Logo
Automat

Mateřská škola Bendova

Vítáme Vás na webových stránkách Mateřské školy Bendova v Praze 17 - Řepích. Zde naleznete mnoho informací o naší mateřské škole - jejím programu, aktivitách pro děti i o všech aktuálních událostech a novinkách.

Pevně věříme, že mnoho užitečných informací zde najdou nejen rodiče dětí, které dnes naši mateřskou školku navštěvují, ale i ti rodiče, kteří řeší otázku volby mateřské školy pro své děti.

News Informace - Říjen 2020
Vážení rodiče,

vzhledem k nařízení vlády a nouzovému stavu ČR se nebudou v měsíci říjnu v MŠ bohužel konat žádné kulturní akce.

Do odvolání je zastaven i plavecký výcvik, náhradní lekce budou včas oznámeny.

Další vývoj situace ve školství a provoz mateřské školy je v kompetenci krizového štábu zřizovatele - MČ Prahy 17.

O případných změnách vás budeme informovat.
12.10.2020 @ ZefyrusCZ
News Výpadek webových stránek
Vážení rodiče,

omlouváme se za nedostupnost webových stránek a omezenou funkčnost e-mailů s doménou msbendova.cz. Hosting který používáme utrpěl rozsáhlý kybernetický útok a plné obnovení služeb může trvat až do konce tohoto týdne, tj. do 27/9.
22.09.2020 @ ZefyrusCZ
News Informace pro rodiče - Září 2020
INFORMACE PRO RODIČE

ZÁŘÍ 2020


Seznamy dětí zveřejníme v pondělí 31. 8. 2020 odpoledne. Umístíme je na vstupní dveře do tříd a u vchodu pro návštěvy do MŠ Bendova 1/1123.

Zahájení školního roku v Mateřské škole Bendova je 1. září 2020.

Provoz MŠ ve školním roce 2020/2021 je od 6.30 - 17.30 hodin a dále bude upraven rozvrhem jednotlivých sektorů.

V měsíci září zadaptujeme nově přijaté děti do režimu mateřské školy.

Schůzka nových rodičů s učitelkami ze třídy Krtečci, Žabičky, Zajíčci, Myšky, Medvídci a Motýlci se koná 2. 9. 2020 od 16.30 hodin v zahradních altánech.

Nově přijaté děti s rodiči přijdou v úterý 1. září 2020 v 8.30 hodin před vstupní dveře do třídy, následně s paní učitelkami zahájí seznamování a první návštěvu, která bude trvat do 10.30 hodin v areálu MŠ.
Stravování včetně oběda pro děti ze třídy Motýlci a Krtečci začne 2. září 2020.

Upozornění pro rodiče: Ve vnitřních prostorách šaten a při komunikaci s učitelkou je nutné dodržovat zásady osobní hygieny a používat roušku.

1. 9. 2020 se budou děti přijímat hlavními vchody, aby rodiče mohli dát dětem potřebné věci do šatny. Dle aktuální situace budete informováni, zda děti učitelka v dalších dnech přijímá na zahradě nebo hlavním vstupem
do třídy. V šatně mohou být současně 3 rodiče, ostatní čekají s rozestupem před třídou. Při příchodu se rodiče hlásí venkovním zvonkem, mají přístup pouze do šatny, neprochází do třídy přes sociální zařízení.

Platby školného a stravného jsou od 1. 9. 2020 upraveny a zveřejněny na webových stránkách MŠ pod odkazem Provozní info. Prosíme upravte si trvalé příkazy.

Rodiče nových dětí uzavřou smlouvu o finančních úhradách u vedoucí ŠJ, kde obdrží potřebné údaje.
22.08.2020 @ ZefyrusCZ
News Informace - Červenec a Srpen 2020
INFORMACE PRO RODIČE V MŠ BENDOVA

ČERVENEC – SRPEN 2020


Ukončení provozu MŠ 3. 7. 2020. Od 7. 7. do 14. 8. 2020 je MŠ uzavřena, probíhá rekonstrukce venkovních chodníků, malování a dovolené zaměstnanců MŠ.

Prázdninový provoz od 17. 8. – 28. 8. 2020 pro přihlášené děti z MČ Praha 17 Řepy.

Sektor A budova 1/1123 – děti z MŠ Laudova
Sektor B – děti z MŠ Bendova 1/1123
Sektor C – děti z MŠ Bendova 3/1122
Sektor D budova 3/1122 – děti z MŠ Pastelka a MŠ Socháňova

Prázdninový provoz může být ovlivněn momentální hygienickou situací v Praze.

Na 27. 8. 2020 dopoledne máme pro děti objednáno divadlo „Jak si včelky medily“.

PROVOZ OD 6.30 – 17.30 HODIN.

Děti se budou přijímat a vydávat rodičům v jednotlivých sektorech na jižní zahradě, převážnou část dne stráví venku.

Děti budou do MŠ potřebovat:

Batoh nebo tašku označenou jmenovkou, bačkory, ručník, sluneční pokrývku hlavy, v sáčku rezervní spodní prádlo, tričko, event. tepláky, kraťasy, lahev s vodou na pitný režim

Děti si své věci mimo bačkor denně odnášejí domů, oblečení na pobyt v zahradě budou mít
na sobě z domova.

Při příjmu dítěte bude k dispozici dezinfekce na ruce a možnost umytí rukou mýdlem.
Pro případ náhlých respiračních problémů během dne je nutné, aby dítě mělo v batohu vlastní roušku, a rodiče si po upozornění učitelkou okamžitě dítě vyzvedli z MŠ.
Čestné prohlášení podepsané v den nástupu do MŠ odevzdají rodiče při předání dítěte učitelce.

Upozorňujeme na změnu výše plateb za stravné od 1. 9. 2020, viz. Provozní info
11.07.2020 @ ZefyrusCZ
News Informace - Červen 2020
Zápis na školní rok 2020/2021

výsledky zápisu dle registračních čísel naleznete v souboru níže v tomto článku.


Zábavné hopsání a klouzání na zahradě - pronájem nafukovacího hradu a skluzavky se koná ve čtvrtek 11.6. 2020 8 - 16 hodin

- pronájem atrakce hradí Spolek rodičů

Fotografování předškoláků na tablo "Letíme do školy" a foto společné pro všechny třídy se koná ve středu 17.6. dopoledne.

Informační setkání s novými rodiči se koná 17.6.2020 od 16.30 hodin na zahradě MŠ.

ZMĚNA - Závěrečné rozloučení s předškoláky se koná ve čtvrtek 25. 6. 2020 od 15:30 v areálu MŠ Bendova.

Zahájení v 15:30 hodin
průvodem předškoláků se školními aktovkami po areálu zahrady,mezi budovami MŠ Bendova se špalírem mladších kamarádů a rodičů k slavnostní bráně, kde děti dostanou pamětní medaile MŠ.

Třídy Veverky, Zajíčci, Sovičky a Ježci si předají pamětní list a knihu.

Od 16.00 hodin kulturní program Fastagency „Na rozloučenou“

Zábavná šou, písničky, tanec, legrace.

Pohoštění dětem připraví rodiče formou individuální slavnostní svačinky, balené v krabičce a přinesené až na slavnost. (Ovoce, zákusky...)
Společný přípitek dětským šampusem do jednorázových kelímků zajistí učitelky z třídních fondů. Bude možnost opékání vlastních buřtů.

Podrobné informace ve třídách.


Prázdninový provoz - všechny děti z MČ Praha 17 jsou přijaty.

Platba školného a stravného v době prázdninového provozu MŠ Bendova:

Školné: 330,- Kč
Stravné: Polodenní docházka věk dítěte 3-6 let 32,- Kč/den
Celodenní docházka 40,- Kč/den
Polodenní docházka věk dítěte 7-10 let 37,-Kč/den
Celodenní docházka 45,-Kč/den

Platba na účet, č.: 6023 – 0170719309/0800
Variabilní symbol dítěte z MŠ Bendova – předčíslí č.3 + var. symbol MŠ

dítěte z jiné MŠ - z jeho domovské MŠ

Přiložené soubory

application/pdf Výsledky zápisu do MŠ Bendova pro školní rok 2020.pdf (Staženo: 452x - Velikost: 84.2 KB)
04.06.2020 @ ZefyrusCZ
News Znovuotevření MŠ Bendova
ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ BENDOVA OD 25. 5. 2020

JE PŘIPRAVENO V NORMÁLNÍM PROVOZNÍM REŽIMU

OD 6.30 – 17.30 HODIN.


Děti se budou přijímat a vydávat rodičům v jednotlivých sektorech na jižní zahradě, převážnou část dne stráví venku.

Podrobné informace obdrží rodiče na svoje e-mailové adresy.


Děti budou do MŠ potřebovat:


Batoh nebo tašku označenou jmenovkou, bačkory, sluneční pokrývku hlavy, v sáčku rezervní spodní prádlo, tričko, event. tepláky, kraťasy, lahev s vodou na pitný režim venku, předškoláci grafomotorický sešit, notýsek na zprávy rodičům.

Děti si své věci mimo bačkor denně odnášejí domů, oblečení na pobyt v zahradě budou mít na sobě z domova.

Ručníky budeme používat jednorázové, učitelky budou důsledně kontrolovat mytí rukou dezinfekčními mýdly.

Při příjmu dítěte bude k dispozici dezinfekce na ruce.
Pro případ náhlých respiračních problémů během dne je nutné, aby dítě mělo v batohu vlastní roušku, a rodiče si po upozornění učitelkou okamžitě dítě vyzvedli z MŠ.

Čestné prohlášení podepsané v den nástupu do MŠ odevzdají rodiče při předání dítěte učitelce.
20.05.2020 @ ZefyrusCZ
News Informace - Květen 2020
INFORMACE PRO RODIČE

Květen 2020


Mateřská škola Bendova plánuje obnovit provoz k 25.5.2020 pokud zřizovatel MČ Praha 17 nevydá nové pokyny.

Pro zajištění dodržování hygienických podmínek a počtů dětí ve skupinách potřebujeme vědět, kdo z rodičů dítě přivede a kdo se rozhodne ho nechat doma.

Pokud chcete dítě nechat doma a přerušit docházku, použijte k tomu formuláře níže které zašlete nebo přinesete vyplněné.

Paní učitelky posílají vzdělávací zadání pro všechny děti a přitom zjišťují zájem rodičů - o provoz školky, na prázdninový provoz a na další školní rok.

V MŠ probíhá zápis a potřebujeme vědět, kolik dětí se bude odhlašovat s předškolního vzdělávání a přestoupí do ZŠ.

Upozorňujeme rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou na nutnost plnění zadaných úkolů a jejich zpětné informace o aktivitách dítěte učitelkám. Po návratu do MŠ bude s dětmi vzdělávání pokračovat ve stylu „zahradní školka“ a skupiny dětí si budou opakovat zadaná témata a
předškoláci budou dokončovat grafomotoriku.

Zájmové kroužky se nebudou konat, zaplacené příspěvky se
rodičům vrátí nebo budou převedeny na další školní rok.

V Souboru níže naleznete podrobné informace za jakých podmínek bude provoz MŠ probíhat. Při přivedení dítěte do MŠ je také nutné mít vyplněné a podepsané čestné prohlášení o zdraví dítěte, viz. níže.

Přiložené soubory

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document dost o přerušení docházky do MŠ Bendova.docx (Staženo: 429x - Velikost: 12.54 KB)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document dost o ukončení docházky do MŠ Bendova.docx (Staženo: 313x - Velikost: 13.51 KB)
application/pdf ochrana_zdravi_ms.pdf (Staženo: 462x - Velikost: 1.07 MB)
application/pdf příloha_čestné_prohlášení.pdf (Staženo: 573x - Velikost: 268.76 KB)
05.05.2020 @ ZefyrusCZ
News Prázdninový provoz 2020
Náhradní provoz mateřských škol v době letních prázdnin

Do 3.7.2020 jsou v provozu všechny mateřské školy.


Úplné přerušení provozu ve všech mateřských školách bude od 27.7. do 14.8. a 31.8.2020

Po projednání se zřizovatelem byly stanoveny termíny náhradního provozu v těchto mateřských školách:

  • MŠ Socháňova od 7.7. do 17.7. 2020
  • MŠ Pastelka od 20.7. do 24.7. 2020, MŠ Laudova se spec. třídami  na pracovišti Opuková doplní provoz v případě potřeby
  • MŠ Bendova od 17.8. do 28.8. 2020


Náhradní provoz je určen především pro děti z Řep, jejichž rodiče jsou zaměstnaní a nemohou čerpat dovolenou.

Rodiče si stáhnou přihlášku k vyplnění níže. Do 27. 5. 2020 na domovské mateřské školy vyplněné přihlášky doručí elektronicky, poštou nebo osobně.

Po odevzdání přihlášky bude každému e-mailem zaslán
variabilní symbol pro bezhotovostní platbu nákladů na docházku dítěte v době prázdninového provozu.

Výsledky zápisu na dobu určitou budou vyvěšeny v mateřské škole, která provoz zajišťuje od 10. 6. 2020. Zde najdete i pokyny pro platbu za školné a stravné, které musí
být uhrazeno do 24. 6. 2020.

Přiložené soubory

application/msword přihláška prázdniny 2020.2.rtf (Staženo: 304x - Velikost: 51.67 KB)
05.05.2020 @ ZefyrusCZ
News Informace - Duben 2020
Vážení rodiče a milé děti!

Školka je zavřená, aby se do ní nedostal ten nebezpečný VIR.

Vaše paní učitelky šijí roušky pro ochranu řepských seniorů a našich zaměstnanců. Paní starostka nakoupila látky a nitě a všichni se daly do šití. Můžete se podívat na řepský facebook, kde najdete pár fotografí.

https://www.facebook.com/Praha17/

Také pro Vás připravujeme nabídku her a programů pro učení doma s rodiči. Na uvedené emailové adresy rodičů posílají paní učitelky připravené vzdělávací plány a témata, kterým bychom se společně věnovali ve školce. Měsíc březen byl o časových představách a všemu co se děje v našem městě.

V dubnu si připravíme velikonoce, namalujete si vajíčka a
naučíte se velikonoční básničku. Duben je jarní měsíc, kdy se rodí hodně mláďátek a tak se je naučíte poznávat a budete vědět, jak se jmenují, co jedí, jak mezi sebou komunikují a jaký mají užitek pro člověka. Náš společný výlet za zvířátky musíme zatím odložit, ale vy se s rodiči na ně můžete prostřednictvím PC a internetu podívat.

Vaše krásné velikonoční, a jarní obrázky posílejte paní
učitelkám, udělají jim velkou radost.
Na školkové zahrádce se připravují ke květu naše tulipány a pan zahradník bude prořezávat větve stromům.

Maminky, pokud potřebujete oblečení, které zůstalo ve
školce, přijďte si pro ně ve středu odpoledne, paní školnice vám odemkne šatnu.

Pro následující kalendářní měsíc, v němž je přerušen provoz Mateřské školy Bendova, se zastavuje úplata za předškolní vzdělávání.
Zákonní zástupci si zruší platby za školné a stravné do odvolání.


Vaše MŠ Bendova
28.03.2020 @ ZefyrusCZ
News Budova MŠ uzavřena.
V souladu s nařízením vlády od 16. 3. 2020 do odvolání je kontakt s MŠ Bendova možný pouze elektronicky na e-mailové adresy.

Ředitelka školy: msbendova@seznam.cz
Ekonomická zástupkyně: skolka@msbendova.cz
Hospodářka školní jídelny: jidelna@msbendova.cz
16.03.2020 @ ZefyrusCZ
News PŘERUŠENÍ PROVOZU
Dne 13. 3. 2020 rozhodl Krizový štáb Městské části Praha 17 o uzavření Mateřské školy Bendova s platností od pondělí 16. března 2020 do odvolání.

Rodiče mohou požádat mateřskou školu o vystavení Žádosti o ošetřovné
při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení
(školy) prostřednictvím emailu: skolka@msbendova.cz.

Potvrzené žádosti o ošetřovné vydáváme v pondělí a ve středu od 14.00 – 16.00 hodin.

Veškeré plánované akce a zájezdy včetně ozdravného pobytu v Krkonoších jsou do odvolání taktéž ZRUŠENY.

Přiložené soubory

application/pdf Nová opatření pro MČ Praha 17.pdf (Staženo: 315x - Velikost: 130.43 KB)
13.03.2020 @ ZefyrusCZ
News Preventivní opatření
Preventivní opatření v Praze 7.3.2020

V souvislosti s reakcí na mediální výstupy televizních zpráv o zavedeném opatření na MČ Praha 6 ze dne 6.3. 2020, vyhodnotila pracovní skupina ustanovená v souvislosti s Koronavirem COVID – 19, toto opatření :

Na základě doporučení zřizovatele, prosíme všechny rodiče, bude-li to možné, aby nechali své děti příští týden (9. -13.3.) doma. Jedná se o druhý týden po skončení jarních prázdnin, který může být zásadní v souvislosti s inkubační dobou. Pro děti, které nemohou zůstat doma, budou školy v provozu.

Učiněná opatření :

- ve všech školách probíhá zvýšený úklid dezinfekčními prostředky

- zřizovatel zajišťuje dostatek dezinfekčních prostředků a papírových ručníků

- doporučení nevyužívat k přesunu žáků MHD

PhDr Jitka Synková                                                     
starostka MČ Praha 17
 
Žalanského 291/12b
163 02 Praha – Řepy
tel.: +420 234 683 546
jitka.synkova@praha17.cz
 

V Praze dne 7.3.2020
07.03.2020 @ ZefyrusCZ
News Informace pro rodiče - Březen 2020
INFORMACE PRO RODIČE

Březen 2020


5. 3. 2020

Vesmírný karneval aneb Masopustní veselice

pro děti ze všech tříd v ZŠ J. Wericha dopoledne
program zajišťuje profesionální soubor p. Bači
7 000,- Kč hradí Spolek rodičů

7. 3. 2020

Workshop pro rodiče a děti v rámci programu OP VVV
„Školní zralost a připravenost dětí do ZŠ“ Mgr. H. Otevřelová
3 pracovní skupiny – začátky v 9 hodin, v 11 hodin a ve 13 hodin.

změna termínu!
18. 3. 2020

Projekt „Zdravé svačinky“ organizovaný Asociací zřizovatelů
školních jídelen ve spolupráci s MHMP pro předškolní děti.
Vzdělávací program povede nutriční terapeut a bude s dětmi
připravovat různé zdravé pomazánky.

změna termínu!
2. 4. 2020

„O Sněhurce“ – činoherní pohádka s loutkami
6 500,- Kč hradí Spolek rodičů

19. 3. 2020

Focení dvojportrétů – fotograf p. Kučera
dle individuálních objednávek rodičů

22. 3. – 28. 3.

Lyžařský výcvik v Krkonoších, Horní Mísečky, Jilemnická bouda


Bruslení pro přihlášené děti ze tříd Zajíčci, Veverky, Ježci a Sovičky:
4. 3. a 11. 3. 2020

Plavání v Tuchlovicích:
3. 3. a 24. 3. třídy Žabičky a Medvídci
17. 3. a 31. 3. třídy Ježci, Sovičky a Krtečci

Plavání ve Sportovním centru Řepy

24. 3. začátek lekce v 8.45 hodin pro třídy Veverky a Zajíčci
začátek lekce v 9.25 hodin pro třídy Ježci a Sovičky
začátek lekce v 10.05 hodin pro třídy Krtečci a Myšky

31. 3. začátek lekce v 8.45 hodin pro třídu Veverky
začátek lekce v 9.25 hodin pro třídy Zajíčci a Žabičky.
začátek lekce v 10.05 hodin pro třídy Medvídci a Myšky
03.03.2020 @ ZefyrusCZ
News Informace - Leden a Únor 2020
INFORMACE PRO RODIČE

Leden a Únor 2020


Kulturní a vzdělávací akce:


13. a 14. 1. 2020

Vzdělávání pro rodiče s OP VVV - EU
„Školní zralost a připravenost dětí do ZŠ“
lektorka Mgr. Hana Otevřelová


13. 1. od 17.00 hodin ve třídě Zajíčci pro Zajíčky a Veverky
14. 1. od 17.00 hodin ve třídě Sovičky pro Sovičky a Ježečky


Zájemci se přihlašují v předškolních třídách.


23. 1. 2020

Cirkus Adonis – vystoupení profesionálního souboru
dopolední představení pro všechny třídy

6 000,- Kč hradí Spolek rodičů


Vzdělávací projekt „Naše planeta Země a vesmír“

29. 1. 2020
Pojízdné Planetárium v MŠ – sférické kino odpoledne
pro 1. věk. skupinu

30. 1. 2020
Planetárium Praha – vzdělávací program v sále Cosmorama
„Anička a Nebešťánek – zimní příběh“ odjezd ve 12.30 hodin
pro děti 2. a 3. věkové skupiny

6. a 7. 2. 2020
„Hrneček pro malé kosmonauty“ – výtvarná aktivita
pro děti ze všech tříd

12. 2. 2020
„Děti a dopravní výchova“ – tematický pořad
pro děti ze všech tříd

6 200,- Kč hradí Spolek rodičů

19. 2.
Den otevřených dveří v ZŠ Jana Wericha pro předškolní děti od 10.00 hodinBruslení pro předškoláky na ZS Bronzová v Praze 5 – Stodůlkách:

8. 1. třídy Veverky, Ježečci a Sovičky
15. 1. třídy Zajíčci, Ježečci a Sovičky
22. 1., 5. 2. a 12. 2. třídy Zajíčci a Veverky, 5. 2. i Sovičky
29. 1. třídy Ježečci a Sovičky
[19. 2. - zrušeno]


Plavání v Tuchlovicích:
7. 1. a 28. 1. a 18. 2. třídy Zajíčci a Veverky
14. 1. a 4. 2. třídy Žabičky a Medvídci
21. 1. a 11. 2. třídy Ježečci, Sovičky a Krtečci
07.01.2020 @ ZefyrusCZ
News Informace pro rodiče - Prosinec 2019
INFORMACE PRO RODIČE

Prosinec 2019


Přehled akcí:

4. 12.
„Mikulášská“ s nadílkou a divadlem pro děti

Divadlo pro děti „Vánoce víly Zlomyslíny“ od 13.30 pro děti ze třídy Sovičky, Ježci, Veverky a Zajíčci a od 14.40 hodin pro ostatní třídy.
Od 15.45 hodin bude probíhat nadílka od Mikuláše pro děti postupně ve vchodech do tříd v obou budovách současně.
V 16.30 hodin nás na zahradu MŠ doprovodí Mikuláš a rozsvítí vánoční strom, kterému děti zazpívají.
Program hradí Spolek rodičů.

5. 12.
„Malování na bavlněný penál“

výtvarná dílna s profesionálními výtvarníky
pro předškoláky ze třídy Zajíčci, Veverky, Sovičky a Ježci.
Cena 90,- Kč/dítě, hradí rodiče přihlášených dětí

6. 12.
„Bubnování“

p. Suchánek /náhradní termín za listopad/
Hudebně výchovný vzdělávací program pro 2. a 3. věkovou skupinu

6000,- Kč hradí Spolek rodičů

9. 12.
„Vánoční fotografování dětí “

s fotografem p. Kučerou
od 7.30 hodin fotografování jednotlivců, odpoledne od 13.00 hodin fotografování rodin dle časového rozpisu – vchod u vedoucí ŠJ

11. 12.
Projekt Nemocnice pro medvídky

od 14.00 hodin pro třídu Ježci /náhradní termín/
- objednáno Spolkem rodičů

16. - 18. 12.
Vánoční besídky dle rozpisu v jednotlivých třídáchBruslení pro předškoláky na ZS Bronzová v Praze 5 – Stodůlkách:

3. 12. třídy Zajíčci, Ježečci a Sovičky
10. 12. třídy Zajíčci a Veverky

Plavání v Tuchlovicích:
3. 12. třídy Žabičky a Medvídci
10. 12. třídy Ježečci, Sovičky a Krtečci

Vánoční prázdniny pondělí 23. 12. 2019 – pátek 3. 1. 2020
Prosíme rodiče, aby závazně nahlásili docházku svých dětí na pondělí 23. 12., pátek 27. 12., pondělí 30. 12., úterý 31. 12., čtvrtek 2. 1. a pátek 3. 1. 2020, kdy MŠ zajišťuje omezený provoz pro děti pracujících rodičů.
29.11.2019 @ ZefyrusCZ
Strana: 1, 2, 3, 4, 5 ... 17