Logo
Automat
News Gymnastika, aerobic, Zumba
Gymnastika

Gymnastická přípravka zaměřená nejen na všestranný rozvoj pohybových schopností, podporu správného držení těla, protažení a posílení svalů, ale i na rozvoj fantazie, paměti, pozornosti, spolupráce a získávání sebevědomí.

Cvičíme:
  • na nářadí (lavička, kladinka, švédská bedna, trampolína, ribstole, apod.)
  • základní gymnastické prvky na akrobacii (na gymnastickém koberci)
  • na hudbu (rozcvičky, sestavy, volné choreografie pro rozvoj fantazie dětí)
  • hrajeme pohybové a relaxační hry


Gymnastika pro nejmenší je v naší MŠ organizována společností Rytmik Praha. Probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách. Je určena děvčatům od 4 do 7 let.
Gymnastické cvičení je zaměřeno na všestranný rozvoj fyzické kondice a výkonnosti. Děti trénují svou obratnost a získávají výbornou průpravu, kterou využijí i v jakémkoli jiném sportu. Hodiny gymnastiky jsou zpočátku zaměřeny na gymnastické sestavy bez náčiní a akrobatické prvky, později děvčátka čeká také cvičení a choreografie s načiním, jako jsou švihadla, míče, obruče či stuhy. Cvičení je přizpůsobeno věku dětí. Je vedeno zábavnou formou a doplněno o různé pohybové hry.
Délka cvičební jednotky je 45 minut. Na závěr každého školního pololetí bude připravena ukázková hodina pro rodiče.
Na cvičení by měla děvčata mít: dres, ponožky bez špičky a paty, přes zimní období tričko a legíny. Gumičku do vlasů (děvčátka s dlouhými vlasy musí mít culíky nebo cop). Děvčata musí mít sundané prstýnky, náramky a řetízky

Dětský aerobic a Zumba

Aerobik je kondiční cvičení při hudbě pro děvčata od 4 do 7 let. Probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách v tělocvičnách MŠ pod vedením paní učitelky Evy Baňkové a cvičitelky Zumby Ivany Zajícové. Kromě všestranně zaměřené průpravy rozvíjí aerobní cvičení rytmiku, pohybovou paměť, estetiku pohybu a rozvíjí správnou funkci oběhové soustavy předškolních dětí. Příznivě ovlivňuje funkci a strukturu pohybového a dýchacího ústrojí, příznivě působí na nervovou soustavu.
Základy aerobiku se děti učí pomocí básniček. Za doprovodu dětských hudebních skladeb se děti seznamují s veselými aerobikovými sestavičkami. Ty pak předvádějí na různých vystoupeních organizovaných MŠ, jako např.: oslava Svátku matek.
Na aerobik budou holčičky nosit sportovní oblečení: pevnou protiskluzovou sportovní obuv, legíny, tričko. Děvčátka s dlouhými vlasy je budou mít sepnuté gumičkou.
06.01.2009 @ Dzarda