Logo
Automat
News Akce pořádané ve školním roce 2007-08
INFORMACE PRO RODIČE NA ŠK. ROK 2007/2008

Školní rok 2007/2008 začíná 3. září 2007.

Omezený provoz pro přihlášené děti pracujících rodičů:
podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. 10. a pátek 26. 10. 2007
vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. 12. 2007 a skončí ve středu 2. 1. 2008
pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. 2. 2008
jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla MŠ stanoveny na 25. 2. - 2. 3. 2008
velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 20. 3. a pátek 21. 3. 2008
hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 30. 6. 2008 do neděle 31. 8. 2008

Provoz MŠ Bendova je od 6.30 do 17.30 hodin.
Provoz jednotlivých oddělení je stanoven rozvrhem v rámci celého objektu.
Informace o termínech akcí a kroužků jsou ve vývěskách a na internetu http://www.msbendova.cz .

Nabídka aktivit
I. Sportovní činnosti:
1. Plavecký výcvik - podzimní /září - listopad/ , jarní /únor - duben/ vždy 10 lekcí pravidelně v pondělí 10.45 - 11.30 hodin v areálu Radlice, plav. škola PULEC
cena: 10 lekcí 460,- Kč plav. výcvik, 290,- Kč smluvní autobus /zálohově/
Výcviku se mohou zúčastnit děti starší 4 let po adaptaci na kolektiv MŠ

2. Kroužek malých gymnastek- cvičení na nářadí i s náčiním pod záštitou GYMSTAR Praha, vedou uč. J. Procházková a D. Antalová
platba 200,- Kč/pololetí pro děti od 4 let

3. Cvičení s Honzou - tělocvik pro zdraví i sílu lektor Mgr. Jan Fíla, absolvent fakulty TV - Palestra, odborník na fyzioterapii pravidelně ve středu odpoledne,
platba 300,- Kč/pololetí pro děti od 4 let

4. Taneční školka prof. M. Janoušové - hudebně pohybová výchova, pohyb v rytmu hudby, pohybová kultura, taneční průprava
Cena: 250,- Kč/pololetí pro děti od 3 let

5. Tělesná výchova v tělocvičně ZŠ J. Wericha pro všechny děti dle rozpisu v odd. pod vedením učitelek MŠ Bendova.

II. Výtvarné činnosti
Keramika - lektorka Studia keramiky Eva Skoblíková dle rozpisu v oddělení,
platí se 95,- Kč/lekce vždy v den konání.

Keramika kroužek - pravidelně v pondělí odpoledne, viz info nástěnky

Výtvarná výchova, včetně prací s netradičními materiály,bude v programu jednotlivých oddělení. Pomůcky a materiál hradí rodiče - třídní fond 200,- Kč.

Nákup pomůcek pro VV byl posílen rozpočtem MŠ a Klubem rodičů.

III.Hudební činnosti
1. Pěvecký sbor Zvoneček, pro děti od 4 let pod vedením uč. M. Martincové
Výběr dětí provedou učitelky dle jejich nadání. 100,- Kč/šk. rok

2. Výuka hry na zobcovou flétnu vedou uč. naší MŠ, výuka zdarma, rodiče přispívají na pomůcky 200,- Kč/šk. r.

IV. Angličtina pro nejmenší
a/ Angličtina hrou pro všechny děti MŠ Bendova - nový projekt MŠ ve spolupráci s lektorkou M. Vintrovou a programem Learn and Play in English od britské společnosti Wattsenglish Ltd.
Podrobné info na plakátech ANGLIČTINA.

b/ Kroužek angličtiny placený rodiči - ve spolupráci s Dětským centrem Fialka info@centrumfialka.cz, http://www.centrumfialka.cz
Rodiče přihlásí své dítě v oddělení, kde je k nahlédnutí leták.

V. Logopedická poradna - pod vedením učitelky Růženy Durníkové /odd. U Ježka/ - dle individuálních potřeb dětí, 1x týdně, výuka zdarma.
Rodiče přispívají na pomůcky 100,- Kč/pololetí

PLÁNOVANÉ OZDRAVNÉ POBYTY DĚTÍ
1. Podzimní turisticko-poznávací pobyt předškolních dětí v Krkonoších
sportovní náplň, 6-denní pobyt dětí bez rodičů, 1. - 6. 10. 2007

Strážné, Chata Rozhled a Rekreační stř. České spořitelny, cena 2.000,- Kč

Článek o tomto výletu najdete zde

2. Zimní pobyt na horách
lyžařský výcvik ve SKI AREÁLU Horní Mísečky pod vedením řed. Mgr. I. Panochové a uč. M. Komínové, 23. 3. - 29. 3. 2008 pro samostatné předškoláky
předpokl.cena 3.800,- Kč
organizace pobytu rodičů s dětmi na horách bude upřesněna dle zájmu

Článek pojednávající o tomto pobytu nalezente pod tímto odkazem

3. Jarní pobyt dětí v Krkonoších, Horní Mísečky, Penzion Horské Zátiší
rekreační náplň, výlety, hry v přírodě 1. - 8. 6. 2008, pro samostatné děti od 4 let
předpokl. cena do 2.500,- Kč

4. Ozdravný pobytový zájezd k moři do Itálie
pro samostatné předškoláky i pro rodiny s dětmi do areálu Bellelli v Cesenaticu.
Objekt je přímo u moře, má vlastní oplocenou pláž se slunečníky, lehátky, sprchou a plavčíkem, vlastní stravování 3x denně, pokoje 4 - 6lůžkové se soc. zařízením.
Byli jsme tam a doporučujeme!
Termín: 15. - 23. 6. 2008, cena 5.990,- Kč


Prosíme rodiče, aby nahlásili zájem o aktivity ve svém oddělení.
Rozšířený program včetně kroužků začíná v říjnu a končí v květnu.


Schůze Klubu rodičů se koná v pondělí 24. 9. 2007 v 18.00 hodin v 7. oddělení U Tygříka.
01.09.2007 @ Dzarda