (: 12x - : 350.24 KB)
application/pdf 2018 květen aktuality.pdf (: 26x - : 531.28 KB)
application/pdf Stanovy Spolku Bendova 17.pdf (: 115x - : 1.6 MB)
application/pdf Zápis-12dub16.pdf (: 59x - : 1.24 MB)
application/pdf Zápis-25dub17.pdf (: 54x - : 1.49 MB)
application/pdf Zápis-30říj17.pdf (: 69x - : 2.03 MB)
application/pdf Zápis-9zář16.pdf (: 68x - : 1.64 MB)
15.02.2009 @ Dzarda