Logo
Automat
News Spolek MŠ Bendova
Spolek MŠ Bendova

Spolek MŠ Bendova je dobrovolné zájmové sdružení rodičů a zákonných zástupců dětí aktuálně navštěvujících MŠ Bendova.

Spolek organizuje nebo spoluorganizuje, financuje nebo spolufinancuje zábavné a zábavně- vzdělávací akce, výlety, exkurze, dárky pro děti a dárky do tříd a pomáhá dovybavit třídy a školkovou zahradu, tedy aktivity, které není možné financovat z rozpočtu školky.
Spolek může zprostředkovávát komunikaci mezi rodiči navzájem a rodiči a školkou. Dále viz stanovy Spolku.

Vrcholným orgánem Spolku je členská schůze, která se schází minimálně dvakrát ročně a tvoří ji všichni členové Spolku. Členská schůze volí Radu rodičů a kontrolora sdružení. Statutárním orgánem Spolku je Rada rodičů, do které je za jednotlivá oddělení volen jeden zástupce tzv. třídní důvěrník. Jménem Rady rodičů jedná její předseda, kterého ze svého středu volí Rada rodičů. Kontrolní orgán je kontrolor Spolku, který předkládá Členské schůzi zprávu za uplynulé období. Hospodář spolku vede pokladnu. Dispoziční právo k bankovnímu účtu Spolku má hospodář spolku a další člen spolku z Rady rodičů. Rada rodičů pravidelně komunikuje o aktuálních otázkách a spolupracuje s MŠ Bendova.

Všechny informace o činnosti Spolku MŠ Bendova jsou zveřejňovány na nástěnkách jednotlivých oddělení.

Spolek vede transparentní účet u RB.

ÚHRADA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ


Členská schůze na svém jednání dne 30. září 2015 odhlasovala výši členského příspěvku: 700,- Kč za školkové pololetí, tedy 1400,- Kč ročně.

Členské příspěvky je možné uhradit:

  • převodem na bankovní účet spolku 6396679001/5500 - (preferováno)
  • hotově – členovi Rady rodičů - důvěrníkům jednotlivých tříd


Pro identifikaci platby uveďte:
  • variabilní symbol: číslo dítěte
  • konstantní symbol: 0308
  • do poznámky pro příjemce: jméno dítěte, název oddělení


Členské příspěvky uhraďte v termínech do 31. října a do 28. února.

Děkuji

Jana Ščuglíková
předsedkyně Spolku
spolekmsbendova@email.cz


Aktuality a zápisy z členských schůzí spolku naleznete v souborech níže:

application/pdf 2018 červen aktuality.pdf (Staženo: 406x - Velikost: 350.24 KB)
application/pdf 2018 září aktuality.pdf (Staženo: 389x - Velikost: 315.96 KB)
application/pdf 2021 zápis ze schůze 15. 9.Spolek.pdf (Staženo: 0x - Velikost: 159.34 KB)
application/pdf Stanovy Spolku Bendova 17.pdf (Staženo: 513x - Velikost: 1.6 MB)
application/pdf Zápis-12dub16.pdf (Staženo: 386x - Velikost: 1.24 MB)
application/pdf Zápis-25dub17.pdf (Staženo: 382x - Velikost: 1.49 MB)
application/pdf Zápis-30říj17.pdf (Staženo: 522x - Velikost: 2.03 MB)
application/pdf Zápis-9zář16.pdf (Staženo: 467x - Velikost: 1.64 MB)
15.02.2009 @ Dzarda