Logo
Automat
News Projekty a realizace
Název projektu:
Zahrada s přírodními prvky MŠ Bendova
Akceptační číslo: 1190700251Na začátku školního roku 2021/2022 byla dokončena realizace prvků přírodní zahrady financovaná z projektu státního fondu životního prostředí ČR.


Předmětem projektu je úprava stávající zahrady mateřské školy na zahradu s prvky přírodní zahrady. Zahrada nyní po dokončení úprav poskytuje dětem praktickou i teoretickou výuku v oblasti EVVO. Jedná se zejména o dendrofón a expozici dřeva, balanční chodník a veverčí dráhu. Součástí jsou také vyvýšené záhony, hobití díra a vrbový tunel.

FOTOGALERII zahrady si můžete prohlédnout zde

o realizaci projektu vyšel článek v časopise Řepská17 (11/2021):Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a usnadňování přechodu dětí v MŠ BENDOVA, Praha 6 - Řepy

Operační program


Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu

Zvyšování kvality školy

Registrační číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0./18_064/0010329

Výzva
02_18_064 - Šablony II

Aktivity projektu

2.I/1 - Školní asistent - personální podpora MŠ

2.I/6 - Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin, všechny varianty kromě inkluze

2.I/12 - Projektový den ve škole

2.I/13 - Projektový den mimo školu

2.I/14 - Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Financování projektu
Zdroje financování projektu a výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu
914 254,- Kč
Dotace Evropského sociálního fondu
457 127,- Kč - 50%
Dotace státního rozpočtu
457 127,- Kč - 50%

Doba realizace
12/2018 - 1/2021
06.01.2009 @ Dzarda