Logo
Automat
News Spolek MŠ Bendova
Spolek MŠ Bendova

Spolek MŠ Bendova je dobrovolné zájmové sdružení rodičů a zákonných zástupců dětí aktuálně navštěvujících MŠ Bendova.

Spolek organizuje nebo spoluorganizuje, financuje nebo spolufinancuje zábavné a zábavně – vzdělávací akce, výlety, exkurze, dárky do tříd a pomáhá dovybavit třídy a školní zahradu, tedy aktivity, které není možné financovat z rozpočtu školky.
Spolek může zprostředkovávat komunikaci mezi rodiči navzájem a rodiči a školkou. Dále viz stanovy Spolku.

Vrcholným orgánem Spolku je členská schůze, která se schází minimálně dvakrát ročně a tvoří ji všichni členové Spolku. Členská schůze volí Radu rodičů a kontrolora sdružení. Statutárním orgánem Spolku je Rada rodičů, do které je za jednotlivá oddělení volen jeden zástupce tzv. třídní důvěrník.

Jménem Rady rodičů jedná její předseda, kterého ze svého středu volí Rada rodičů. Kontrolní orgán je kontrolor Spolku, který předkládá Členské schůzi zprávu za plynulé období. Hospodář spolku vede pokladnu. Dispoziční právo k bankovnímu účtu Spolku má hospodář spolku a další člen spolku z Rady rodičů. Rada rodičů pravidelně komunikuje o aktuálních otázkách a spolupracuje s MŠ Bendova.

Všechny informace o činnosti Spolku MŠ Bendova jsou zveřejňovány na nástěnkách jednotlivých oddělení a na FB profilu „Spolek MŠ Bendova“, který je spravován Spolkem.

Spolek vede transparentní účet u Raiffeisen Bank.

JAK UHRADIT ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY?


Členská schůze na svém jednání dne 26. září 2022 odhlasovala výši členského příspěvku: 600,- Kč na I. pololetí 2022-2023/dítě.

Členské příspěvky je možné uhradit:

  • převodem na bankovní účet spolku 6396679001/5500 - (preferováno)
  • v případě nutnosti a po dohodě s důvěrníkem/důvěrnicí v hotovosti


Pro identifikaci platby uveďte:
  • variabilní symbol: číslo dítěte
  • konstantní symbol: 0308
  • do poznámky pro příjemce: jméno dítěte, název oddělení


Členské příspěvky za I. pololetí 2022/2023 uhraďte do 31. října 2022.


Děkuji
Mgr. Zuzana Beňová, předsedkyně Spolku MŠ Bendova
spolekmsbendova@email.czAktuality a zápisy z členských schůzí spolku naleznete v souborech níže:

application/pdf 2018 červen aktuality.pdf (Staženo: 556x - Velikost: 350.24 KB)
application/pdf 2018 září aktuality.pdf (Staženo: 554x - Velikost: 315.96 KB)
application/pdf 2021 zápis ze schůze 15. 9.Spolek.pdf (Staženo: 147x - Velikost: 159.34 KB)
application/pdf Stanovy Spolku Bendova 17.pdf (Staženo: 674x - Velikost: 1.6 MB)
application/pdf Zápis-12dub16.pdf (Staženo: 553x - Velikost: 1.24 MB)
application/pdf Zápis-25dub17.pdf (Staženo: 534x - Velikost: 1.49 MB)
application/pdf Zápis-30říj17.pdf (Staženo: 696x - Velikost: 2.03 MB)
application/pdf Zápis-9zář16.pdf (Staženo: 694x - Velikost: 1.64 MB)
15.02.2009 @ Dzarda