Logo
Automat
News Část 5. - Vzdělávací obsah
Část 5. - Vzdělávací obsah

Uspořádání integrovaných bloků

Vzdělávací obsah našeho ŠVP zahrnuje širokou nabídku vzdělávacích činností, ze kterých si paní učitelky mohou vybírat témata pro své třídní vzdělávací programy.
Při sestavování vzdělávacího obsahu jsem přihlížela k oblíbeným a v praxi vyzkoušeným tématům, které děti vždy zaujaly a rozšiřovaly jim jejich poznání. Vztahují se k typickým symbolům, které se v životě dětí každoročně opakují.

Na začátku školního roku, kdy se děti poznávají, adaptují se s rodiči na nové prostředí, mění se jim prázdninový režim, začíná pravidelná docházka do mateřské školy a s tím související adaptační program.

Vzdělávání začíná prvním IB „Stonožka poznává nové kamarády“.
Tento IB vychází z přirozených potřeb dítěte a zcela se přizpůsobuje individuálním požadavkům dětí ve skupině. Většinou celé září tento IB naplňuje obsah vzdělávání. Pro mladší děti je velmi důležitý, starší – předškoláci, si zopakují pravidla kamarádského soužití a věnují se charakteristice ročního období léta.

A jak léto pomalu odchází a ochlazuje se, příroda začíná barvit listí, přechází obsah vzdělávání plynule do druhého IB s názvem „Stonožka objevuje podzim“. Je krásné s dětmi pozorovat proměny listnatých stromů, lesa, zahrádek. I horská příroda je na podzim nádherná a tak vyjíždíme na ozdravný pobyt do Krkonoš za lesními skřítky, Krakonošem a jeho sojkou.

A když je příroda připravená k zimnímu spánku, na zahradě je strakaté listí a pobyt venku se nám krátí, začněme se více zajímat o naše město a místo kde žijeme, kde máma s tátou chodí do práce a kde je naše mateřská škola.

Třetí IB s názvem „Máme rádi místo, kde žijeme“ je pohlednicí bezprostředního okolí našich dětí. Předškoláci pojedou na Pražský hrad a dozví se zajímavosti z minulosti našich předků. Také se naučíme správně přecházet silnici, poznáme dopravní značky a dopravní prostředky. Záleží jen na paní učitelkách, co si vyberou ke zpracování třídního vzdělávacího programu.

Pozorováním v okolí a kolem sebe si najednou uvědomíme, že se začíná brzy stmívat a ráno přicházíme za šera a mnohdy odcházíme za tmy domů. Nastal čas připravit „Světýlkovou slavnost“, vyzdobit okna MŠ adventní /zimní/ výzdobou a přivítat Mikuláše.

Čtvrtý IB je nazván „České národní tradice“ a zahrnuje čas adventní, vánoční. Věnovat se přípravám vánočních besídek, vyzdobit si třídu, vyrábět perníčky a svícínky, to jsou přece naše lidové tradice. Děti je milují a čím více o nich ví, tím se více na ně těší. Vánoční koncerty a slavnosti s rodiči nám potvrdily, že soulad programu MŠ a včlenění rodin do našeho konání, přináší všem radost ze společného úsilí.

V lednu se vracíme k IB „Máme rádi místo, kde žijeme.“ Program pokračuje motivací k vesmírnému objevování naší planety Země a neživé přírody, která nás v zimě obklopuje. Je to velmi oblíbené téma, široká paleta možností k tvořivosti. Pro zpestření navštěvujeme programy v Planetáriu a Hvězdárně.

Uprostřed zimy, při mrazu a v pohádkově bílé, zasněžené školce se vzděláváme podle pátého IB „Stonožka v zimním království“. Je to pohádkový příběh, plný krásných knížek, filmů, příběhů a zimních radovánek našich dětí.

Když je sníh a led, vládne nám „Zimní královna“ a pokud s oteplením někam odcestuje a její zimní kralování skončí, vracíme se k našim tradicím a připravujeme Velikonoce, zdobíme si třídu, vajíčka, malujeme jaro na okna.

S příchodem jara učíme děti poznávat jarní – živou přírodu v šestém IB „Výprava Stonožky za živou přírodou“. Hlavním motivem celého bloku je ochrana přírody a vztah dětí k svému okolí. Výlety a poznávání zvířátek v ZOO i na selském dvoře. Jaro je znovu probuzením všeho živého a děti podvědomě cítí tuto velkou sílu. Reagují na ni a potřebují být hodně venku a více se pohybovat.

Sedmý IB „ Co o nás víš, Stonožko“ je shrnutím vzdělávání o človělu , jeho lidském těle o rodině a společenství lidí. Slavíme svátek rodin – matek i otců, pořádáme pro ně slavnost s vystoupením dětí a připravujeme akce, kde zapojíme celou rodinu do společného zážitku. Jsou to tvořivé dílny, výlety, sportovní akce, ozdravný pobyt u moře atd.

Podrobné rozpracování vzdělávací nabídky v integrovaných blocích je k nahlédnutí v mateřské škole.

1. Celoroční projekt „Cvičíme pro radost, aneb Stonožka sportuje“ je zpracován ve všech částech předškolního vzdělávání v tělovýchově. Projekt je zařazován průběžně do každého dne. Podrobné zpracování je k nahlédnutí v mateřské škole.

2. Celoroční projekt výuka angličtiny. Angličtinu děti učíme ve spolupráci s jazykovou školou Wattsenglish. Jednou týdně učitelka /i učitel/ - rodilý mluvčí, pedagog, přichází k dětem a hrají si, mají aktivní hry a činnosti. Smyslem je nechat děti vnímat rozdílnost jazyka na podvědomé úrovni. Na začátku projektu výuky angličtiny byla naše MŠ v pokusných, cvičných školách, děti se měli zúčastňovat plošně této aktivity, školeny byly i učitelky MŠ. Bohužel finanční odměna pro lektora nemohla být dotována a tak se v současnosti výuka provádí pro celé třídy 5-10 minut, pro děti které mají výuku zaplacenou pak dalších 30 minut s lektorem.

Podle vědeckých studií je doporučováno učit děti cizímu jazyku dopoledne, a tak tento program plánovaný pro všechny děti, zařazujeme skupinově po třídách jednou za týden v dopoledních hodinách.
15.02.2009 @ Dzarda